Құс келіп, құс кеткенде аурудың иесі де күшіне енеді дейді...
Әйел қырық шырақты...
өңделген
В траве сидела кузнечик ...
Жанарымда тұнған түнекті , Көзәйнек қылып үнемі.
С.Лукьяненко Аударған Т.Халық
жүйеге түсіру талпыныстары...
С.Лукьяненко. аударған Т.Халық
С.Лукьяненко аударған Т.Х
С.Лукьяненко. аударған Талғат Халық
С.Лукьяненко. Аударған Т.Х
С.Лукьяненко. аударған Талғат. Х
С,Лукьяненко "Вечерняя беседа с господином особым послом" аударып жатқан Т,Х
****
***
С.Лукьяненко
Өңделген
...Өйткені әлі еркекпін!