• 450.65
  • 503.11
  • 4.97

Сүйінші халайық! Мен бүгін қазақ сөздерін қалпына келтіретін программа жазып болдым

Сүйінші халайық! Мен бүгін қазақ сөздерін қалпына келтіретін программа жазып болдым
жеке
блог

Сүйінші халайық! Мен бүгін қазақ сөздерін кирилл жазуының нәубетінен құтқарып, қазақ емлесін Ахмет Байтұрсынов жасаған тұрғыға дейін қалпына келтіретін программа жазып шықтым. Қазақ жазуын екі латын әріптеріне көшірудің екі жобасы: өзім жасаған және дәйекше қолданатын 2017 жылы 9 қазанда Елбасыға көрсеткен жобалар бойынша жалпы саны 98000 түбір сөздерін жасалған программада өзгертіп шықтым. Өзгертуге керекті уақыт 90 секунд. Кейбір қателері бар шығар. Түзетуге даярмын. Бұл шыққан нәтижеден в, ъ, ь, щ, э әріптер кездесетін және менің аудармашы программамда қолданылмаған сөздерді алып тастағаннан кейін тексеруге қалдырылған сөздер саны 33000. Төменде алынған нәтижеден фрагмент көрсетіп отырмын. Салыстырыңыздар! 

3 дәйекшесі бар сөздер саны 3085

 

Кирилдегі қазақ сөзі Табылды латын жобасы Дәйекшесі бар латын RS_P
баяғыдай baiaĝydai bai'ag'ydai' 3
әулие âulŷie a'y'lii'e 3
агробиологиялық agrobyiologyiyialyq agrobyi'ologyi'yi'alyq 3
агрохимиялық agrohyimyiyialyq agrohyi'myi'yi'alyq 3
агрошаруашылық agrocaryuacylyq agros'aryy'as'ylyq 3
қорғаушы qorĝaucy qorg'ay's'y 3
сүйемелдеу sŵiemeldeu su'i'emeldey' 3
алхимия alhyimyiyia alhyi'myi'yi'a 3
алюмині alŷiŷumŷinŷ alii'iy'mii'ni 3
бәсеңдеткіш bâseŋdetkŷc ba'sen'detkis' 3
бәсеңдету bâseŋdetŷu ba'sen'detiy' 3
жандайшапшылық jandaicapcylyq jandai's'aps'ylyq 3
сәулетші sâuletcŷ sa'y'lets'i 3
аспирациялық aspyiratsyiyialyq aspyi'ratsyi'yi'alyq 3
ассириялық assyiryiyialyq assyi'ryi'yi'alyq 3

 

 

 

Латын әріптерімен қазақша жазудың ең ыңғайлы жобасы v.3

Латын әріптерімен қазақша жазудың ең ыңғайлы жобасы v.2

Латын әріптерімен қазақша жазудың ең ыңғайлы жобасы v.1

            Латиница жобасындағы пернетақтада барлық символдардың орналасу реті.

Диграф қолданылатын жобалардың түзетілмейтін қателері

Қатесі бар қазақ сөздеріне талдау жасау керек

Бізді дүбәра қылып жатқан нақ кириллицаның өзі.

Бүгін ЕНУ студенттердімен кездесу кешіне қатыстым

Жоба талқыға түсе бастады. Тіл мамандары, қайдасыңдар!

Латиница жобасындағы пернетақтаның суреті

https://vk.com/doc239758952_450677576

Латиница жобасына қосымша енгізілген әріптері бар 130 шрифт

Кейбір пікірталастардан үзінді

Кирилл әліпбиіндегі жобаға кірмеген әріптері бар сөздерді не істейміз?

Мұхтарбай Өтелбаев жобаны қолдады және ескертулер жасады

Латиницада жазылған Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұраны

Ертегілер

Мақта қыз бен мысық,

Бір үзім нан,

Алтын сақа,

Тазша бала