Жарнама
Арнайы жобалар

Мақта қыз бен мысық

Мақта қыз бен мысық
жеке
блог

Мақта қыз бен мысық

Maqta qyz ben mysyq

Баяғыда Мақта қыз болыпты. Мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да, мысықты шақырады, Мысық келмейді.

Қыз:– Келмесең келме! – деп, мейізді өзі жеп қояды.

Жеп болған соң мысық келіп:– Неге шақырдың? – деп сұрайды. Мақта қыз айтпайды. Сонан соң мысық:– Ендеше қатығыңды төгем! – дейді.

Мақта қыз:– Мен құйрығыңды кесіп аламын! – дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады.

Мысық:– Апа, апа, құйрығымды берші! – дейді.

Мақта қыз:– Менің қатығымды төле! –дейді.

Мысық сиырға барады. – Сиыр, маған қатық берші! – дейді.

Сиыр:– Менің қарным ашып тұр. Маған жапырақ әкеліп берші! – дейді.

Мысық ағашқа барып:– Ағаш, ағаш, жапырағыңды берші! – дейді.

Ағаш:– Мен шөлдеп тұрмын. Су әкелсең, жапырақ беремін, – дейді.

Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. – Қыздар, қыздар, маған су беріңіздерші! – дейді.

Қыздар оған:– Бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз, – дейді. Мысық дүкенге барады. – Әй, дүкенші, маған сағыз берші! – дейді.

Дүкенші:– Маған жұмыртқа бер! – дейді.

Мысық тауыққа барады. – Тауық, тауық, маған жұмыртқа берші! – дейді.

Тауықтар:– Бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз, – дейді.

Мысық: «Енді не қыламын?» – деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді.

Мысық тышқанды бас салады. – Жаныңның барында айт! Үйіңде не бар? – дейді. Тышқан қорыққанынан:– Үйімде бір табақ тары бар, – дейді.

Мысық:– Маған бір уыс тары бер, – дейді.

Тышқан үйіне барып, бір уыс тары әкеліп береді;

мысық тарыны апарып тауыққа береді, тауық жұмыртқа береді;

жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді;

дүкенші сағыз береді;

сағызды апарып қыздарға береді, қыздар су береді;

суды апарып ағашқа береді; ағаш жапырақ береді;

жапырақты апарып сиырға береді, сиыр қатық береді;

қатықты апарып Мақта қызға береді,

Мақта қыз мысықтың құйрығын береді.

Baiagyda Maqta qyz bolypty. Maqta qyz ŵiŷn jŷinap jŵrŷp, bŷr meiŷz tauyp alady da, mysyqty caqyrady, Mysyq kelmeidŷ.

Qyz:– Kelmeseŋ kelme! – dep, meiŷzdŷ ôzŷ jep qoiady.

Jep bolgan soŋ mysyq kelŷp:– Neĝe caqyrdyŋ? – dep swraidy. Maqta qyz aitpaidy. Sonan soŋ mysyq:– Endece qatygyŋdy tôĝem! – deidŷ.

Maqta qyz:– Men qwirygyŋdy kesŷp alamyn! – deidŷ. Mysyq qatyqty tôĝedŷ. Maqta qyz mysyqtyŋ qwirygyn kesŷp alady.

Mysyq:– Apa, apa, qwirygymdy bercŷ! – deidŷ.

Maqta qyz:– Menŷŋ qatygymdy tôle! –deidŷ.

Mysyq syiyrga barady. – Syiyr, magan qatyq bercŷ! – deidŷ.

Syiyr:– Menŷŋ qarnym acyp twr. Magan japyraq âkelŷp bercŷ! – deidŷ.

Mysyq agacqa baryp:– Agac, agac, japyragyŋdy bercŷ! – deidŷ.

Agac:– Men côldep twrmyn. Sŵu âkelseŋ, japyraq beremŷn, – deidŷ.

Mysyq sŵuga bara jatsa, sŵu âkele jatqan qyzdardy kôredŷ. – Qyzdar, qyzdar, magan sŵu berŷŋŷzdercŷ! – deidŷ.

Qyzdar ogan:– Bŷzĝe sagyz âkelŷp berseŋ, bŷz sagan sŵu beremŷz, – deidŷ. Mysyq dŵkenĝe barady. – Âi, dŵkencŷ, magan sagyz bercŷ! – deidŷ.

Dŵkencŷ:– Magan jwmyrtqa ber! – deidŷ.

Mysyq tauyqqa barady. – Tauyq, tauyq, magan jwmyrtqa bercŷ! – deidŷ.

Tauyqtar:– Bŷzĝe dân âkelŷp berseŋ, bŷz sagan jwmyrtqa beremŷz, – deidŷ.

Mysyq: «Endŷ ne qylamyn?» – dep bara jatsa, bŷr ŷn qazyp jatqan tycqandy kôredŷ.

Mysyq tycqandy bas salady. – Janyŋnyŋ barynda ait! Ŵiŷŋde ne bar? – deidŷ. Tycqan qoryqqanynan:– Ŵiŷmde bŷr tabaq tary bar, – deidŷ.

Mysyq:– Magan bŷr uys tary ber, – deidŷ.

Tycqan ŵiŷne baryp, bŷr uys tary âkelŷp beredŷ;

mysyq taryny aparyp tauyqqa beredŷ, tauyq jwmyrtqa beredŷ;

jwmyrtqany aparyp dŵkencŷĝe beredŷ;

dŵkencŷ sagyz beredŷ;

sagyzdy aparyp qyzdarga beredŷ, qyzdar sŵu beredŷ;

sŵudy aparyp agacqa beredŷ; agac japyraq beredŷ;

japyraqty aparyp syiyrga beredŷ, syiyr qatyq beredŷ;

qatyqty aparyp Maqta qyzga beredŷ,

Maqta qyz mysyqtyŋ qwirygyn beredŷ.

 

Латиница жобасындағы пернетақтаның суреті

https://vk.com/doc239758952_450677576

Латиница жобасына қосымша енгізілген әріптері бар 130 шрифт

Кейбір пікірталастардан үзінді

Кирилл әліпбиіндегі жобаға кірмеген әріптері бар сөздерді не істейміз?

Мұхтарбай Өтелбаев жобаны қолдады және ескертулер жасады

25 әріп пен 8 диграфтан құралған латын графикасының түзетілмейтін қателері

Латын әріптерімен қазақша жазудың ең ыңғайлы жобасы

Самый оптимальный проект латинизации казахской письменности

Латиницада жазылған Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұраны
Ертегілер Мақта қыз бен мысық, Бір үзім нан, Алтын сақа, Тазша бала