Jansaya Myrzabaeva
Jansaya Myrzabaeva

Пайдаланушы жазбалары

Блогтар: 4 мақала
paparazzi....
Ninety One| 91

Jansaya Myrzabaeva

Ninety One| 91

оқи жүріңіз..
Алуан алуан кəсіп бар, таңдай біл де, талап қыл...

Jansaya Myrzabaeva

Алуан алуан кəсіп бар, таңдай біл де, талап қыл...

оқи жүріңіз....
Болашаққа сеніммен...

Jansaya Myrzabaeva

Болашаққа сеніммен...