• 451.15
  • 503.11
  • 4.94

Мәдениеттегі маргиналдылық

Мәдениеттегі маргиналдылық
жеке
блог

Қазіргі заманғы мәдениеттің дамуының негізгі тенденцияларын ашып, жаһандық сипатқа ие бола отырып, көптеген зерттеушілер оның атрибутивті сипаттамасы ретінде прогреске ұмтылуды, болашаққа бағдарлауды атап өтеді. Алайда, прогрестің императиві прогрессивті дамуды ғана емес, сонымен бірге эволюциялық кезең революциялық жарылыспен үзіліп, хаосқа әкелетін дағдарыстарды, теңгерімсіздіктерді, стресстерді де білдіреді, одан әрі жаңа тәртіп қалыптасады. Осындай тұрақсыз, өтпелі кезеңдерде бұрынғы идеологиялық схемалар мен рухани көзқарастар бұзылып, мәдени дезориентация мен белгісіздіктің таралуына әкеліп соғады, бұл әлеуметтік жүйенің тұтастығы мен тепе-теңдігін бұзады.
Семантикалық белгісіздіктің осы кезеңінде өтпелі кезеңнің қиындықтарын жеңудің тиімді стратегияларын әзірлеу әсіресе маңызды болып табылады. Өз кезегінде, бұл әлеуметтік-мәдени дамудың заңдылықтары мен ерекшеліктерін терең түсінуді, жағдайдың концептуалды аппаратының барабар күрделілігін дамытуды талап етеді. Осы ұғымдардың бірі маргиналды ұғым деп санауға болады (лат. marginalis < margo-жиек, шекара), жүйенің бір бөлігінің шекті күйге жататындығын сипаттау үшін немесе эволюциялық "секіру" немесе "секіру", эволюциялық дамудың үзілуі нәтижесінде пайда болатын бүкіл жүйеде шекаралық күйлердің болуын анықтау үшін қолданылады.
Қазіргі зерттеушілер маргиналдылықты зерттеудің үш тұжырымдамалық бағытын анықтайды: рөлдік, құрылымдық және мәдени . Оларға сәйкес, біріншіден, рөлдік маргиналдылық туралы айтуға болады. Бұл өзін-өзі, оның мәртебесін анықтамалық топпен сәтсіз байланыстыру нәтижесінде пайда болады. Бұл жағдайда, әдетте, маргиналды түрде жүзеге асырудың жеке формасы туралы айтылады. Назар аударыңыз дәл осындай нысан маргинальности болды жөнелту пункттері қою үшін проблемалар маргинальности в целом1.
Маргиналдылықтың екінші формасы ретінде әлеуметтік, саяси, экономикалық және т.б. топтарды сипаттайтын құрылымдық маргиналдылықты атауға болады. Бұл жағдайда әлеуметтік, саяси, экономикалық, этникалық және т.б. маргиналдылықтың түрлерін құрылымдық маргиналдылықтың жеке көріністері ретінде қарастыруға болады. Ең көп зерттелген-бұл әлеуметтік-саяси процестердің салдары ретінде қарастырылатын әлеуметтік маргиналдылық. Әлеуметтік маргиналдылық феномені қоғамның шетінде "әлеуметтік құрылымға қосылмаған және аз қамтылған адамдар мен топтардың" болуымен байланысты. Әлеуметтік маргиналдарға қоғамның қалаусыз және бейтараптандырушы деп санайтындардың бәрі кіреді - трамплиндер, жұмыссыздар, үйсіздер, біліктілігі төмен және жалақысы төмен "қонақтар", "жаңа кедейлер", іске асырылмаған мәртебелік күтулері бар адамдар немесе "мәртебелік алшақтық" жағдайында және басқа да әлеуметтік қоғамдар. Қоғамда әртүрлі маргиналды элементтердің болуы оның ажырамас бөлігі болып табылады.
Бүгінгі таңда белсенді зерттелген құрылымдық маржаның тағы бір түрі-этникалық маргиналдылық. Мемлекеттердің ыдырауы, көптеген жергілікті соғыстар, босқындар санының өсуі жағдайында ұлт ішіндегі жеке адамды немесе топты сәйкестендіру процестерін талдау посткеңестік кеңістікте ең танымал болып көрінеді.
Маргиналдылықтың үшінші түрі-мәдени. Оны зерттеудің маңыздылығын көрсеткен алғашқы зерттеушілердің бірі Р.Э. Парк болды. Көші-қон процестерін зерттеу барысында "маргиналды адам" тұжырымдамасын жасай отырып, ол жеке деңгейде жүзеге асырылатын иммигранттың бейімделу процесі жеке түрдің өзгеруімен емес, әлеуметтік-мәдени процеспен байланысты екенін анықтады.
Сонымен, мәдени маргиналдық кеңістік - бұл бір жағынан дәстүрдің шекаралары мен перспективаларын кеңейту арқылы дәстүрге жаңашылдық, екінші жағынан, оның стандарттары мен нормаларын бұзу арқылы дәстүрді теріске шығару. Шынында да, норманың болуы шекараны бекіту болып табылады, оның өмір сүру шарты әрқашан шекараны бұзу, "қылмыс" мүмкіндігі болып табылады. Бұл мағынада девиантты өмір салты кез-келген мәдениетте қажеттілікпен ресми түрде (заңды түрде бекітілген нормалар) және қоғамда бейресми түрде бекітілген (моральдық нормалар, әдет-ғұрыптар, дәстүрлер) әлеуметтік-мәдени нормалардан ауытқумен анықталатын өмір салты ретінде ұсынылады.

 

Мәдениеттану мамандығының 3 курс студенті: Секен А.Ж.

Жетекшісі: Есболова М.А.