Жарнама
Арнайы жобалар

Мен олсем каймыкпас еш пенде!!!

Мен олсем каймыкпас еш пенде!!!
жеке
блог

Мен олсем каймыкпас еш пенде
Озгермес омирде ештене!
Арайлап атады тандар да
Кызарып батады кештер де!
Жер бети озгерер сал гана
Топырак жиналып аз гана!
Коштасып адамдар менимен
Кабылдап алады кен дала! 
Олгеннин артынан олмек жок 
Адамнын айтары сол гана!
Мен олсем бари де орнында, тек
Тиршилик азаяр бир дана!
Мен олсем токтамас уакытта
Азаймас алтын мен жакутта!
Кара жер мекеним болады 
Жан дунием сакталып табытта!
Мен олсем мунай ма, кайгыр ма
Мен алып кетпеймин кунди де, айды да!
Тек кана бир омир токтайды
Сол ушин туспегин кайгыга!
Жо-жо-жок, бул менин ойым гой
Алдагы омирин дайын гой! 
Мен олсем каймыгар, камыгар
Деген тек мендеги пайым гой! 
Мен олсем ештене етпейди
Бул дуние ортенип кетпейди!
Омирден мен кетти екен деп
Дуниенин акыры жетпейди!
Сонгы кун омирдин олшеми
Ол да енди сызылып отпейди
Даригер алдында естиген
Создерим кулактан кетпейди!
Мен олсем ештене болмайды
Коздерге молдир жас толмайды
Артима из салып улгермей
Кетем ба? Мен ушин сол кайгы!

Уалиханулы Батыл