Дінтану мамандығы

Дінтану мамандығы
жеке
блог

Дінтану ғылымы қазіргі таңдағы барлық діндерді зерттейді.

Трансценденталды немесе табиғаттан тыс күштерді (құдайды) түсінуге тырысатын теологиядан айырмашылығы, дінтану діни мінез-құлық пен нанымдарды белгілі бір діни тұрғыдан емес, зайырлы түрде зерттейді.

  Дінтану  тәуелсіз білім саласы ретінде XIX ғасырдан бастап қалыптасты, дегенмен тиісті білім ғасырлар бойы жинақталды. Ол жалпы және әлеуметтік философия, философия тарихы, әлеуметтану, антропология, психология, Жалпы тарих, этнология, археология және басқа ғылымдардың тоғысында болды. Дінтану діндердің пайда болу, даму және қызмет ету заңдылықтарын, олардың құрылымы мен әртүрлі компоненттерін, қоғам тарихындағы алуан түрлі құбылыстарды, дін мен мәдениеттің басқа салаларының өзара байланысы мен өзара іс-қимылын зерттейді.

Дінтану барлық діндерді тең дәрежеде зерттейді — әлемдік діндер, этникалық діндер, қазіргі діни қозғалыстар — оларды адамзат мәдениетінің бөлігі ретінде қарастырады. Сондай-ақ, дінді нақты зерттелген шындық ретінде емес, дерексіз құрылым ретінде зерттеу мүмкін; мысалы, Лейпциг университетінің тарих, өнертану және шығыстану факультетінің дінтану кафедрасында тұжырымдалған: "дінтану пәні-дінді адамзат мәдениетінің бөлігі ретінде жүйелі түрде  өткен кездегі және қазіргі кездегі діндер тарихын зерттейді".

Дінтану объектісі дін болып табылады, бірақ тақырыпқа қатысты әртүрлі көзқарастар бар. Мәселе, ең алдымен, дінді тарих, философия, әлеуметтану, психология, мәдениеттану, этнография (сөздің Батыс мағынасында антропология), экология, география және басқа да ғылымдар зерттегенен өзгеше, дінтану олардан ерекшеленеді, ол дінді өз тарихында қалыптасқан әдістерге, тәсілдер мен көзқарастарға сәйкес зерттейді.