Жылулық  қозғалыс(байқау).
жеке
блог

Жылулық қозғалыс(байқау).

Достар мен тағы бір  тақырыпты  меңгердім.

Тақырып:Жылулық қозғалыс.Броундық  қозғалыс.Диффузия.

Осы  жолы  да  3 ке бөлдім  (кітапта  4 ке  бөлінген)

Жылулық  қозғалыс  қазірде  осы  жайлы  екі  көзқарас  бар .  

Бірінші  көзқарасқа  сенсек материяның  ерекше  түрі жылу  тегі  бар. Ол бір денеден   екіншісіне  өтіп  дененің қаншалықты  қызғанын анықтайды.

Ал  екінші көзқарас корпускулалық  теория  болды. Бұл  теория  бойынша  жылу - денені құрайтын  ұсақ бөлшектердің  үздік  қозғалысы.

Корпускулалық  теорияны  біршама  ғалымдар тамаша  қорғар  шықты.

Әлемді  құрайтын  бөлшектердің  көзге  көрінбейтін   жылулық  қозғалысы ешқашан, ешбір  жағдайда  тоқтамайды.

Молекулалардың  ретсіз  қозғалысы жылулық  қозғалыс  деп  аталады.

 

Броундық  қозғалыс - сұйықтықтардағы  немес  газдардағы  микроскопиялықбөлшектердің  үздіксіз  қозғалысы.

Р.Броунжаратылыстану  саласындағы  айтарлықтай  маңызды  құбылысты 1827 жылы  ашса  да, оның не  себептен  болатынын түсіндіре  алмады.

Мұның  толық  теориясын  тек  1905-1906жж.  А.Эйнштейн мен М. Смахуловский  жасады.

Орта молекулаларының  жылулық  қозғалысы  мен  олардың  броундық  бөлшекпен  соқтығысуы  броундық  қозғалыстың  себебі болып  табылады.

 

Диффузия - бір зат  молекулаларының  басқа  бір  зат  молекулаларының  аралығына  ену  құбылысы.

Диффузия  қатты денелерде   өте  баяу  байқалады  ал сұйықтықта тез  таралады.

Мен  барлығын түсініп  алдым.