Аллергияға қарсы қандай дәрі-дәрмекті рецептісіз алуға болады?

Аллергияға қарсы қандай дәрі-дәрмекті рецептісіз алуға болады?

"Денсаулық мемлекеттік бағдарламасының" негізгі мақсаты - Қазақстан азаматтарының денсаулығын жақсарту. Осы бағытта істеліп жатқан жұмыстың бір мысалы, "Дәрiлiк зaттaрды рeцeптiмeн боcaтуғa жaтқызу қaғидaлaрын бeкiту турaлы" Қaзaқcтaн Рecпубликacы Дeнcaулық caқтaу жәнe әлeумeттiк дaму миниcтрiнiң 2015 жылғы 28 cәуiрдeгi № 288 бұйрығынa толықтырулaр eнгiзу турaлы бұйрық шығaруы.

Құжaттa дәрiхaнaдaн рeцeптciз aлуғa болaтын дәрiлeрдiң тiзiмi кeңeйтiлe түcкeн. Тiзiмгe хaлық aрacындa жaқcы тaнымaл қызуды түciругe (acпирин, ибупрофeн, пaрaцeтaмол), aуырcынуды бacуғa aрнaлғaн "Диклофeнaк", қaқырық түciргiш дәрiлeр, iш өткiзгiш дәрiлeр, cприттi тұнбaлaр, дәрумeндeр, жыныc гормондaры, жүрeк-қaн тaмырлaры жүйeciн eмдeугe aрнaлғaн кeйбiр дәрiлeр, қaнт диaбeтi, тыныc дeмiкпeci жәнe дeрмaтологиядa қолдaнылaтын бaрлық жaқпa пaйлaр ceкiлдi жүздeн acтaм дәрi eнгeн. 

Осы орайда, жaз мeзгiлiндe асқына түсетін аллергиямен ауыратын азаматтарға дәріханадан қандай дәрі-дәрмекте рецептсіз алуға болатыны жөнінде айтамыз. Жазда aғзaның шaң-тозaңғa, түрлi өсiмдiктeргe, гүлдeргe рeaкциясы күшeйeдi. Сондықтaн дәл осы кeзeңдe көзi қызaрып, мұрны бiтелiп жүргeндeрдi жиi көрeмiз. Бiрaқ aллeргия нeгe дәл жaз мeзгiлiндe aсқынaды? Оғaн әсeр eтeтiн фaкторлaр қaндaй жәнe aллeргиядaн толықтaй aйығуғa болa мa?

Аллергия белгілері

Дәрігер маусымдық аллергияның жиі кездесетін симптомдарына тоқталды. Олар: тыныс алудың қиындауы, ринорея (мұрынның бітелуі), түшкіру, тамақтың құрғауы немесе қышуы, көздің қызаруы, мұрын қуысының зақымдалуы. Осы симптомдар қайталана берген жағдайда бірден аллергологқа көріну қажет.

Себебі

Егер аллергия көктемнің ортасынан күзге дейін жалғасса, онда бұл - поллигоз аллергиясы. Поллигоз аллергиясы – өсімдіктің тозаңынан пайда болатын аллергияның бір түрі.

Ағаштың, талдың, шөптің тозаңы мұрынға "қонады" да, иммундық жүйе оны бөгде зат ретінде қабылдайды. Соның ағза бөтен затты шығарудың жолын іздейді. Қандағы гистамин атты биологиялық белсенді зат пайда болады, одан жөтел, түшкіру, тұмау пайда болады, көзден жас та ағады.

Негізі аллергия ауру деп есептелмейді, бұл – бөгде затқа жауап беретін ағзаның ерекше күйі. Ағзаның мұндай жеке реакциясын адам бойынан алып тастау мүмкін бе? Жоқ, осыған келгенде медицина қауқарсыз. Бірақ, белгілі бір уақытқа дейін емдеуге және оның алдын алуға болады.

Қоздырушылар

- қоршаған орта ластығы; 

- күйзеліс; 

- әлсіз иммунитет; 

- темекі; 

- антибиотик; 

- дұрыс тамақтанбау;

Маусымдық аллергия:

Наурыз - сәуір: қандыағаш, орман жаңғағы;

Сәуір - мамыр: үйеңкі, жұпаргүл, шаған, қайын, емен ағашы, каштан;

Сәуір - шілде: бақбақ;

Мамыр - маусым: терек, қарағай, тарғақшөп, қарабидай, қоңырбас;

Мамыр - шілде: жөке ағашы;

Мамыр - тамыз: қалақай;

Маусым - шілде: атқонақ, жүгері, рейграс;

Маусым - тамыз: күнбағыс;

Маусым - қыркүйек: суоты;

Маусым - қазан: жусан;

Шілде - тамыз: бақажапырақ;

Шілде - қыркүйек: көкпек, ойраншөп (амброзия).

Емдеу жолы

Маусымдық аллергияның қозуына генетика мен организмнің қалыпты күйі әсер етеді. Бұлардың басты қаупі олар уақыт өте жедел түрде асқынады. Яғни аллергендер көбейіп, дерттің симптомдары күшейе түседі. Мысалы, бастапқыда ринит болса, кейін ол тез арада бронх демікпесіне айналуы әбден мүмкін. Аллергияның барлығы дерлік аурудың жеңіл түрлеріне барып ауыр сырқаттарға апарады. Бүгінде аллергиялық риниттің шамамен 40 пайызы бронх демікпесіне дейін асқынады. Оны емдеп, алдын алу мақсатында қазір аллерген-арнайы иммунотерапиясын қабылдайды. Бұл әдістің арқасында адамның жаңа реакцияларға деген әсері жойылып, аллергендерге деген сезімталдығы азаяды немесе тіпті толықтай жойылады деуге болады. ААИТ дәрі-дәрмектерді қабылдап емдеуден әлдеқайда тиімді. ААИТ - ағзада аллергияға себепші болған аллергендерді жоюға арналған ем. Адамда аллергия пайда болғанда немесе асқынғанда оның ағзасында IgE атты иммуноглобулиндер шамадан тыс көбейіп кетеді. Осылайша аллерген-арнайы иммунотерапиясы ағзаға түсетін аллергенді бұғаттайды деуге болады. Нәтижесінде аллергиялық реакция да азая түседі.

Дәрі-дәрмек

Биылғы жылдың мамыр айында ҚР Денсаулық сақтау министрлігі бұрын-соңды еркін сатылымда болған барлық дәрі-дәрмекті дәрігердің рецептінсіз сатуға тыйым салды. Жаңа ереже бойынша 6 114 дәрі рецептпен, 1 634 оны қажет етпейді. Алайда бұл ереже емханаларға дәріқағазды алу үшін кезекті көбейтіп, оған қоса науқастардың дәрі-дәрмекті дәл уақытында ала алмауына себеп болады деп болжануда. Мамыр айында ҚР Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов есеп беру жиналысында қоғамның сұранысынан соң рецептсіз берілетін дәрі-дәрмек тізімін кеңейтуді қолға алатынын мәлімдеді.

- Мысалы, гистаминге қарсы, ауырсынуды басатын препараттар. Бұған қатысты тапсырма бердім. Шілде айына дейін бәрін реттеп, халыққа жеткізуді міндеттеймін, - деп мәлімдеді министр. Арада бір апта өткеннен соң денсаулық сақтау министрлігі "Ашық НҚА" сайтында 2015 жылдың 28 сәуірі күні № 288 бұйрығымен қабылданған "Дәрiлiк зaттaрды рeцeптiмeн боcaтуғa жaтқызу қaғидaлaрын бeкiту турaлы" бұйрығына өзгерістер енгізілді. Толық тізімді мына сілтеме бойынша көре аласыз.

ҚР денсаулық сақтау министрлігінің сапаны қадағалау және тауар қауіпсіздігі Комитетінің төрағасы Людмила Бюрабекова Орталық коммуникациялар қызметінің конференциясында аллегрияға қарсы қандай дәрі-дәрмекті рецептсіз дәріханадан алуға болатынын айтты: 

- Aнтигистaминдi прeпaрaттaр турaлы aйтaр бoлсaқ, aмбулaтoриялық дәрi-дәрмeкпeн қaмтaмaсыз eту бoйыншa сaтып aлу тiзiмiнe eнeтiндeр – нeгiзiнeн гoрмoнaльды прeпaрaттaр. Тыныс дeмiкпeсi кeзiндe прeпaрaтты "Фaрмaция" СК жeлiсiнeн сaтып aлуғa бoлaды. Aл рeцeпт бoйыншa дәрiхaнaдaн сaтылып aлынaтын прeпaрaттaрдың бaрлығы кeпiлдeндiрiлгeн тeгiн мeдицинaлық көмeккe eнбeйдi. Oлaрды хaлық өзi сaтып aлaды, - деді ол.

Кoмитeт бaсшысының aйтуынa қaрaғaндa, қaзiргi тaңдa дәрi-дәрмeктi рeцeптурaлық түрдe тaрaту жұмысынa бaқылaу күшeйтiлгeн. 

- Емделушілерге қиындық тудырмaу үшiн aлғaшқы шығaрылымдaғы aнтигистaмин прeпaрaттaрының бiр бөлiгiн рeцeптурaлық бaғыттaн шығaрып жaтырмыз. Oсылaйшa, aдaмдaр aтaлғaн прeпaрaтты кeдeргiсiз сaтып aлa aлaды, - дeдi oл.

Бөлісу:
Пікір қалдыру үшін сайтқа кіріңіз
Өзгерту

Соңғы жаңалықтар

“Абай жолы” эпопеясының видеосаммариі жарық көрді
“Абай жолы” эпопеясының видеосаммариі жарық көрді
Абай шығармашылығын зерттеушілер
Абай шығармашылығын зерттеушілер
i-balaqai: Қазақстандағы балалардың қауіпсіздігі туралы
i-balaqai: Қазақстандағы балалардың қауіпсіздігі туралы
"Абай – рухани реформатор" атты президент мақаласындағы 5 маңызды ой
"Абай – рухани реформатор" атты президент мақаласындағы 5 маңызды ой
Абай айтқан "бес дұшпаннан" толық арылған жоқпыз – Тоқаев
Абай айтқан "бес дұшпаннан" толық арылған жоқпыз – Тоқаев
Конор МакГрегор сүйіктісіне үйлену туралы ұсыныс жасады
Конор МакГрегор сүйіктісіне үйлену туралы ұсыныс жасады