Динара Сұлтан - Құсни Қорлан

Бір қыз Маралдыда Қорлығайын,

Табиғат берген екен күн мен айын.

Мұратқа іздеген жан бәрі жетер,

Дариға-ай арманым жоқ не қылайын.

Қайырмасы:

Ахау, арман,

Құсни, Қорлан,

Екеуі туған екен бір анадан.

Бозбала, қалма қапы бұл жалғаннан,

Жігіттің арманы жоқ Қорланды алған.

Әуелде жазбаған соң болмайды екен

Дариға-ай арманым жоқ не қылайын.

Ахау, арман, Құсни, Қорлан,

Екеуі туған екен бір анадан.