Марғұлан Ақан

Пайдаланушы блогтары

Қош көрдік!
Бұл ақынның өлеңі емес!!!
Қателік кімде: әлемде ме әлде бізде ме?
Жазушының дәл өзі!
Сезімге сыр
Өзіңді дамытуға және кәсіпке керек кітаптар тізімі.
(шағын әңгіме)
Есеп беру блогы.
Неге?
(Осы постты оқыңыз)
Бақытжан Бұқарбайдың постына жауап!
Елдегі білімді жастардың шет елге шығып білім алуы қуантарлық, бірақ қалуы қауіп.