Қазақтың амандасу салты
Қазақ-татар тілдеріндегі өсімдік пен жануар атаулары
Кәсіп-шаруаға қатысты мақал-мәтелдер
Қанжел, соқырішек, қылтамақ
Денсаулық туралы мақал-мәтелдер
Сөздер сөйлейді. "Жәреукелі"
Жылқы жүрісінің түрлері
Қазақтың байырғы баспана атаулары
Дене тәрбиесі жайлы нақыл сөздер
Денсаулық жайлы мақал-мәтелдер
Тал, ағаш жайлы мақал-мәтелдер
Қазақтың ескі мақал-мәтелдері