Пайдаланушы "Самый оптимальный проект латинизации казахской письменности" постын жойып тастады.
Басқа посттар

«U» символын «Ұ» деп оқытамыз деу қате болатынын бұрын жазған едім. Бірақ мақалам...
2017 жылы 9 қазандағы қазақ әліпбиінің жобасындағы қателер
Сұлтан Оспан мырзаның жобасындағы кейбір сұрақтарға жауап
Kk (к, қ), Gg (г, ғ), Ää (ә), İi (і), Üü (ү), Öö (ө)  туралы
«U» символының «Ұ» дыбысын белгілейтіні туралы
Парламентке ұсынылған жаңа қазақ әліпбиінің латын қаріпі жобасының тағы бір қателігі
Компьютерде де, смартфонда да теруге ыңғайлы етіп пернетақтаның программасын...
Пернетақтада барлық символдардың орналасу реті
Автор Google-аудармашы программасының орыс, түрік және ағылшын тілдерінен қазақ...
Латын әріптерімен қазақша жазудың ең ыңғайлы жобасы
Автор является разработчиком программы Google-переводчика из русского, турецкого и...
Самый оптимальный проект латинизации казахской письменности
Компьютер, смартфон стандартты пернетақтасымен теруге ыңғайсыз болса, онда...
Латиница жобасындағы пернетақтада барлық символдардың орналасу реті
Автор Google-аудармашы программасының орыс, түрік және ағылшын тілдерінен қазақ...
Диграф қолданылатын латын графикасы жобаларының түзетілмейтін қателері.
Автор является рзработчиком программы Google-переводчика из русского, турецкого и...
Самый оптимальный проект латинизации казахской письменности
Автор Google-аудармашы программасының орыс, түрік және ағылшын тілдерінен қазақ...
Латын әріптерімен қазақша жазудың ең ыңғайлы жобасы