Жарнама
Арнайы жобалар

Мартин Хайдеггер философияның басты мәселесі деп нені таныды?

Мартин Хайдеггер философияның басты мәселесі деп нені таныды?
жеке
блог

Жанатаев Данат, ф.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті

Қасымова Балжан, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, қазақ филологиясы мамандығының 1 курс магистранты

 

Мартин Хайдеггер- көрнекті неміс философы, өз артынан көптеген еңбектерді қалдырды, олардың ішінде: "Болмыс және уақыт", "Кант және метафизика мәселесі", "Метафизикаға кіріспе", "Платонның ақиқат туралы ілімі: "гуманизм туралы хат"," Тілге жол"," Ой ісіне" және т.б. Хайдеггердің философиясы неокантианизмге де, өмір философиясына да, Гуссерль феноменологиясына да негізделген. Соңғысын ойшыл экзистенциализм философиясының мәселелерін шешуге сәтті бейімдеді. Болмыстың мағынасы туралы сұраққа қайта орала отырып, философ Гуссерль феноменологиясына негізделген белгілі бір адамның онтология теориясын қалыптастыру арқылы шешілетін экзистенция мәселесін тағы бір рет қойды. Хайдеггер бірнеше ондаған жылдар бойы хат жазып, талқылаған Ясперстің әсерін атап өту керек.

Философияның басты мәселесі

Хайдеггер философия ең алдымен адамның болмысы мәселесімен айналысуы керек екеніне сенімді болды. Яғни, өмірдің мәні неде? Бұл әлемде адам қандай орын алады? Бұл барлық адамдарды толғандыратын және философия жауап беруі керек ең маңызды сұрақтар деп ойлады. Ол философия ғылымын соңғы екі мыңжылдықта ол кез-келген нәрсені зерттеді деп айыптайды, бірақ болмыстың толық зерттелмегенін айтты.

Мартин Хайдеггер философияның басты міндеті адам өмірінің мәні туралы мәңгілік сұрақтарға жауап беру деп санайды.

Мартин Хайдеггердің ойынша: «Адам бардың иесі емес. Адам болмыстың бағушысы»

Адам - болмыс туралы ойлана алатын ғаламдағы жалғыз тіршілік иесі. Адам сондықтан да, бұл өмірдің барлық басқа түрлерінен түбегейлі ерекшеленеді. Адам болмысты үнемі сезінеді, яғни не болып жатқанын және не істеп жатқанын біледі. Егер біз әлемге сұрақпен қарайтын болсақ, онда әлем бізге жауап береді.  Адам ақыл, сезім, ерік арқылы тұтас, бүкіл ғаламның бір бөлігі, сондықтан оны түсіне алады.

Хайдеггердің философиясы болмыстың мәні мәселесін шеше отырып, ол тек адамның ақыл-ойына ашық деп тұжырымдайды, өйткені әртүрлі көріністерге тап бола отырып, адам өзінің ақыл-ойын ортақ болмысқа бағыттайды, соның арқасында ол өзінің болмысын біле алады. Эксзистенциализм философиясы туралы мақалаларда айтылғандай, болмыс – бұл өмірде болуыңызды ақыл-ой мен тәжірибес арқылы сезіну. Мартин Хайдеггер, мысалы, қорқыныш туралы, сондай-ақ кез-келген басқа ықпалды тәжірибелер туралы айта отырып, қорқынышты сезінетін адам үшін барлық заттар реңктері мен бөлшектерін жоғалтады, сонымен қатар өмір барлық мағынасын жоғалтады дейді

Яғни, Хайдеггердің экзистенциализм философиясында оның болмыс арқылы, тіпті сыртқы жағынан да байқалса да, ақылдың өзін сезіну және түсіну қабілетін дәлелдейді, бірақ тек жеке тұлғаларда . Соңғы теория ақыл онтологиясына кедергі келтірмейді. Хайдеггер өзінің "Болмыс және уақыт" атты алғашқы жұмысында адамның өмір сүруіндегі маңызды рөлге назар аударады, осылайша бұл рөл уақытқа ауысады. Уақыт критерий ретінде де, әсер ету факторы ретінде де, болмыстың өзінен тәуелсіз болмыстағы маңызды ноуменс, яғни, мысалы, болмыстың қарқындылығы уақыттың өзіне әсер етпейді және бұл Хайдеггердің экзистенциясы үшін маңызды.

Мартин Хайдеггердің философиясы классикалық Еуропалық адам туралы ғылымды қысқаша сынға алды, ол адамның болмысындағы өрескел қазіргі заманға назар аударып,  яғни бұл ғылым назарды "қазіргі" сәттерге бөліп, болашақтың және одан да көп өткеннің болмыстық онтологиялық құндылығын елемейді. Ойшылдың еуропалық философияға деген басты талабы – болмыстың шығу тегі мен негіздері санада-субъективті және имматериалды құбылыс екендігіне қарамастан, болмысты объективті болмыспен, материалдық сенсорлық әлеммен тығыз  байланыстырды. болмыстың шығу тегі мен негіздері санада-субъективті және имматериалды құбылыс екендігіне қарамастан. Хайдеггердің пікірінше, тіршілік қазіргі әлемде заттар мен физикалық құбылыстардың болуымен бірдей емес. Ойшыл болашаққа өз ойларында ұмтыла отырып, ақыл шынайы өмірді бастан кешіреді, ал қазірге, әсіресе заттар әлеміне назар аудара отырып, ол сәттің иллюзиясында бола отырып, өмірдің маңызын ұмытып кетеді деп сендірді.

Жеке тұлғаның онтологиясы мен оның болмысының маңыздылығы туралы айтса отырып, Мартин Хайдеггер әр сәттің  түбегейлі қайтарылмауын да белгіледі.  Жеке тұлға өзінің болмысын ұғыну ерекшелігі тұлғалық тәжірибе көрініс табады. Мұның бәрі Хайдеггердің ойынша, заттар әлемінің материалдық болмысы болып табылмайтын болмыстың рухани тәжірибесі. Мартин Хайдеггердің философиясы қазіргі заманғы техногендік өркениетін және философиядағы мифтерді қысқаша және толық емес сынға алды, бұл ойшылдың пікірінше, көптеген болжамдарды қамтыды.

          Хайдеггер «Философия дегеніміз не?» деген сауалға жауап іздеді.  Хайдеггер ойлауды жадтан, оның ішінде рухани тәжірибеден танудың тәсілі ретінде қабылдады. Жадтың өзі этимологиялық тұрғыдан ризашылықпен және моральмен байланысты. Ежелгі неміс тілінің этимологиялық зерттеулерін жалғастыра отырып, ойшыл ой ұғымын ішкі әлемді, сол жеке рухани тәжірибені тудыратын құбылыс ретінде тұжырымдайды және ол тілді болмыстың көрінісі деп атайды. Яғни, тіл-бұл болмыстың сана-сезімін және тәжірибесін бейнелеудің ауызша нысаны. Философ тіпті адам түсінбейтін бейтаныс тіл де ол үшін жай сөйлесу ғана емес, сөзде ақпарат берудің саналы фактісі екендігіне назар аударады. Тіл-бұл адам өзінің болмысын мәлімдей алатын, оның ішінде оны өзіне түсіндіре алатын құрал.

Мартин Хайдеггердің философиясы онтологиялық болмысқа да, жалпы адамзаттың моральына да шоғырланған.

Адам өмірінің маңызды сипаттамаларының бірі-уақыт. Адам мәңгілік емес, оның өмір сүру уақыты шектеулі және ол мұны жақсы біледі. Бұл хабардарлық болмысты тұтас қабылдау мен түсінуге кедергі келтіруі мүмкін, бірақ бұны жеңуге болады. Егер адам болашаққа бағдарланса, ол шынайы өмірді біліп, сезіне алады. Сол адам осы кездеп тоқтап қалса, оны қорқыныш, сенімсіздік, өлім туралы ойлар билеп алады.

Философия тарихшылары Хайдеггерді экзистенциалистерге жатқызады, бірақ ол өзін ондай санамады. 1947 жылы ол тіпті "гуманизм туралы хат" жариялады, онда оның ілімінің экзистенциализммен ешқандай байланысы жоқ екенін дәлелдеді.

Егер өзінің философиялық өмірбаянының бірінші кезеңінде Хайдеггер адам өмірінің негізі ретінде қарастыратын біртұтас ілім құруға тырысса, екінші кезеңде ол Аристотельден Ницшеге дейінгі әртүрлі философтардың идеяларын түсіндіре бастады. Оның зерттеулерінің басты тақырыбы Адам тілі болды.

Адам өз ойларын тілдің көмегімен дәл жеткізе ала ма? Немесе тіл ойлаудың бұрмалаушы құралы ма? Хайдеггер бұл тіл "болмыс үйі", адамзат мәдениетінің маңызды, тірі бөлігі екеніне сенімді. Бірақ қазіргі қоғамда тіл ақпарат берудің техникалық құралына айналады және өзінің танымдық функциясын жоғалтады.

Философтың пікірінше, біз тілде сөйлемейміз, бірақ тіл "бізге айтады". Тілдің өзінде болмыстың құпиялары жасырылған, бірақ оны бәрі бірдей көре алмайды. Ең алдымен, тіл поэзия арқылы көрінеді. Жалпы, өнер-бұл "болмыстың қоймасы", онда көптеген сұрақтарға жауаптар бар, сіз оларды тыңдай білуіңіз керек. Хайдеггер поэзияны жақсы көрді, әсіресе неміс романтиктері Гельдерлин мен Рилканы жақсы көрді. Олардың өлеңдерінде ол өмірдің импульсінің соғуын анықтады.

Философ еуропалық өркениеттің барлық проблемалары еуропалық философияның дұрыс дамымауына себеп болған дұрыс емес ойлау көзқарастарынан туындағанына сенімді болды. Ол кейіннен оларды жою үшін осы қондырғылардың нақты не екенін анықтауға тырысты. Хайдеггердің пікірінше, бүкіл ақыл-ой мәдениетін өзгерту керек, ол үшін біз "болмыстың сыбырлауын"үнемі тыңдауымыз керек.

Ол бүкіл әлемді өзгерту міндетін қоймады және бұл философияның күші деп сенбеді. Бірақ егер философия өзінің негізгі мақсатын орындаса-бұл адамға оның өмірінің мәні неде екенін түсінуге көмектеседі, содан кейін әлем табиғи түрде жақсы жаққа өзгереді.