Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дегі ғылыми-зерттеу қызметі

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дегі ғылыми-зерттеу қызметі
жеке
блог

Жоғары білім берудің заманауи реформасы университеттік білім берудің жаңа тұжырымдамасы және жоғары оқу орындарының нәтижелік көрсеткіштерін бағалау жүйесі шеңберінде жоғары оқу орындарының бәсекеге қабілеттілігін анықтайтын факторлардың бірі болып екеуінің де ғылыми-зерттеу қызметін жандандыру болжайды. ғылыми-педагогикалық қызметкерлер мен студенттер.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ғылыми-зерттеу қызметі ғылыми жобаларды, іскерлік келісімшарттарды және зияткерлік меншік нәтижелерін басылымдар мен білім беру және ғылыми кеңістіктің халықаралық және аймақтық платформаларында есептер түрінде жүзеге асыруды қамтиды.

Ғылыми-зерттеу қызметінің маңызды бағыттарының бірі студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары болып табылады, бұл ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін тәжірибеде шығармашылықпен қолдана алатын жоғары білімді мамандар даярлаудың сапасын арттырудың қуатты факторы болып табылады.

Университеттің 4.0 моделіне сәйкес ҚазҰУ үнемі білім беру қызметін экспорттайтын әлемдік деңгейдегі зерттеу университетіне айналуда. Стратегиялық даму бағдарламасы әлемнің жетекші университеттерінде әл-Фараби орталықтарының санын көбейтуді және ҚазҰУ-дың шетелдік филиалдарын ашуды көздейді, бұл университеттің әлемдік ғылыми және білім беру кеңістігіне интеграциялануына және халықаралық танудың артуына ықпал етеді білім беру қызметтерінің жетекші экспорттаушысы ретінде. Мысалы, 2020 жылдың желтоқсанында Жапонияда әл-Фараби орталығының ашылуы өтті, ол ұлы ойшыл әл-Фарабидің 1150 жылдығын мерекелеу аясында Жапония мен Қазақстан арасындағы ынтымақтастықты дамытудағы маңызды оқиға болды. Орталық гуманитарлық, әлеуметтік және жаратылыстану ғылымдары, көрнекті ғалым және философ Әбу Наср әл-Фарабидің алтын энциклопедиялық мұрасын насихаттау саласындағы бірлескен ғылыми және білім беру жобаларын жүзеге асырудың бірегей халықаралық алаңына айналуға арналған.

Білім, ғылым және өндірісті интеграциялау және ғылыми әзірлемелердің нәтижелерін экономиканың нақты секторына енгізу бойынша маңызды жұмыстар жүргізілуде. ҚазҰУ елдің жетекші университеті бола отырып, Қазақстанның әртараптандырылған экономикасын дамытуда маңызды орын алуы керек.

 

СУЛТАНГАЛИЕВА Гульмира Салимжановна, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің профессоры, т.ғ.д.

 

САДЫКОВА Алия, 2 курс магистранты