Улыма
жеке
блог

Улыма

Балама

Алладан мен копте тiлек сураман
Болсын аркез барлык туган дiн аман
Балам нагыз  азамат боп ер жетсiн
Тiл-козiнен оны сактап жур аллам.

Балам ушiн кiналiмiн бiлемiн
Киналттым-ау кiп-кiшкентай журегiн
Аулетiмдi неге  сактап калмадым
Кору ушiн сонын кулiп жургенiн.

Жанарыннан кейде бiр мун сеземiн 
Коленкелi болды-ау бала кезенiн
Менiн папам уйде дейсiн сураса
Келмесiне сенер емес журегiн.

Жасымашы балам менiн ешкашан
Аллам шыгар бiздi солай сынга алган
Бул сынактан отейiкшi мудiрмей
Енсемiздi биiк устап ар заман.

Жаны тозып азгындаган заман-ай
Бiр мушеге табындырып койган-ай
Суйемiн деп кеттi акенде озгенi
Жалгыз улдын конiлiне карамай.

Аке керек балага шеше керек
Онсыз толык шаттанбас бала журек
Бакытты - бала шагын урламайык
Есi бар естисiн ба кыз бен еркек. 

Бiр мезеттiк лаззатты жумак корiп 
Адаспайык замандас напсi ушiн
Адал жар мен баланнан артык болып
Жансыз сулу баурап сенi кетпесiн.