"ҚазаҚ"сөзінің емле ережесі
жеке
блог

"ҚазаҚ"сөзінің емле ережесі

Қазіргі кезде «қазақ» сөзінің жазылуына байланысты көптген сұрақтар туындайды.

Орысша «казакская», «казак», «Казакстан» сөздері жазылады, Х әрпінің орнына К
әрпі жазылады. Өйткені, 78 жыл бұрын «казаХ» аталуы сталиндік репрессияларымен
байланыстырылған.

Әрине бұл атау біздің елдегі болған қиын жағдайлармен елестетіледі. Біздің халықтың аса
көрнекті, дана тұлғаларды айыптап, «казаХ» деп атады.

Бүгін колониальді «казаХ» атауын қорғауы 100 жыл бұрын «киргиз» колониальді атауын (қазақ халқына) қорғауымен бірге тура мағынасыз.

Қорытындылай келе, 1936 жылы «казаХ» сөзінің орыс тілінде пайда болуы – сауатысыздық.
Мысалы, «башмак», «кабак» немесе «колпак» сөдерінің орнына «башмаХ», «кабаХ» және
«колпаХ» айтуымен тең.

Сонымен қоса

Ежелгі түркілердің емле ережесі тоқталсақ мынадай сұрақ туындайды:
Неге руна жазуларында «қазақ» сөзі бес әріптен емес, тек үш руна әріппен жазылған Қ-З-Қ, неге А әріптері жазылбаған?
Оның себебі, бүгінгі әліппе мен 13-ші ғасырда жазылған әліппелерде үлкен айырмашылықтары бар. 
Ежелгі түрік әліппеде басқа ежелгі әліппелерге ұқсас дауысты әріптер жазылмай, тек қана дауыссыз әріптер жазылған, себебі қандай дауысты әріптің болуы керек «түсінікті» болды. Дауыссыз дыбыстар келесі тұрған дауысты немесе дауыссыз әріпке байланысты өзгертілген. 
Яғни, ежелгі түркілер «қазақ» сөзін бес әріптен емес тек қана үш әріптен жазылған.