Эстафета. Аудармалар!
жеке
блог

Эстафета. Аудармалар!

Негилист – Өз тілін жек көретіндер.

Шавинист – Өз тілінен өзгені менсінбейтіндер.

Социолингвистика қарастырып зерттеген. Нигилизм өз ана тілінің нәрін алмағандар. Ойлап қарасақ тіл дамысада дамиды, дамымасада дамиды. Өмірдің әр түрлі салаларында тілге қатысты өзіндік проб.бар. Тілді жақсартудың бір жолы тіл дамытуға қаржыны аямай шашып (жем қорлардың қалтасын қалыңдатқанша), тілді қорлағаны үшін жаза қолдану қажет.

  Кеңестік дәуірде қазақ тілі орыстандыру саясатының құрбаны болды. 1. Орыс әліпбиі  біздің дыбыстық ерекшелігімізді толықтай айта алмайды. А.Байтұрсыновтың «Қазақ тілінің грамматикасы» еңбегінің ізімен қазіргі таңда фонетика мәселесінің көзі тірі атасы Ә.Жүнісов. Қазақ тілінің әліпбиін өзгерткіміз келді деп өзгертуге болмайды. Ол дыбыстарды «фонетикалық лаборотория» жүйесіне салып сараптама жасау қажет. Қазақ сөйлеуінің 11-түрі бар. Таңбалар жүйесінің өз заңдылығы бар. Сол заңдылықты әліп биіміздегі орыс әріптері бұзып отыр. Қай қоғамда болмасын жалпы халыққа ортақ 1-ғана тіл болмайды. Тіл мәселесін алып қарастырсақ, тіл күресі қашанда болып отырған.

Тілге әсер ететін негізгі әлеуметтік факторлар:

  1. Орыс тілі
  2. Көп тілділік
  3. Орыстандыру
  4. Демография
  5. Экономика

           Тіл даму сол тілді пайдаланушы адамдардың Әлеуметтік, Психолингвистика мәселесіне қатысты.

 

Менің қосарым:

 

Үн жария- Газет.

Гәлөш- Қыртпа.

Башмак – Қыстырма.