Отандык арналар
жеке
блог

Отандык арналар

Отандык арналардагы багдарламаларды каншалыкты коресиздер? Олардын ишинде жастарга пайдалы деп кайсысын атай аласыздар? Болашакта кандай багдарламаларды коргилериниз келеди?