Жан-жануар,төрт түлік мал туралы мақал-мәтелдер (III Бөлім)

Жан-жануар,төрт түлік мал туралы мақал-мәтелдер (III Бөлім)

Ат шаппайды, бап шабады.

***

Жорытар аттың тоғы игі.

***

Саумал ішсең, қымыз жоқ,
Байтал мінсең, құлын жоқ.

***

Күйсіз көлік жүгірмес.

***

Атты күнде мінсең — тулақ,
Аптада мінсең - қунақ,
Айына мінсең — ат,
Жылына мінсең — тұлпар.

***

Түйе баласы төре баласы.

***

Түйе байлық, жылқы мырзалық.

***

Көтерем деп түйеден безбе,
Салтанатың емес пе,
Тебеген деп биеден безбе,
Қос қанатың емес пе.

***

Тайдың мінгені білінбес,
Баланың жүгіргені білінбес.

***

Қоныс ақысын түйе қайтарады.

***

Түйе өлген жерде жүк қалады.

***

Нар ботасын қарпып сүйеді.

***

Ақсақ түйенің аузына,
Жел айдаған қаңбақ түсер.

***

Түйе қашып жүктен құтылмас.

***

Түйені жел шайқаса,
Ешкіні көктен табарсың.

***

Түйенің үлкені көпірден таяқ жер.

***

Жебір түйе жабуын жер.

***

Малды бақсаң қойды бақ,
Май кетпейді шарадан.
Ит асырасаң сырттаннан,
Қой бермейді қорадан.

***

Қойдың сүті - қорғасын.

***

Қойдың іші - береке,
Жылқының іші — мереке.

***

Ешкі сойғанның екі малы бар:
Мүйізі пышағына сап,
Терісі балаңа жарғақ.

***

Тоқсан қабат торқадан,
Тоқтышағым терісі артық.

***

Семіздікті қой көтереді.

***

Ешкіні құдай ұрарында,
Қойшының таяғына сүйкенер.

***

Күн батса қойға соқпақ табылады.

***

Кәрі қойдың басы піскенше,
Тоқты қойдың басының арсасы шығады.

***

Ақсақ қой жатып семіреді.

***

Ақсақ қой түстен кейін маңырайды.

***

Тоқты күз болмай,
Қойға қосылмайды.

***

Қой семізі қойшыдан.

***

Қой тілегі - амандық,
Бөрі тілегі - жамандық.

***

Сүтсіз қой маңырауық.

***

Өгіз өлгенше өседі.

***

Сиыр су ішкенде,
Бұзау мұз жалайды.

***

Сиыр сауған шөлдемес.

***

Бас білген өгізге,
«Өк» деген өлімнің қарабасы.

***

Сүзеген сиырға құдай мүйіз бермейді.

***

Сиыр өз тілінен қыршаңқы болады.

***

Есектің еті арам, күші адал.

***

Есек барға саналса да,
Малға саналмайды.

***

Есектің жүгі жеңіл болса,
Жатаған болады.

***

Есек мінген еңбегін мінер.

***

Есек мінген ат сұрамайды,
Балық жеген ет сұрамайды.

***

Қой егіз туса, шөп басы айыр шығады.

***

Түйенің тынығаны жапырақ,

***

Малды іріктемесең, тұқымы азады,
Қонысты жаңаламасаң, өрісі тозады.

***

Ай-айдың аты басқа,
Аяқты малдың өрісі басқа.

***

Жылқының көркі құйрық,
Үйдің көркі мүлік.

***

Тағасының күмісіне мақтанба,
Атыңның жүрісіне мақтан.

***

Өріске мал жарасады, Атқа жал жарасады.

Форумда талқылау

Сурет kerekinfo.kz сайтынан алынған