"Абай жолының" қысқаша мазмұны. IV том, I тарау - "Түн-түнекте"

Бұл қаланы жұқпалы оба дерті жайлаған кез еді. Оны Абайлар да, қырдағы ел де білмейтін...