Қазақша әзілдер Асық атадан Димаш(:
жеке
блог

Қазақша әзілдер Асық атадан Димаш(:

Қыз бен жігіт сакінін (топчан) устінде кездесіп отырады. Бір кезде кыз байкамай осырып кояды. Сол кезде жигит сакінін астында жаткан итке: актос кет-дейді. Кыздын конілі жайланып тагы да осырып жібереді жигит тагы:актос кет! Деп айкайлайды. Бір кезде кыз барібір иттен коріп жатыр го деп тагы осырып жібереді. Сол кезде жигит. Актос кет, а то басына тышып кояды дептi

 

Агайынды уш жигит болыпты. Ахуя, Дахуя, Нехуя деген. Бир куни Ахуя жогалып кетип, оны Дахуя издеп, Нехуя таба алмапты

 

Бiр жiгiт уйыктап жатып олiп кетiптi. О дуниеге барыпты. Ак сакалды бiр шал отыр екен. Ол жiгiттiн iстерiн таразыга салып олшеп корсе кунасi мен сауабы тен тусiптi. Содан шал жiгiтке сен омiрге кайтып ораласын бiрак адам емес тауык немесе жылкы болып, озiн тандап шеш дептi. Жiгiт ойланып турып жылкы болсам устiме адамдар мiнедi тауык болайын деп шешiптi. Сонымен бiр кезде караса тауыккорада екен. Адамдар бiр тауыктардын басын шауып жатыр екен. Жiгiт касындагы тауыктан неге екенiн сураса тумаган сон шауып жатыр дейдi. Курсын мен де туайын деп бар кушiмен кушенсе бiреу бетiнен салып калыпты. Козiн ашса айелi тур екен. Сумелек бутына жiберiп койдын гой деп айкай салыпты.

 

Салем жаным менин, Кудай коскан парым менин, бул омирде бизден аскан гашыктар жок шыгар, кормейсин бе жер бети биздин табанымыздын астында. Мумкин екеумиз ешкашан айырылыспасбыз, сен, унеми менин касымдасын гой! — деген екен бир туфли екиншисине.

 

Бiр жiгiт Алматыга ажесiмен бiрге Сайна кошесiне кошiп келiптi. Кунде кешке карай балконнан ажесi екеуi карап турганда далада  женiл журiстi айелдер толып жургенiн коредi екен. Олар бiр машина келе калысымен сол машинага барi жугiредi.Сонда ажесi тан калып сурапты,ай балам-ау ,ана кыздар бiр машина келсе болды,неге барi соган жугiредi? — деп.  Немересi сасып кап, не айтарын бiлмей былай дептi.Аже олардын жугiретiн себебi,ана машинадагы адамдар кампит, печенье берiп кетедi дептi.Ажесi ааа деп ойланып калыпты.Ертесiнe немересi жумыска кетiптi.Сонда iшi пыскан ажесi,кешке немерем келгенше далада журiп кайтайын деп,далага шыгып кетiптi.Сол кезде бiр машина кеп токтап, кыздардын барi сол машинага жугiрiптi, ажесi де калмай олда сол машинага карай жугiрiптi.Сонда машинадагы отырган жiгiт айтыпты,ау аже сiзге не керек,уят емес па дептi.Сонда аже айтыпты,не бопты сонша?! Тiсiм жок болса да соруга шамам жетедi дептi.

 

Бир ауылдын молдасы куран окып отырып осырып кояды,уялган молда ауылдан кошип кетеди,бирнеше жыл откен сон шал кемпирине ауылга барып бiлшi менiн осырып койганымды умытыппа деп,содан кемпiр ауылга келiп ойнап журген кiшкентай балага кай жылы туылдын десе бала молда осырган жылы дептi,тагы бiр баладан сураса молда осырган жылдан бир жыл кейн депти.кемпир ауылга келсе шал алдынан шыгып кемпир не жаналык ауылдагылар умытыппа десе,кемпир шалау сенин котин ауылга календар болып кетипти депти.

 

Уш кемпир отыр дейди 50-де, 60-та, 70-тегі. 50 дегиси тфу-тфу али козим жаксы кореди, инени озим сабактаймын-деп мактаныпты, 60 тагысы тфу-тфу коз тимесе екен кулагым али кушти естиди-десе, 70 тегиси тфу-тфу биреу зорлап кетпесе екен али кызбын депти.

 

2 тауык атештен кашып келе жатыр екен. Содан биреуi екiншiсiне: курсыншы шаршадым бере салайыкшы барi бiр iстейдiгой десе, екiншiсi кой жындысынба кашып-кашып берейiкта, а то шлюха деп ойлап калады дептi.

 

Бiр кунi бiр оте жаксы зубной врач кайтыс болыпты.Содан ол кiсiнi жерлегенде басына улкен тастан жасалган тiстiн мусiнiн койыпты.Сол зират басына коллективы жиналып турганда бiреу шыдай алмай кулiп жiберiптi. Неге кулесiн десе: мен генекокологпын мен олсем басыма не коясындар дептi.

 

Бiр кыз темекi шегiп турады, сосын бiр жiгiт орысша бiлмей темекi сурайын деп: девушка ты куритса дейдi, сосын кыз турып: а ты чё петух что ли? — десе, анау турып: да нет, я тоже куритса дептi…

 

Тунде катты мас болып келген куйеуi танертен айелiне: Бiздiн уйде жын бар екен,-дептi. Айелi: Кiм айтты? десе,кеше мен туалеттiн есiгiн ашсам, cветi озiнен озi жанып, жапсам озi сонiп калды дептi. Сонда айелi: Эй алкаш,холодильникке сиiп кеткен сен ба? дептi.

 

Бiр кунi бiр оте жаксы зубной врач кайтыс болыпты. Содан ол кiсiнi жерлегенде басына улкен тастан жасалган тiстiн мусiнiн койыпты. Сол зират басына коллективы жиналып турганда бiреу шыдай алмай кулiп жiберептi. Неге кулесiн десе мен генекокологпын мен олсем басыма не коясындар дептi.

 

Бiр кунi сушняк пен голодняк сахарада келе жатады. Алыста бiр бочка турады. Голодняк бочканын iшiнде кыз болса екен деп армандайды. Сушняк су болса гой деп армандап жугiрiп келiп бочканы ашса, iшiнде поражняк отыр екен!

 

Бiр фермердiн тауыктары кiлен кiшкентай жумыртка туады екен, бастыгы тауыктарга айкай салыпты, коршi фермер жумырткаларын 15 тенгеге сатып жатыр, ал бiз болсак 13 тенгеге сатып жатырмыз, неге iрi кылып тумайсындар дегенго, сонда карi бiр тауык шыгып: 2 тенге ушiн котiмiздi жыртайыкпа дептi.

 

Баягыда бiр жiгiттiн мотоциклы болган, ол бузылып, жондеп жатканда, касына айелi келiп, жаным осы мотоциклге екi балон салса машина бола ма депти. Жiгiт жынданып кетiп, кумаш саган екi емшек косса сиыр боласынба дептi.

 

Бiр бала папасына айтыпты: Папа, маган калсстас бала голубойсын дей берет — дептi. Папасы: Ой, ол онбаганды урып согып, калай сойлесу керектiгiн уйретiп коймайсынба? — деп ашуланса, баласы: Ура алмайм папа, ол сондай суйкiмдi — дептi.

 

Оңтүстіктің бір жігітіне қыдыр кездесіп қалыпты. Жігіт қыдырға ұнаса керек — «қалаған тілегіңді орындайын» депті. Жігіттің машинасы жоқ екен. «Машина бер, бірақ, бензинсіз жүретін болсын» — депті. Қыдыр: «жарайды, саған бір сөз айтқанда жүретін, бір сөз айтқанда тоқтайтын машина берейін. Қай сөзді айтқанда жүрсін, қай сөзді айтқанда тоқтасын?» деп сұрапты. Жігіттің күнделікті қолданатын сөзі «шешең» екен. «Шешең» дегенде жүрсін, «әкең» дегенде тоқстасын, — депті.

 

Жігіт қыдыр берген машинамен айдап жүріп келе жатыпты. Машина жылдмадық қосқан сайын жаны кіріп, үсті-үстіне «Шешең! Шешең!» деп жылдамдықты үдете түсіпті. Бір мезет қараса, алдында — тік құлама жар. Жігіт машинаны тоқтататын сөзді ұмытып қалыпты. «Атаң» дейді, «енең» дейді — машина тоқтамайды. Өлдім-талдым дегенде «әкең» деген сөз есіне түседі де машинаны дәл жар алдында тоқтатады. Маңдайынан бұршақтаған терін сүртіп, жігіт «Уф, шешең!» депті.

 

Куйеуiмен айелi шай iшiп отырады,бiр кезде есiк токылдайды.. Айелi ойбай байым келдi дейт, куйеуi сасканынан балконнан секiрiп кетедi,кулап бара жатып, дану сонда мен кiм болганым дептi

 

7 жынды суретке тусип жатыр екен.Биресе,4-еуи турып,3-еуи отырып,кейин керисинше 3-еуи турып,4-еуи отырып.Буларды корген бир киси келип,неге олай тусип жатсындар десе,жумысын болмасын,биз 3х4 суретке тусип жатырмыз депти.

 

Автобуста:шалдын жанына кеп бiр кыз отырады. Кыздын козi iлiнiп осырып койып,оянып кетедi екен,шал карап турады,сосын кыздын козi тагы iлiнiп тагы осырып койып оянып кетедi.содан шал турып сенiн терiн жетiспейма не дейдi,кыз неге десе,козiн жумылса котiн ашылады,котiн жабылса,козiн ашылады деген екен.

 

Бир киси кафеге келип менюды алып заказ бермекши болыпты. Сойтсе бари черныйдан басталады екен. Менюды карап отса ишинде черное молоко деген бар екен. Осы черный молоконы корейин деп заказ берипти. Салден сон бир негр кыз жугирип келип емшегин шыгарып «вот ваше черное молоко» десе. Ана киси ауызы ашылып сасып калып «хорошо что черную колбасу не заказал» депти.

 

Бир куни Шал кыз Жане бала болып поезга минипти Содан Жанагы Шал Астында жатат екен Ал Кызбен бала Устинги Орында жатат екен Содан Жанагы Баламен Кыз Бир бирине аитат Даваи Еротйка Жасаик Десе Даваи деп Бала Куанат екен Сосын аитат Бала мен кыз Кирсе Помидор Кирмесе Огурци дид Содан тангашин огурци помидор деп Шыгыпты Азанда ШалТурып Балдарым Тунимен Кандай Салат истегендеринди билмим аитеруи Маианези маган Акты дид ))

 

Бiр кунi Кожанасыр кошенiн как ортасында ар туска бiр карап,шарк урып сандалып,ары-берi узак журедi. Кожекендi коргендер: — Кожеке,не болып калды?-деп. сурайды. Сойтсе Кожанасыр. -Бир нарсемдi жогалтып алып едiм,соны iздеп журмiн,-дейдi козiн жерден алмастан. Жиналган журт Кожекендi сыйлагандарынан жогын табуга комектеспек болып,бiрге iздесе бастайды. Олар да aры-берi журiп,айналадагы жердiн барiн козбен сузiп,шолып шыгады. Жогалган нарсенiн табыларынан кудер узгенде бiрi:

Кожекен-ау,тура кай туста жогалтып едiнiз,соны айтынызшы. Сол манды карайык,-дидi. Сонда Кожанасыр еш саспастан: -Уйде жогалткан едiм,-дептi.Буны естiген копшiлiк шу ете калады. -E,онда далада iздеп неге ауре болып журсiз,баганалы берi уйiнiзден iздемейсiз бе?-дейдi Кожекеннiн iсiне тан калгандар. -Уй карангы,ал,дала жарык болган сон,осында шыгып iздеп жур едiм,-деп жауап берiптi сонда Кожанасыр.

 

быр куны женыс деп оралып келе жаткан адамдардын арасынан быр адам шыгып катты туалетке шыккыс келып алдынан екы туалет шыгады быры ж быры м деп турады сонда адам оиланып ж деген арыпке карап женыстен оралгандардыкы деп сол есыкты ашып караса быр орыс кыз оты екен сонда алгы кыз турып закрываи депты сонда алгы адам турып менын атым закырбаи екенын каидан былесындиды сонда орыс кыз турып малчи диды сонда менын малшы екенымды каидан былесын десе кыз бессобысныи дит сонда менын бес сом тауып алганымды каидан былесын диды сонда алгы адам

 

 

Папа, мыстандар өмірде жоқ қой, иә?

Әкесі әйелі жаққа бір қарап:

Кішкентай кезімде мен де солай ойлағам деген екен

 

Мысык темекi тартып кетiп бара жатканда, сиыр корип, ужас такая маленькая кошка, еще курит дептi, сойтсе мысык сиырга ужас такая большая, еще лифчик не нoсит депти

 

жулдыздар киретин ресторан бар екен. туалетинде бир адам турад екен. кандай жулдыз кирсе, сонын оленин айтад екен. бир куни туалетке Назарбаев кирсе, алги адам Гимнди айтып жиберипти. шыккан сон Назарбаев охраннигине: ана адамды ким койган? алып тастандар! турып тыштыккой-депти

 

Бір күні аңдар жиналысы болып жатса Бір тышқан қ-а-ш-ы-ң-д-а-р қ-а-ш-ы-ң-д-а-р деп аиғайлап жүгіріп кележатса аңдар қашып кетіпті намысқа тырысып арыстан қорыққаннан дір-дір етіп:

не болды?

Папам мас,ұстап алса көттеріңді айырады депті!

 

Жигит пен кыз емтихан тапсырып жатыр екен,жане кызга жигиттин,жигитке кыздын жаланаш суретин салу тапсырылыпты,жигит оп-онай,тез салыпты да,кыз ары салып,бери салып уксата алмапты,и жигиттен жалынып сурапты,бир корсетши деп,жигит макул бир рет корсетейин деп замогын шешип жатса,мугалим корип койып,шпор колдануга болмайды деп,шыгарып жиберипти

 

 

Бір кезде Кинконг кызбен жигитти устап алады. Сонда кинконг айтады: кыздын басын бұрап жеп коямын депті. Ал жигиттин котин сигип аламын депти. Сонда кыз мен кызбын го менин котимди сігу керекго депти. Жигит тұрып тышшш кинкон аға өзі біледі деген екен

 

Бир куни бир сиыр лайга батып калыпты,сиырдын лайдан шыга алмай жатканын бир салт атты киси корипти,жанына барып комектеспек болса,сиыр айтыпты: "комектесип жиберш,айтпесе шыга алмай жатырм" деп,сойтсе адам кашып кетипти коркып,бираз журген сон токтап есин жиып,ох емае сойлейтин малды биринши рет кордим десе,астындагы аты Ия мен де хуй тетип калдым депти!

 

Бiр кунi бiр Ташiвай деген Озбек болыпты.Ол стройкада жумыс iстейдi екен.

Сол Ташiвай бiр кунi жумыста жургенде, басына кирпич кулап олiптi.

Сойтiп стройкага орыс Милиция(мент) келiп,буган не болды калай олiп калды деп,жумыстагы адамдардан орысша сурайды.

Сойтсе,озбектердiн бiреуiде орысша тусiнбейдi екен.

Мент кайта-кайта орысша сурайды,олар тусiнбейдi.

Сойтiп бiр кезде озбектердiн арасынан бiр казак жiгiт шыгып былай айтады.

Когда кирпич там был,

Ташiвай тоже там был!

А когда Кирпич здесь был,

Ташiвай Пиздец был!

Дептi)))

 

Орманда Арыстан андарга аитыпты ормандагы ен адеми гулди акелип бериндер диди.содан коян орманнан жусан алып келеди ол жусанды кояннын котине тыгад коян биресе жылап биресе кулип жатыр дид арыстан аитыпты коян сен неге жылап жатсын деп сураса коян аитыпты мына жусан котиме кирип ашытып жур депти.содан арыстан ал неге кулип жатсын десе ана жакта каскыр кактус алып келе жатыр депти

 

бир жас жигит кайтыс болыпты!сурак жауап болыпты,и жас жигиттен сонгы созин сурапты,сойтсе жас жигит айтыпты мен тири жургенимде барин кордим,тек 1ак нарсени кормедим депти.не ол десе 3емшекти кыз депти.кайта омирге жиберип соны коруиме мумкиндик беринизши депти.жарайды деп омирге жибереди.жигит 3 емшекти кызды кездестиреди,сосын хатага апарады.тунимен кыздын 2шетки емшегин кысып,ортангы емшегин сорып шыгады..жигит азанда уйкысынан турып караса кыз жаланаш жур,бирак 2ак емшек екен.жигит тусинби,сурайды..тунде 3 еу едигой,калай бул десе..кыз бляя ол сыздауык едигой депти....

 

ир куни мектептеги немереси апасынан, апа:

Махаббат ыстыкпа? Шай ыстыкпа? - деп сурапты апасы айткысы келмепти, немереси сурап коймапты Сонда апасы бираз ойланып: - Әй маган бәрибир, бир терлесем болды депти

 

Бiр келiншек енкейiп, су тартып жатып котi корiнiп калады. Жыртылып, канап турган амын корген кайын агасы былай дейдi.

Ау келiнжан, келiнжан, амын сенiн кызыл кан.

Сонда келiнiде акын болса керек, былай дейдi.

Ау кайынага, кайынага, коп котакты шайнама, муны iстеген мен емес, уйдегi сiздiн iнiнiз, ашып турса жаныныз, ине жiппен тiгiнiз.

Сонда кайнагасы:

Тiгейiн десем тiге алмай, сiгейiн десем сiге алмай, дiнкем саган курып тур, котак тоске урып тур,- дейдi. Сонда келiнi тiккiнiз келсе тiгiнiз сiккiнiз келсе сiгiнiз, жалаймын десен тiлiнiз оныда озiнiз бiлiнiз,- дейдi

 

Бір бала Ешектің үстінде Кетіп бара жатып, ешекті итергісі келіпкетеді  де ешектен түсіп оны итермекші болады, бірак ешак оған көнбейді Бұрылып кете береді. Сосын жаңағы баланың қасына бір адемі фигурни тыр жалаңаш қыз келіп қалаған нәрсеңді істеймін айт депті сөйтсе жаңағы бала ешектің басын ұстап тұршы итеріп алайын депі

Сөйтсе жаңағы бала ешектің басын ұстап тұршы, итеріп алайын депті

 

Бір күні дүкенге Қазақ келіп акарашка алмақшы болады, сөйтсе сатушы орыс екен.

Жаңағы Қазақ орша білмейді екен не айтарын білмей сол жерде тұрған бір жұмыртқаны алыпгде его мама  депті

 

жалеп болган 3 кыз,жасы жетип пенсияга шигыпты..Бир куни 3уi бирге пенсия алуга барып,пенсия алып жатыр екен. 1шiсi 35мын,2шiсi де 35мын алыпты да, 3шiсi 30ак мын алыпты...сонда 3шiсi калай бул,3миз де бирди жумыс истедик,меники калай аз деп тусинбиди..сойтсе касиндагысы сен ауызга алыппен дейди,я мен ауызга да алганмын,калай аз десе,онда за питания устап калгангой депти..хД)

 

окушылар сабакта отыр.апай тапсырма берипти.киздарга котактын суретин,улдарга амнын суретин сал деп.бир ул амнын суретин тема салыпты да,ал касиндагы кыз котак кормеген ,сала алмай отыр екен.касындагы отырган улга бир рет корсетши депти..Ул енди ашып корсетип жатса,апайы корип койып ей шпор пайдалануга болмайды депти..

 

бир куни кожанасыр келе жатса алдынан бир киси шыгып жасын нешеде десе сонда кожа отыздамын депти он жылдан кеиін жанагы кісі каитадан нешедесин депти сонда кожа отыз депти калаи отыз он жыл бурын отызда единго депти сонда кожа жигит екисойлемеит депті,

 

бір куни бир кісі уи салып жатып кызын коршиден шеге сурауга жиберипти кісінин кызы сакау екен коршиге сігеберш депти сонда корши уят боладыго десе сігебр депти сосын кызы уине барды папасы неге тез келмедин десе әпи төпи шыгып алды шіләнгісін тыгып алды мама дедііііім папа дедим келмегесін жата бердим

 

Бир кyни бир таксистен бала сурапты -Ага такси канша депти - Балам адам басына 300 ал басы жоктарга бесплатно депти

 

Кожанасыр келе жатып 1тенге тауып алады7 Магазинге барып сатушыга 1тенгеге не келеди деп сурайды, ашуланып турган сатушы атаннын басы келеди депти. Кожанасыр сатушыга онда маган 1кило тартып беринизши депти

 

Мектепке 1 жанадан окушы бала келипти. Апайы тургызып атын ким десе, бала "Апай атымды айтуга уялам" дид. Апай -"Уялмай айтагой, хотя бас арпи мен аягын айтшы" депти. Бала "Басы- К, аягы К, кунде аузынызга саласыз го" депти. Апайы шошып кетип "Котак па?" десе, бала "Койыш апай атым Касык ко"

 

бир куни жасы жетписке келген кемпирдин "ана" жери кышиды екен,акшага айызын кандыратын жигит издеп журип бир жас баланы тауып алады,екеуи бир тун откизгеннен кейн, жанагы жас бала акшасын сурайды екен,кемпир баланын колына бир килтти устатып,сандыктын ишин ашып акшанды ал деп айтады,жас бала барып сандыкты ашса,ескерип кеткен бир сандык акша дит,бала кемпирге турып аже мынау ески акша го десе,кемпир турып:не ески ам сигип ,новый акша алгын кеп турма дейди екен!

 

Менттiн айелi екi kабат екен бiр кунi айелiнiн толгагы устап kалып скорый шаkыруга улгермей, айелiн менттiн озi тугызыпты сойтсе iшiндегi бала егiз екен бiреуiн тугызып алып Асаным менiн деп мент kолына алса жанагы Асан айkайлап жатыр дейдi Усен шыkпа менi менттер устап алды деп

 

Мотоцикл мінген аю. Қоян ақша жинап мотоцикл алыпты. Мотоцикліне мініп алып көшеде келе жатса, аю тоқтатып отырып алыпты. Бір уақытта қоян аюға: -аю көзіңді жұм, қазір анау камаздан астынан өтіп кетеміз,-депті. Аю көзін жұмады, қоян камазды айналып өтіп кетеді. Аю таңғалып, ертесіне мотоцикл сатып алып, бала-шағасын мінгізіп алып: -кане, балаларым, көздеріңді жұмыңдар, қазір анау келе жатқан камаздын астынан өтіп кетеміз,-депті. Біраздан соң қараса мотоциклі бір жақта, алты баласы алты жақта, әйелі бір жақта быт-шыт боп жатыр екен. Аю жыны келіп, қайсысың көзіңді ашқан,-деп бір боқтапты.

 

Бір кемпір өмірі машинаға

отырып көрмеген екен.

Бірде қаладан келген

немересі кемпірді қалаға

автобуспен әкетеді.

Автобустағылар кемпірдін аяғына қарап күліп отыр

екен. Оны байкап қалган

немересі кемпірден

сурайды: - Апа, аяк кйiмiн

кайда?

Сонда кемпір – «Осы үйге кірерде шешіп қойгам

едім».

 

Бір тойда асаба былай деген

екен: Құрметті той

қонақтары,алдарыңызға ас

қойдық,екі қолды бос

қойдық. Алдарыңыздағы

асты кезінде ата-

бабаларымыз немісті қалай қырса солай жапыра жеп

отырыңыздар! Содан той бітеді.Бір кемпір

қолында тырсыйған екі көк

пакет шығып бара жатыр

дейді. Асаба: -Әже,мынауыңыз не? Кемпір: Е,қарағым, бұлар пленге

түскен немістер ғой-депті

 

 Бир кyнi малина, жангак, банан yшеyi бопты.

 Малина: Адамнын жyрегiне уксаймын,-дептi.

 Ал жангак: Адамнын миына yксаймын,-дептi.

 Сyйтсе банан: Бля теманы oзгертiндерш,-дептi!

 

ушыншы етажда бырыншы етажда шалмен кемпыр турады шалмен кемпыр сасиска тылейды Ал екыншы етажда шыжын бала турады ол кунде тосегыне сие береды ал ушыншы етажда быр аганын мурты осебереды быр куны ага муртын алып жатканда сакал алатыны тусып кетты содан кейн бала сиып турганда баланын апшуын кесып кетеды содан кейын шалмен кемпыр

 

Мектепте апайы оқушысына Үйңен естіген 3 сөз жазып алып кел депті.Үйіне барып бала -мама,мама бір сөз айтшы десе -мамасы кетші ары тепті жазып алып арықарай барып папасына -папа папа 1 сөз айтшы депті папасы кино коріп отыр екен кетші наху депі сол сөзді жазып алып арі қарай барыпты ағасына барыпты ағасы сега да кинконг ойнап отыр екен ұтылып қалғанда бала барып 1 сөз айтшы десе ағасы ол көті қызыл маймыл депті соны жазып алып мектепке барыпты

апайы үй жұмысын оқы десе кетші ары депті апай мен сені директорға апарамын десе кетші наху депті сен білесің ба директды десе ол көті қызыл маймыл депті

 

жаксы жане жаман кыз болады сол кезде мугалим жаксы кызга айтады дуниежузилик согыс нешинши жылы болды?деп айтады жаксы кыз айтады 1939 жылы болып жатып 1941 жылы болды мугалим айтады Ия дурыс сосын 2 сурак кояды сол согысты баскарган ким?ол айтады Генрих Шлиман мугалим айтады ия дурыс тагы да 3 сурак кояды Айда адамдар тура ма? дейди.ал жаксы кыз айтады ол жагын али де билмедим бирак галымдар оны зерттеп жатыр.Ия барлык суракка дурыс жауап бердин дейди.Енды мугалим жаман кызга сурак кояды сен нешинши жылы туылдын жаман кыз айтады 1939 жылы туылайын деп 1941 туылдым.папаннын аты ким?деди мугалим.генрих шлиман дейди.сенин есин дурыс па?жамаан кыз айтады ол жагын али де билмедим бирак галымдар зерттеп жатыр деды

 

Бiр кунi куйеуi, айелiне жаным менi ертен 7де оятшы жумыска барам дептi! Сойтсе айелi онда сен менi 6:55те оят дептi, сонда куйеуi Е неге десе,7де сенi оятпайма дептi

 

Ақыр заман маған келем дейді,

Мені алып кетем дейді.

Ақыр заман без обид,

Мені мамам жібермейд

 

 

бір куні казак,озбек,орыс ушеуи коршисинин ешегин зорлап жатып,коршисине усталып капты,коршиси сотка берип жатыр екен,сотта биринши казактан теогепти,сен не истедин деп,казак айтыпты мен ешекти корага айтап келдим депти,сот саган 5жыл сотталасын депти,екинши кезек орыска кепти,орыс басын устап турдым депти,онда саган 10жыл депти,ушинши кезек озбектен сурамай жатып,озбек ешекке уйленемин депти!

 

Студент асханаға келеді. Аш, ақша жоқ. Қараса, бір үстелде еркек газет оқып отыр, алдында бір тостақ сорпа. Студент қасына отырысымен, тостақтағы сорпаны алып іше бастайды. Түбіне дейін ішіп қараса, сұмдық ...., қайызғақты шаштарға тола кір тарақ жатыр. Студент көргеніне шыдай алмағандықтан ішкенінің барлығын тостаққа қайтадан құсып жібереді. Еркек газеттен басын көтеріп, былай дейді: - Не, сенде тарақты көрдің бе?

 

Акыр заман болад дегенди

естиген еки адам. Акыр

заман кашан кай уакытта

болады екен деп

отырад.биреуи 4тулик мал

билед дид акыр заман кашан болатынын деп аитат.жур

онда биринши коидан

сураиык.коига келед акыр

заман кашан болады екен

деп сураса кои аитатдид

бизде конак келсе кунде акыр заман деп

 

Бiр кунi нагашысы мен жиенi

уйне базардан холодильник

акеледi. Олар 9 шы этажда

турады екен. Не керек екеуi

холодильниктi котерiп, 9 шы

этажга жетедi. Сонда нагашысыжиенiне 2 жаналык бар дейдi. Бiреуi

жаксы, екiншiсi жаман.

Нагашысы: жаксысы бiз 9шы

этажга келдiк. Ал жаманы бiз

баска подъезге тусiп кетiппiз...

 

 

Бір жас бала телевизордан

аяз ата барлык тілектерінді

орындайды дегенді естіп, Аяз

атаға хат жазыпты. Хатта

маған 50 мын теңге

берінізші деп, адресін жазып,хатты шарға салып ушырып жіберіпті.Ол шар

қаланың шетіндегі постта

тұрған 2 гаишниктің алдына

барып түсіпті,Хатты алып

оқыған сол екеуі Бүгін тапқан ақшаны? Бәрін осы

балаға апарып береміз деп келісіпті.

кешке санаса 40 мың теңге

болыпты.Ақшаны қағазға

орап, баланың үйіне барып

мынаны саған аяз ата беріп жіберді " деп

айтып, кетіп қалыпты. Бала ашып 40 мы?

теңгені көріп аяз атаға тағы

хат жазыпты. " Аяз ата

келесі жолы гаишниктерден

бермеңізші, 10 мың теңгесін алып қалыпты" деген

 

Бiр кунi сіркеге шыбын

ғашық болып

қалады.Ертеңіне шыбын

сіркеден қай жерде тұрасыз

дейді.

СІРКЕ: город бас,улица шаш,домжелке, Битпаева Сірке депт

 

Пил кумирсканин айагин

басып. Кумирскага сен да

меникин бас дейд)

 

Бир куни уш жындыны,жынды

ма екен деп тексерейн деген

екен.сойтип ушеуине ишинде

тамак жок уш тарелка мен

касык беред,еки жынды бос

тарелкадагыны жеп отса,ушиншиси жай отыр

екен....мынау жынды емес

сиякты,тексерейн деп,неге

жемейсин десе ушинши

жынды суыганын кутип отырм

деген

 

Баягыда бiр шал болган

екен, шал болганда да

приколист шал екен... Коршi

шалдардын барiн мазак кылыпты... Бiр кунi

шалдын актос деген итi кайтыс болады... Коршi

шалдар iштерi пысып, отыргандабiреуi журiндер ана шалга

прикол устап кайтайык дептi...

Сосын шалга барып: актостiн арты кайырлы

болсын десе, шал

турып: Кемпiр шай кой, актостiн достары келдi дептi...

 

Коян жолда келе

жатса, алдында жолдын

ортасында каскыр жатыр

екен... Коян коркып кетiп коке

отiп кетейншi дептi... Сонда

каскыр отiп, кете бер дептi жактырмай... Коян одан сайын

коркып жайгана коке отiп

кетейншi десе, Ей

шешенскййн отiп кете бер

дедiм гой саган деп

айкайлап берiптi... Сонда Коян жайлап караса, каскыр какпанга

тускен екен... Сонда коян

айтыпты, айкайлама шешенскийн отемiзгой дептi...

 

 

 

 

Бiр кунi уш жiгiт Арабияга

барып, букiл Арабияны кору

ушiн Арабиядан 75 этажды

уйдiн 75-шi этажынан

квартира сатып алады... Сосын онда лифт только

кешкi 8-ге дейiн гана iстейдi... Ол ушеуi букiл

Арабияны аралап, кешкi 9-да келедi... Ол кезде

лифт

iстемейдi... Сосын олар ушеуi

акылдасып, бiреуi бiрiншi 25 этажында анекдот

айтатын болып, бiреуi екiншi 25 этажында кайгылы нарсе

айтатын болып, ал бiреуi

калган 25 этажында ен

кайгылы нарсе айтатын болып шешедi... Сосын

солай кезекпен айтып келе

жатып, ендi есiкке жеткенде, бiреуi ен

кайгылы нарсе айтайын ба?

дейдi... Сосын олар айт дейдi... Ол: Квартиранын

кiлтi

бiрiншi этажда калып койыпты,-дейдi..

 

Каланын кызымен, ауылдын

жiгiтi танысып, журедi... Алгi

жiгiт тормз екен, ештене

iстемейдi екен... Кыздын

ыгыры шыгады... Бiр кунi кыз

жiгiтке ен болмаса кинодан коргенiндi iстешi дейдi... Сонда жiгiт мен кино

кормеймiн дейдi... Кыз

ашуланып, мына киноны

кордiнба деп, бiрнеше

кинолардын аттарын айтып шыгады... Жiгiт жок

кормедiм дейдi... Кыз: ендi

не кордiн десе жiгiт -"Коксерек" тi кордiм,

котiндi

тiстеп алайын ба дептi...

 

Бiр кунi бiр психты

жазылды ма, жок па екенiн

тексермек болып, бiр кесеге

су куйып алып, екiншi

кабатта турган психка

айтады: Кел бассеинге секир,тус!,-дейдi... Ол айтады: Жок

туспеймiн! ,-дейдi... Сосын

врачтар жазылган шыгар деп

ойлап, психка: Неге туспедiн?

Су жылы гой ,-дейдi... Сосын

псих: Казiр мен секiргенде, сендер бассеиндi тартып калмакшысындар

гой? иа?-дейдi..

Бiр баягыда бiреу болыпты...

Аты тiреу болыпты...

Тiреуi тусiп калыпты...

Котенi бурiсiп калыпты...

 

Бiр семьяда папасы,мамасы

жане баласы болыпты... Бiр

кунi папасымен мамасы

тосек катынасы болып жатканго

(секс)сойтсе баласы кеп

калып, папа не iстеп жатырсыз десе,папасы ана жакка

бар, братишкана заказ

берiп жатырмын десе,баласы

папа былай турш

велосипедке заказ берiп

жiберейiншi дептi...

 

Тагы да каланын кызы

мен ауылдын жiгiтi

журедi... Жiгiт тормз,ештене

iстемейдi... Кыздын ыгыры

шыгады... Бiр кунi екеуi

подъезде кездесiп турады... Сосын кыз, давай екеуiмiз уятсыз нарсе iстейiк

десе, жiгiт давай осы жерге

тышып кетейiк дептi....

 

Бiр кунi бiр кiсi тотыкус

сатып алыпты... Ол тотыкус тек

"бiр берш" деген соз гана

бiледi екен... Алгi кiсiнiн

бiр берш, бiр берш деп

ыгырын шыгарыпты... Шаршап кеткен кiсi сатып алган

жерiне барыпты да, болган

жайды айтыпты... Сойтсе

сатушы кара матамен бетiн

2 кун жауып койсан кояды

дептi... Уйiне барып айтканын iстейдi... 2 кун отедi, тотыкустын унi

шыкпайды, осы олiп

калмады ма екен деп корсе,

тотыкус iшiнде шалкайып

жатыр дид,не болд котiн кышыйын дедi ма деп..

 

Бiр баягыда кедей

семеясынан шыккан блала

мамасына. Мама мен осы

ауылдагы байдын кызын

алам дейт екен. Мамасы

сенбептi. Байдын кызы кунiге уйдiн артына барып сiиет

екен. Ол кеткен сон кедейдiн

баласы сiиген жерiне барып

текiстеп итеред екен. Бiр кунi

байдын кызы корiп койып.

Жынды десе. Кедейдiн баласы озiн жынды дейт екен. 1-2 аптаоткен сон.

Кедейдiн баласы мамасына

айтыпты. Мама байга барып

айт кызын екi кабат деп мен

баламнан. Мамасы барып ай бай сен кызын мен

баламнан екi кабат десе бай сенбей.

Кызын шакырып мынау

недеп атыр десе байдын

кызы отiрiк онын баласы

кунiге мен сiиетiн жерiмдi итерет десе бай ей

малгун ендi тышатын жерiндi

итерема дептi...

 

Вовочка өскенде кім болғың келеді?

Аяз ата!

Неге?

Оның несі жаман. Бір апта жұмыс істейсің де, бір жыл демаласың!

 

Мам, мектепте кеш болады. Бриллианттарымды таксам бола ма?

Жок, болмайды!

Неге болмайыд? Бриллиантты жана жылда сыйлады, «ферраридi» 8 наурызга,7-8 iшiктi туган кунiме сыйлады. Бiрак алi ешкайсысын киюге болмайды. Кашан кием, кашан пайдаланам сонда?

Акен зейнетке шыкканда руксат, ал азiрге сенiн акен карапайым гаишник-сондыктан болмайды.

 

Раввин (еврейдiн молдасы) озiмiздiн молдекендi ажуламак болады.

Молдеке, тусiмде сiздердiн жумакты кордiм. Ол жагыныз лас, карангы екен гой…

Мiне кызык, мен де тусiмде сiздiн жумакты кордiм. Ол жак тап-таза, бiрак бiрде бiр жан жок.

 

бир куни бай казакка,озбекке ,орыска домалак жемыс алып келиндер депти . Егер кимде ким алып келетын болса соган алтын беремын деген . киын казак вишня ,орыс алма алып келеды .ал озбек болса али келмепти . Бай енди сони коттерине тыгындар депти. Казак вишняны киналмай тыгады ,орыс алманы тыга алмай жатканда ,казак ишеги катып куледи диды . Сойтсе орыс неге кулип жатсын десе ,ана жакта озбек дарбыз алып келе жатыр деген екен.

 

Бир куни пил келе жатып, байкамай кумырсканын уясын басып кетеди. бир кезде кумырскалар жабылып пилдин устине минип кетеди, жанагы пил резко силкинип калады содан кумырскалардын бари кулайды тек кана бир кумырска мойынында калып кояды. Сонда астындагы кумырскалар жанагы кумырскага бар дауысымен айгайлайды кылкындырып таста деп: бираз уакыт откен сон тобедеги кумырска жердегилерге ари кашындар че та кулататын сияктымын дейди

 

 

Бүр күні келіні даласын спырып

Жүріп пиқ етеді. келіні: ах тоқшылық заман ай

диді.тағыда пиқ да пиқ диді. тағыда тоқшылық заман ай

диді біраздан соң

тағы пиқ етеді келін :

тоқшылық қой тоқшылық. Артына қараса Қайын атасы

келіп тұр екен келін атасынан қашан келдіңіз деп сураса :

қарағым бірінші тоқшылық заманда келдім депті

 

бір күні шегіп алған адам

ішіп алған біреуден

ай ма күн ба десе

мен месни емеспін депті

 

Бір күні 4 бала арақ ішіп орманда шулап отыр екен, оларды ұстап алган қарауыл мылтығын тақап:

 

жерге жатып жүзіңдер. деген екен, әлгі 4 баланың біреуі екіншісіне:

давай мынаны төртеуміз жабылып ұрып тастайық -депті. Сөйтсе екіншісі:

жындысынба мылтығы бар ғой, қайта сүңгіңдер демегеніе шүкір десей. –депті

 

Бір күні бір ауылдағы қыз мама мен қаладағы оқуға барамын оқимын депті. Мамасы ей сен оқуыңа барасың ғой бірақ кимің жоққой депті. Қойя беріңішші мама әжемнің кимін киіп барамын ғой депті. Бірақ қызым ол модадан қалғанына 100 жыл болды ғой дейді, сол кезде қызы қоя беріңішші мама қазыр қайтадан мода деп қызы киіп алып қалаға оқуға кетеді. Ол қыз алматыға оқуға келеді. Қыз астановкыде тұрып ойййй мына алматының ыстығынай қарайып кеттік депті. Өзі аппақ адам сияқты. Сол кезде бір жігіт қыздың аяғынбасып кеткенде кешіріңіз ауырған жоқпа десе қыз қоябер ауылда күніге сиыр басып жүрген аяқ дептi

 

Бiр заманда орыс пен казак коршi турыпты. Орыс казакша, казак орысша бiлмептi. Бiр кунi конак жай казак орысты уйiне конакка шакырыпты. Орыс казактын уйiне келiп дастарханда ештене жемей отырыпты. Сосын казак «уйалмай жей бер» дегендi калай айтарын бiлмей, орыска «ешь, ешь как тебе не стыдно» дептi. Орыс одан сайын ештене жемей бiр орында отыра берiптi. Сосын казак ойлапты «мумкiн буган кой сойып беру керек шыгар деп». Сосын оны калай айтарын бiлмей орыска «я тебя как баран зарежу» дептi. Орыс орнынан тура салып кашып бара жатса. «Ары-берi откенде келiп тур» дегендi калай айтарын бiлмей , кашып бара жаткан орыска «туда-сюда пройдешь, все равно поймаю»дептi.

 

Қоян араққа тойып алып: ееей маған кім шығат? маған кім шығат дейм? деп айғайлап орманның тыныштығын бұзыпты. Қоянның дауысынан шошып оянған арыстан ашуланып кетіп:

 Көтіңе угри шыққыр мен шыған десе Қоян: Арыстанды қушақтап алып: Арыстан екеумізге кім шығат депті.

 

баласы мамасына келип мама мен автобус жургизушисин алдап кеттим депти мамасы калай десе акшасын берип минбей кеттим депти

 

Күйеуі жұмысқа кетіп бара жатырып әйеліне:

Сен менің пиджагімді тазалап койдың ба?

Әрине тазаладым.

Ал шалбарымды ше?

Иә тазаладым.

Ал аяқ киімімді ше? ал әйелі:

Не онда да қалта бар ма? депті.

 

Интернет деген ауыл бар,

Агент деген кошеде…

Жиналган мына кауым бар.

Бiнде коп сырлар,

Ал менде бар коп жырлар.

Жыр жазамын баршага,

Жазбаймын менде баскага.

Саусактарына куш берсiн,

Ерiп отырган бауырлар.

Статустар тур-турлi,

Бiреуде ауыр дауыл бар.

Бiреуде кулкi жалындар.

Бiреу жумыс жасаса,

Бiреуi жазган баскаша.

Журек турар кызарып,

Шылым турар бозарып.

Статустын турi коп,

Айта берсен кыскаша.

Отошeл болса кеткендер,

Ал «онлайн» жеткендер.

Готов побoлтать шешендер,

Не беспокоить косемдер.

Невидимдер кызарып,

Турады барi ол анык.

Корiнгi келгендер,

Коз кояды куанып.

Мой мир аштык барiз,

Жасында бар карiз.

Агент деген кошеге

Жиналамыз барiз.

«Mail»-дын жастарымыз,

Интернеттiн аскары бiз.

На сайте отыргандар,

Егер ол соз болмаса

Интернеттен кутылгандар..

Мир кетiрген шаршагандар,

Кайта ашкан шалкыгандар.

Сурет коймай калкыгандар,Мазак кылып озге атпен

Бір күні піл мен құмрсқа душқа түссіп жатыр екен піл шығып бара жатса құмрсқа:-Е, піл менің трусиымды киіп кетпе деп айтыпты

 

Шал мен кемпир омир сурип жатыпты бир куни шал ауырып о дуниелик болайын деп жатканда кемпирине былай деп ей кемпир екемизди турганымызга 50 жыл бопты гой расынды айтшы мен олип барам гой осы 50 жылда менин козиме шоп салдынба десе сонда кемпири ойланып шалау айтуын айтамгой бирак сен олми касан киын болады гой депти

 

Күеуі ваннада қырынып жатып, ашуланып:

Жаңа лезвия сатып алдым, бірақ өтпейді құрып кеткір...

Ар жақта әйелінің дауысы:

Қызық, линолеумді жақсы кесті бірақ!

 

 

Шеккісі келіп екі нашақор отыр. Қараса бір машина келеді. Олар оны тоқтатқан соң, ішінен бір еркек шығады. Нашақордың біреуі сұрап жатыр:

Тыңдашы, шегетін бар ма?

Шегетін бе, қазір .....

Машинаның жүк салғышынан сақаны алады да нашақорды ұрып соғады. Содан соң екіншісіне келіп:

Саған да шегетін бе?

Жоқ, біз екеуміз біреуін шегеміз !!!

 

Көшеде екі маскүнем келе жатыр және біреуі екіншісіне:

Бір бөтелкеге бәстесейік. Қазір әйелім мені көргенде бірінші сөзі * ЖАНЫМ* - дейді.

Сен алдымен өзіңе қарасай - массың, үсті басың кір-қожалақ...

Бәстесейік!

Мен сенің әйеліңді білемін ғой - жалмауыз...

Бәстесейік!

Мақұл, бәстестік!

Оның үйіне келген соң:

Жаным, есікті ашшы !!!

ЖАНЫМ !!! Жексұрын, одан да сенің өлгенің артық !!!

 

БӘРІ БІР АЙТПАЙМЫН !!!

Ұрыдан аудармашы арқылы жауап алып жатыр.

Ұры , алтынды қайда тықтың?

Аудармашы: - Ұры, алтынды қайда тықтың?

Ұры: - Айтп