Қазіргі заманда «мәдениеттанушы» мамандығына сұраныс

Қазіргі заманда «мәдениеттанушы» мамандығына сұраныс
жеке
блог

МӘДЕНИЕТТАНУ – ЖАҢА ЗАМАН КӘСІБІ!

Мәдениеттану (латын тілінен cultura «егіншілік, егіншілік; білім беру» + басқа грек λόγος «себеп ретіндегі ой») мәдениетті құрылымдық тұтастық ретіндегі зерттеулердің жиынтығы.

Білім беру және ғылыми бағдарламаларды жүзеге асыру форматында мәдени үдерістерді талдау үшін әдістемелік нұсқауларға сәйкес теориялық, ғылыми ақпаратты пайдалана алатын мәдениеттану саласындағы мамандарды сапалы дайындау. Білім беру бағдарламасы сыни тұрғыдан ойлайтын маман тұлғасын қалыптастыруға бағытталған; әлеуметтік-мәдени фактілерді талдап, объективті баға бере алады; мәдениеттану саласындағы кәсіби және теориялық және әдістемелік мәселелерді шешу; қоршаған шындықты дүниетаным, моральдық және азаматтық ұстанымдар негізінде бағалау; әлемдік мәдениеттің теориясы, тарихы, мәдениет философиясы, ұлттық мәдениет бойынша теориялық және әдістемелік принциптер мен әдістерді кәсіби қызметте қолдану; мәдениет саласында консультациялар өткізу; мәдениет саласындағы өзекті теориялық және қолданбалы мәселелерді шешуге жетекшілік ету, пікірталас тудыруы және қазіргі мәдениет мәселелері бойынша өз пікірін дәлелді жеткізе білу; командада жұмыс істеу.

ҚазҰУ-дың мәдениеттану мамандығы бойынша ТҮЛЕКТЕРІ:

1. Мәдениет және ақпарат министрлігінде;

2. Әкімдіктер жанындағы мәдениет басқармаларында;

3. Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтында;

4. Мәдениет саясаты және өнер тарихы институтында;

5. Бұқаралық ақпарат құралдары саласында (телеарналар, радиостанциялар, газеттер, журналдар)

6. Ұлттық-мәдени орталықтарда;

7. Жоғары оқу орындарында, колледждерде;

8. Мәдени-әлеуметтік орталықтарда;

9. Мәдениет мекемелерінде (киностудиялар, театрлар, мұражайлар) т.б. ;

жұмыс атқарады

Жанжигитова А.С.

Жолдубаева А.К.

www.kaznu.kz

https://www.kaznu.kz