Жалпы философия

    Жалпы философия
жеке
блог

                                                                  Жалпы философия
Философия өзінің қалыптасуының бастапқы кезеңінде барлық салалар мен пәндерден білімдерді жинақтап, жинақтады, олардың көпшілігін ғылыми зерттеулер арқылы өз ішінде жасады. Бірақ содан кейін философияның алдында жинақталған және зерттелген білімнің кеңдігі және оның пайда болу және қолдану салалары мәселесі тұрды.

Білімнің бір бөлігі біршама кейінірек жаңа дербес ғылымдар қалыптасты, екінші бөлігі философия пәндеріне жіктеліп, бөлінді, ал үшінші бөлігі классикалық, антикалық, бастапқы философияда қалды. Бұл жалпы философия уақыт өте келе толықтырылды және ғылыми әлемнің белгілі және болжамды деректері бойынша ең кең (жалпы) жинақты білдіреді. Жалпы философияны ғылыми танымның әртүрлі салаларындағы барлық егжей-тегжейлі білімдер жинақталып, қарастырылып, игеріліп, бір жүйеде ұсынылатын синтез және индукция максимумы деп айта аламыз.

                                                           Философияның жалпы сипаттамасы
Сонымен, философияның жалпы сипаттамасы өзінің нақты қызметін атқаратын бір-бірін толықтыратын ұғымдар жиынтығы сияқты көрінеді. Жоғарыда айтылғандар философияның басқа ғылымдарға, мысалы, жаратылыстану философиясына және мен басқа мақалаларда айтқан пәндерге интеграциялануымен толықтырылады.

Қазіргі уақытта жалпы философияның академиялық түрі бар, ол халық арасында айтылып, жоғары оқу орындарында студенттердің барлық санаттарына сол немесе басқа жолмен оқытылады. Бұл мүмкіндіктің екі негізгі себебі бар.

Бірінші себеп – өткен дәуір ойшылдарының еңбектерінде баяндалған философияның қалыптасқан жалпы сипаттамасы. Растауды тапқан жұмыс одан әрі зерттеуге негіз болды, оны таппаған ғылым тарихы ретінде қарастырылады, әсіресе қателердің көпшілігі фактілік білімге жақын болғандықтан, түзетулер немесе аллегориялар қолданылғанда олар шындыққа айналады.

Оқушылардың кең ауқымына жалпы философияны оқытудың екінші себебі – білімді қарастыруды егжей-тегжейлі қарастырмау. Курстар теорияларды, гипотезаларды және қорытындыларды тек сипаттамалы түрде немесе профильді тыңдаушыларға қалдырылатын ең аз дәлелдемелік базамен қамтамасыз етеді.

                                              Философияның жалпы түсініктері
Жалпы философиямен танысудың алғашқы кезеңдерінің қатарында бұл ғылымның бүкіл тарихында негізгі ұғымдарын қарастыру болып табылады. Философияның негізгі жалпы ұғымдарының кейбірі дүниетаным, дүниетаным, дүниетаным.

Дүниетаным - бұл дүниетанымның тасымалдаушысынан абстракцияны алып тастайтын, жеке адамның өзі, қоршаған әлем және оның осы дүниедегі орны туралы жалпы көзқарастары мен пікірлерінің жүйесі. Яғни, қарапайым адам әдетте топтың, жеке адамның немесе мәдениеттің бір бөлігінің «философиясы» деп атайтын нәрсенің шын мәнінде дүниетанымдық көзқарас екенін түсіну оңай.

Дүниені қабылдау – қабылдау мен сәйкестендіру кешені, жеке адамның көзқарастары мен пікірлерінің көрнекі немесе дерексіз мысалдар, олардың дүниетанымын түсіндіру стандарттары ретінде әрекет ететін бейнелермен байланысы. Қарапайым тілмен айтқанда, индивид өзін, өзін қоршаған әлемді және соңғы екі құбылыстың өзара байланыстарын осылай қабылдайды.

Дүниені қабылдау – адамның дүниетанымын тану, көрсету және түсіндіру, яғни тәндік түйсіктердің тәжірибесі үшін және оның барысындағы сенсорлық ассоциациялар жүйесі. Айта кету керек, дүниені қабылдау әлемді қабылдаумен белсенді түрде әрекеттеседі және бұл өзара әсер ету сипаты көбінесе жеке тұлғаның дүниетанымының түрін анықтайды - не қабылдау басым рөл атқарады, не сезім басым болады.

Философиядағы, әлеуметтік және басқа да пәндердегі адамға деген көзқарас жеке мақалаларда қарастырылады. Шешендердің жалпы философиясының тағы үш негізгі концепциясына байланысты анықтайық: тұлға және орта.

Тұлға - бұл қоршаған орта үшін, оның ішінде әлеуметтік, жасырын, оның қайталанбас даралығының мәнін тек иесі ғана білетін жеке және ерекше қасиеттер мен қасиеттердің жиынтығы. Көпшілік бұл мәнді не оның жоқтығынан, не өзін-өзі тануының жеткіліксіздігінен әлі білмесе де. Соңғысының арқасында адам жалпы мінез-құлық үлгілерін, пайымдауларды және дүниетанымдық көзқарастарды қабылдайды, соның арқасында ол «адамдар» категориясына кіре бастайды.

Қоршаған орта – жеке тұлғаның тұрғылықты, тұру немесе шығармашылық кеңістігі мен орны. Орын міндетті түрде материалдық әлемге сілтеме жасамайды (locus corporalis et spiritis – лат. Материалдық және рухани орын). Психологияда локус термині көбінесе кеңістіктің (материяның) қандай да бір түрінің бөлігі ретінде түсінілетін орынға соншалықты үзілді-кесілді сілтеме жасамайды, сондықтан түсініктемесіз, материалдық емес локализация ретінде қабылданады. Анықтамадан қоршаған ортаны жеке адам жасай алатыны, индивид оның ішінде қала алатыны, сондай-ақ онда (табиғи орта) өмір сүре алатыны анық. Сонымен бірге қоршаған орта тек материалдық кеңістікті ғана емес, сонымен қатар ақпараттық орындарды да қамтиды. Жеке әңгіменің соңғы тақырыбы, мен бұл жерде айтпаймын.

Абилдаев Айбек әл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистранті

Жанатаев Данат әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры