Жарнама
Арнайы жобалар

Философиядағы идеализм.

Философиядағы идеализм.
жеке
блог

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің профессоры, доцент Жанатаев Данат Жанатайұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің 1-курс магистранты Жайлыбаев Исламбек Талғатұлы

 

Философиядағы идеализм.

Идеализм (новолат) – философиялық термин. Ең алдымен практикалық және теориялық идеализмді ажырата білу керек. Практикалық немесе этикалық идеализм идеалды басшылыққа алатын адамның бүкіл психикалық өмірі мен қызметінің ерекше бағыты мен түсін білдіреді. Идеалист өзінің идеалдарын шындыққа қолданады, ол заттардың не екенін емес, олардың қандай болуы керектігін сұрайды. Бар болу оны сирек қанағаттандырады, ол өзінің кемелдік тұжырымдамасына сәйкес келетін және ойша өмір сүретін жақсырақ, әдемірек әлемге ұмтылады. Мүмкіндік шегінде ме, заттардың, адамның табиғатына сәйкес келе ме деп ойламай қиял-ғажайып идеалды дүниені елестететін арманшыл идеализм (ең нашар мағынада идеализм) олай емес. Мұндай идеализм не пессимизмге және әрекетсіз армандарға, не шындықпен күресте жеке адамның өліміне әкеледі.

Теориялық идеализм теориялық-танымдық, не метафизикалық болуы мүмкін. Біріншісі біздің біліміміз ешқашан заттардың өздеріне тікелей қатысты емес, тек біздің идеяларымызбен ғана айналысады деген тұжырымнан тұрады. Оны Декарт негіздеді, ол өз философиясының бастапқы нүктесін объектілердің біздің идеяларымызға сәйкес келетінін мойындауға құқығымыз бар ма деген сұраққа және сонымен бірге осы соңғылардың ақиқаттығына алдын ала күмәндануға (скептикалық идеализм) қатысты. Спиноза мен Лейбниц жүйелері де идеалистік жүйелерге жатады, бірақ олардың күмәні өтпелі кезеңнен аспайды, өйткені Құдайдың ақиқаттығы негізінде біздің идеяларымыздың кінәсі ретінде Декарттың пікірі бойынша немесе «алдын ала қалыптасқан Гармония» деп Лейбниц мойындайды, біз өз идеяларымызға сәйкес келетін нақты сыртқы нәрселерді қабылдауға құқылымыз. Алайда, Локктың ықпалымен Беркли мен Юм одан да ілгері кетті: біріншісі Құдайдың шындығын (біздің идеяларымыздың кінәсі ретінде) және басқа рухтарды ғана мойындады, бірақ сыртқы заттардың ақиқаттығын даулады, ал екіншісі, жалпы, идеялардан тыс кез келген нақты болмыс (субъективті идеализм). Ақырында, Кант өзінің сыни немесе трансценденттік идеализмімен орта жолды ашуға тырысты, өйткені ол кеңістік пен уақыт біздің сезімділігіміздің формалары ғана, ал заттар тек осы формалармен шартталған және сезімнен бөлек бейнеленбейтін құбылыстар деп дәлелдеді. субъект, бірақ сонымен бірге ол жеке тұлғадан тыс, «өзіндік заттардың» сөзсіз эмпирикалық шындығын мойындады, оның өзі трансценденттік мағынада ғана құбылыс. Ол үшін біздің танымымызға қол жетпейтін заттардың (трансценденттік объектілердің) өзіндегі құбылыстарға (эмпирикалық объектілерге) сәйкестігі немесе соңғысының концепциясының мүлдем мағынасыз екендігі күмәнді болып қалады. Когнитивтік теориялық идеализмді соңғы физиология мен психология растайды, ол кеңістіктік сыртқы дүниенің бейнесі жанда пайда болады және бұл жерде субъективті факторлар маңызды рөл атқарады.

Метафизикалық (объективті) идеализм шын өмір сүрудің өлі материяда және соқыр табиғи күштерде емес, рухани принциптерде («идеялар») екенін үйретеді: материалдық табиғат тек көркем шығарма сияқты идеалды рухани мазмұн соғылған форма ғана. - көркем ойды жүзеге асыру құралы ғана. Демек, метафизикалық идеализм ақылға қонымды нақтыдан идеалға артықшылық береді, себеп-салдарлық түсіндіруді телеологиялықға бағындырады және жеке заттар мен күштерді зерттеуді жалпы «жоспарға» ену арқылы ғана аяқталатын табиғатты танудың ең төменгі сатысы ретінде таниды. » және құрудың «мақсаты». Бұл ілімнің негізін ежелгі дәуірде Платон қойып, одан әрі неоплатонистер дамытқан. Жаңа заманда Кант оны қайтадан қалпына келтірді, содан кейін Фихте, Шеллинг және Гегель керемет идеалистік жүйелерді жасап, Канттың теориялық-танымдық идеализмін метафизикалыққа айналдырды. Егер Кант сыртқы заттар субъект үшін тек құбылыстар деп дәлелдесе, Фихте олардың Мен ортасы арқылы толық анықталатынын және әлемдік процесті адамгершілік идеялардың біртіндеп жүзеге асуы деп түсінді. Шеллинг бұл Мен концепциясын әмбебап шығармашылық іс-әрекет концепциясына кеңейтті, ол арқылы Мен және барлық жеке болмыстар өзінің саналы немесе саналы еместігіне байланысты табиғат пен рухани өмірді қалыптастыратын шындықты алады (объективті идеализм). Ақырында Гегель абсолютті идеализмге бет бұрып: «Ойлау, концепция, идея, дәлірек айтсақ процесс, ұғымның имманентті бастауы болмыстың бірлігі мен ақиқат болып табылады. Табиғат басқалық түріндегі дәл сол идея». Бірақ бұл ұлы ойшылдардың өзі идеалдың шындыққа, себептілік телеологияға және олардың жүйелеріне қатынасы мәселесіне байланысты қиындықтарды жоя алмады, кейінірек материализмге бейім реалистік табиғи-ғылыми дүниетаным қатты шайқалады. 19 ғасырдың аяғында Эдуард фон Гартман өзінің «Бейсаналық философиясында» метафизикалық идеализмді жаңартып, оны реализммен үйлестіруге тырысты.