КВАНТТЫҚ ФИЗИКАДАҒЫ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР
жеке
блог

КВАНТТЫҚ ФИЗИКАДАҒЫ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР

Кванттық механикаға келетін болсақ, кез-келген басқа физикалық теория сияқты, бұл белгілі бір түсіндірмесі бар математикалық формализм. Копенгаген доктринасы деп аталатын кванттық механиканың әдеттегі түсіндірмесін осы теорияны құрған бірнеше титандар жасаған: Бор, Гейзенберг, Борн, Дирак, Паули және фон Нейман. Бұл доктрина, дәлірек айтсақ, доктрина отбасы физиктерге жақсы таныс. Олардың көпшілігі Копенгаген ілімінің ғылыми және философиялық тұрғыдан мүмкін емес екенін толық түсінбейді, өйткені ол қайшылықты және физикалық емес.

Бақылаушыны кванттық механикаға кіргізіп, Копенгаген мектебі оны таза физикалық ғылымнан психологиялық ғылымға айналдырды. Алайда, қазіргі физиктер үшін (Марио Бунге және т.б.) бұл келесі себептерге байланысты қолайсыз. Біріншіден, классикалық физика кванттық физикамен қатар өмір сүретіндіктен, екі өзара сәйкес келмейтін эпистемологияға жүгіну керек: макро деңгеймен байланысты реалистік және микро деңгеймен байланысты субъективті. Екіншіден-бұл үшін бақылаушы. Егер ол өзінің барлық психофизикалық қасиеттерімен физикаға референт ретінде кірсе, онда физикалық теорияларды жоғары дамыған психофизиологияның көмегінсіз тексеруге болмайды. Бірақ кванттық механикада Конституция мен мінез-құлық туралы ешқандай болжам жоқ. Байқаушы - тіпті православиелік Тұжырымдама оны анықтамайды. Бірақ әдеттегі тұжырымдамада бақылаушыларды теорияларды құратын және тексеретін адамдар емес, референт ретінде қамтығандықтан, "бақылаушы" сөзінің мағынасы болуы үшін физиканы психофизиологияның маңызды бөлігімен толықтыру қажет. Шын мәнінде, кері процесс бар. Психофизиология физика мен химияны көбірек қолданады, ал Копенгаген түсіндірмесін тек сөзбен мойындайтын теориялық физика өкілдері психофизиологияға жүгінбестен физикалық фактілерді сәтті түсіндіреді және болжайды. Бұл бақылаушы ұғымы физикалық теорияға жат емес, кванттық механиканы осы психофизикалық Тұжырымдаманың көмегіне жүгінбестен қайта құрудың мағынасы бар екенін көрсетеді. Кванттық механиканың стандартты формализмін қатаң физикалық тұрғыдан, атап айтқанда психологияға сілтеме жасамай түсіндіруге болатындығын атап өткен жөн. Басқаша айтқанда, кванттық механикаға классикалық физиканың түсіндірмесіне ұқсас басқа түсінік беруге болады, яғни теориямен байланысты субъектілер – электрондар, атомдар, молекулалар және т.б. тәуелсіз мәртебеге ие болады. Бұл, әрине, экспериментатордың оларды өзгерту мүмкіндігін жоққа шығармайды, мысалы, белгілі бір күйлерді сүзу немесе кейбір микрожүйелер тек қиялда болғанын дәлелдеу. Алайда, осы мақсатта экспериментатор физикалық құралдарды қолдануы керек. Ол мұны жай үстелге отыру, есептеу және Копенгаген рухына шақыру арқылы жасамайды. Басқаша айтқанда, егер біз бұл жерде эксперимент туралы айтатын болсақ, онда физикалық құралдардың көмегімен физикалық оқиғаларға тікелей әсер ете алатын немесе жанама түрде – автоматты құрылғылардың көмегімен. Физика Физикалық оқиғалардың болжамдары жасалатын және экспериментті жобалау мен түсіндіру үшін қолданылатын формулаларды ойлап табады, бірақ ақыл өзі зерттелетін физикалық оқиғаларға тікелей әсер етпейді, сондықтан теорияның өзіне тікелей қатысы жоқ.

Ақыр соңында, ғалымдар бөлшектер (дәлірек локализацияланған микротельдер) және толқындар (өрісті қоздыру) классикалық ұғымдарынсыз жасай отырып, осылайша корпускулярлық толқындық дуализмсіз және әйгілі "принципсіз" толықтырушылықсыз, Копенгаген ілімінің негізі болады деген қорытындыға келді. Біздің көзқарасымыз бойынша, квантон-бұл классикалық бөлшек те, классикалық өріс те емес, бірақ кейбір жағдайларда Бөлшекке, ал басқаларында Толқынға ұқсас. Сонымен қатар, бұл жағдайлар табиғи ма, әлде экспериментаторлар жасанды түрде жасалған ба, маңызды емес [8, 32]. Қазіргі физикадан арылуға болатын тағы бір елес-дәлсіздік. Егер кванттық механика-бұл психикалық күйлер туралы емес, материя мен сәулеленудің бөлшектері туралы ғылым болса, онда Гейзенберг арақатынасындағы шашырау субъективті дәлсіздіктер ретінде емес, кванттық локализацияның объективті өлшемі ретінде түсіндірілуі керек. Әрине, кванттық механиканың бұл қайта құрылуы дәлсіздіктерді жоймайды: білімді аксиоматизациялау оның сенімділігін әлі қамтамасыз ете алмайды. "Дәлсіздік" термині қазір кванттық механиканың Мета-тілдерінің біріне ауысады, яғни соңғысының көмегімен фактілерді болжау қабілетімізге қатысты мәлімдемелерде рұқсат етіледі. Бірақ бұл кванттық механиканың объективті тілінде де, басқа физикалық теорияда да болмауы керек. Сенімділік туралы да айтуға болады.

Орташа шаманың айналасындағы спрэд атауына қатысты белгісіздік термині "дәлсіздіктен" гөрі жақсы, бірақ ол дұрыс емес, өйткені позицияны объективті бөлуде "белгісіздік" "кез-келген заңдылықтың болмауымен және / немесе жай ғана табиғаттан тыс нәрсемен"теңестірілгенге дейін белгісіз ештеңе жоқ.

Кванттық механика-бұл өз негіздеріндегі стохастикалық теория, ықтималды үлестіруге қатысты белгілі бір заңдары бар стохастикалық теория, егер ол қандай-да бір өлшемге орын қалдырмаса, әрине, анықталмайды. Нәтижесінде кванттық механиканың бұл нұсқасы классикалық механика сияқты детерминистік болып табылады, оның айырмашылығы Лаплас детерминизмін қолдамайды. Православиелік доктрина да Анықталмайтын емес екенін ескеріңіз. Шын мәнінде, егер кванттық механикалық Ықтималдықтар тек сенімділік дәрежесін білдірсе, онда бұл жерде өзіне қатысты ештеңе болмайды. Онтологиялық анықталмаушылық ықтималдылықты физикалық (объективті) түсіндіруді қажет етеді. Бірақ ықтималдық объективті және табиғи деп болжауға болатын кезде, анықталмаушылық схоластикалық детерминизмге жол ашады. Осы мәселені талқылау соңында кванттық механика ең маңызды және терең теориялардың бірі екенін атап өткім келеді, бірақ оның пайда болуының басынан бастап ол Беркли мен Махқа көтерілген субъективті эпистемологияның тұманына айналды. Бұл философиялық балласт кванттық механикаға қатысты сәнді Мета-растаудың хаосында ғана емес, сонымен қатар теорияның жалпы қабылданған нұсқасының көптеген шынайы объективті мәлімдемелерінде де кездеседі. Нәтижесінде оның сілтемелері физикалық заттардан ажыратылған елестерге айналады. Көбінесе кванттық механиканың субъективизммен, атап айтқанда позитивизммен одақтасуы сөзсіз. Бұл пікір кейбір ғалымдарды кванттық механиканы толығымен жоққа шығаруға, ал басқалары оны классикалық нұсқаға айналдыруға ұмтылды, ал көпшілігі Тұманда өмір сүруді жалғастыруда. Алайда, физиктер іргелі теорияны сәтті қолданады және кеңейтеді, және олардың күнделікті жұмысында олар, әдетте, қолданыстағы философиялық балластқа мән бермейді. Бұл факт кванттық механика мен субъективті эпистемология одағы позитивизм өзінің беделін арттырған "есептеу бойынша неке" болды, ал жаңа ғылым бастапқыда классикалық физикамен үзілуіне байланысты қабылданбады, ғалымдар арасында осындай сәнді философияның қолдауын пайдаланды.

Қазіргі уақытта бұл одақ мезалянға айналды және оны тоқтату керек, өйткені қазіргі уақытта субъективтік эпистемология өлі немесе оған жақын, өйткені позитивистік лагерьдегі сыртқы сын мен адал өзін-өзі сынға алу. Бүгінгі таңда метафизика маманы кванттық механикаға сәйкес материя материяның кванттық механика анықтамағанын түсінгеннен гөрі, ақыл сияқты болады деп тұжырымдайды. Оның физикалық сипаттамасы классикалық механика мен классикалық өріс теориясына қарағанда әлдеқайда күрделі болды. Квантондар тым көп қырлы және классикалық тұрғыдан көрінбейді. Бірақ кез-келген жағдайда олар бізден тыс, зат, форма, қозғалыс, детерминация, себеп, кездейсоқтық және заң сияқты кейбір онтологиялық категорияларға басқа көзқарастарды талап етеді. Ғалымдар ескірген философиядан тазартылған жаңа физика эпистемология мен онтологияда жаңа дамуды ынталандырады деп үміттенеді. Қазіргі философия теорияның дәндерін эвристиканың түкіруінен ажыратуға көмектеседі деп айтуға болады.

Физика бүгінде іргелі өзара әрекеттесудің қазіргі кванттық теориялары (электромагниттік, әлсіз және күшті өзара әрекеттесу) нақты салыстырмалылықтың кеңістік – уақыт геометриясына негізделген деп тұжырымдайды. Бұл теориялар лептондардың кванттық электродинамикасын өте жоғары дәлдікпен тексерді. Қазіргі физикада релятивистік элементар бөлшектердің өзара әрекеттесу теориясы ерекше рөл атқарады, мұнда жоғарыда аталған теориялардың әділдігі кең материалда сыналады.

Автор: Аллаяров Байбол Шымбайұлы, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің физика-техникалық факультетінің магистранты.

Нұртаев Дарын, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің физика-техникалық факультетінің магистранты.

Жетекші: Жанатаев Данат Жанатаевич, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің философия кафедрасының доценті,философия ғылымдарының кандидаты