ҚАЗІРГІ ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУЫ ЖӘНЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ҚАЗІРГІ ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУЫ ЖӘНЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ
жеке
блог

Әл-Фaраби aтындағы ҚaзҰУ прoфессoры, дoцент Жaнатаев Дaнат Жанaтайұлы
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 1-курс магистранты Орынбаева Жазира Женисовна

ҚАЗІРГІ ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУЫ ЖӘНЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Ежелден бері адамдар өздері өмір сүріп жатқан қоғамның қалай дамып жатқаны және оны қалай өзгертуге болатындығы туралы алаңдатады. Әр ұрпақ қоғамдық дамудың өзіндік нұсқасын алға тартты. Мәселен, мысалы, К.Маркстің қоғамдық формациялар теориялары, Г.Спенсердің әлеуметтік эволюционизмі және басқа да көптеген теориялар жасалды.

Жаһандық мәселелер дәуірінде, ең алдымен, планетаның экологиясымен байланысты, Жердің бүкіл халқын жоюға қабілетті қарулардың болуы, адамзат тарихының даму барысын білу, оның бағыттарын анықтау өмірлік қажеттілік болып табылады.

Әлеуметтік даму – қоғамдағы сапалы жаңа әлеуметтік қатынастардың, институттардың, нормалар мен құндылықтардың пайда болуына әкелетін өзгерістер. Қоғамдық дамуға белгілі бір белгілер тән: қайтымсыздық, бағыттылық және заңдылық. Қайтымсыздық – сандық және сапалық өзгерістердің жинақталу процестерінің тұрақтылығы. Бағыт – жинақтау жүретін сызықтар. Жүйелілік – өзгерістерді жинақтаудың қажетті процесі.

Қоғамның дамуын екі бағытта қарастыруға болады. Біріншіден, тарихи оқиғалардың себептері мен тарих ағымының қозғаушы күштерін іздеу. Екіншіден, тарихтағы жалпы, ерекше және қайталанатындарды анықтау және осы негізде тарихтың даму үлгілерін, қоғамдар типологиясын жасау.

Тарихтың қозғаушы күштері туралы теориялар туралы айтатын болсақ, рухани, «жеке тұлғалық» бағыт концепциясын бөліп көрсетуге болады, оған сәйкес қоғамның дамуы оның мүшелерінің рухани дамуымен айқындалады, ал «адамгершілік» тұжырымдамасы. материалистік сезім. Қоғамның рухани дамуы теориясының өкілдері ақылға, рухқа, ерік-жігерге, өмірлік ерік-жігерге және жалпы адамның өзіне үлкен мән берді, бұларға Р.Декарт, И.Кант, И.Гердер, О.Конт және т.б. .Қоғам дамуының материалистік негізі туралы теориялардың ішінен географиялық шарттылық (Г.Бокл, Ф.Ратцель, П.Савицкий, Г.Гримм), экономикалық база және қондырма (К.Маркс, Ф.Энгельс, Р.Джонс) т.б.

Қоғамдық даму нақты факторлардың үйлесімімен анықталады деп болжауға болады, дегенмен олардың негізгілері антропоцентристік болып табылады, өйткені қоғам адамдардан тұрады және оның барлық әрекеттерінің түпкі мақсаты адамдардың бақыт жағдайына жетуі болып табылады. Сондай-ақ қоғамның дамуы оның құрылымы мен қызмет ету тәртібінің қайтымсыз өзгеруімен сипатталады.

Қоғамдық даму процесі қоғамдық прогресспен тығыз байланысты. Әлеуметтік прогресс концепциясы міндетті түрде жеке адам мен қоғам арасындағы қарым-қатынас мәселесін қамтиды. Орыстың әлеуметтік ойшылы П.Л. Лавров әлеуметтік прогреске мынадай анықтама берді: «Тарихтың мәні ретіндегі прогресс ынтымақтың өсуі мен нығаюында жүзеге асырылады, өйткені ол жеке адамдардағы саналы процестер мен іс-әрекет мотивтерінің дамуына кедергі жасамайды. жеке адамдардағы саналы процестер мен іс-әрекет мотивтерін кеңейту және түсіну, өйткені бұл мүмкіндігінше көп адамдар арасындағы ынтымақтастықтың өсуіне және нығаюына кедергі жасамайды ».

Біздің ойымызша, жалпы қоғам ілгерілеу жолында. Ғылыми жаңалықтардың арқасында адам көптеген ауруларды емдеуге, тіпті алдын алуға мүмкіндік береді. Адамның мүмкіндіктері керемет жылдамдықпен өсуде, адамдар көзге көрінбейтін құрылымдарды зерттей алады, Жерді тастап, біз мүмкін емес деп ойлаған нәрсені жасай алады. Адам әлемді жақсартып, өзгерте алады. Өйткені ілгерілеу дегеніміз – ол өзінің физикалық, психологиялық саулығы бар әлеммен және өзімен үйлесімді қарым-қатынасты сезінгенде, өз іс-әрекетінде еркін болған кезде әрбір адам үшін жақсылықтың артуы.

Бірақ прогреске байланысты көптеген проблемалар бар - бұл қоғам жағдайына тікелей немесе жанама әсер ететін әлеуметтік өмір факторларының болуымен байланысты. Оларға мыналар жатады:

- экологиялық мәселелер;

- соғыс және бейбітшілік, терроризм мәселелері;

- кедейлік;

- жұмыссыздық;

- алкоголизм, маскүнемдік және нашақорлық және т.б.

Бұл қиындықтар күрделі, бірақ олар өздерімен бірге келетін табыстарды жоққа шығармайды. Қоғамдық прогресс, адам әл-ауқатының деңгейінің артуы – Жер планетасындағы өмірдің тарихи желісі. Дегенмен, ілгерілеу аясында әрқашан қарсы бағыттар бар, оны жеңу оның әрі қарай жүруіне ықпал етеді. Бұл жағдай әлемдегі диалектика заңдарының тұрақты әрекетінің жарқын дәлелі ретінде қызмет етеді.