ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕР ЖӘНЕ АДАМ

ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕР ЖӘНЕ АДАМ
жеке
блог

Адам - материалдық және рухани бірлік ретінде көптеген ғылыми пәндердің зерттеу нысаны болып табылады. Олардың барлығы адамның қалыптасуы мен дамуы оның өмір бойы жүретіндігімен келіседі. "Әлеуметтік желі" терминінің пайда болуы әдетте модерн  дәуірінің классикалық әлеуметтік философиясына жатады . Оның семантикалық мағынасы бұл категорияны қоғамдық өмірдің негізі ретінде анықтайды, бұл диалог қатысушыларына ортақ мақсаттарға қол жеткізуде бір-бірімен тиімді қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта әлеуметтік коммуникациялардың интернет кеңістігіне көшу үрдісіне байланысты "әлеуметтік желі" ұғымы біршама өзгертілген мағынаға ие болды. Қазіргі қоғам жағдайында әлеуметтік өзара әрекеттесу, ақпарат беру, тәжірибе алмасу, моральдық көзқарасты, өмір салтын, әдеттер мен дағдыларды қалыптастыру механизмі болып табылатын әлеуметтік желілер маңызды рөл атқарады. Осылайша, әлеуметтік желілер адам мәнінің саналы компонентін қалыптастырады және материалға - оның денесіне әсер етеді.

   Бүгінгі таңда қарым-қатынастың осы коммуникативті құралының құрылымы әр адамның өмірінің ажырамас бөлігі болды. Біріншіден, бұл қоғамның әлеуметтік желілердің мүмкіндіктерін пайдалану қажеттілігі олардың қарапайым қарым-қатынас құралынан жеке әлеуметтік институтқа ауысуына байланысты . Бұл трансформацияны растау әлеуметтік интернет-желілерде келесі белгілердің жиынтығын анықтау болып табылады: желінің құрылымы мен ұйымдастырылуы, қоғамның әртүрлі коммуникациялық нұсқалардағы қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігі, әлеуметтік процестерді басқару мүмкіндігі, әлеуметтік топтар мен ұйымдарды құру мүмкіндігі, желі арқылы экономикалық қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі, сондай-ақ олардың қоғам өмірінің саяси саласына әсер ету мүмкіндігі . Қоғамның негізгі қажеттіліктерін жүзеге асыру кезінде әлеуметтік Интернет желілерінің мүмкіндіктері жиі пайдаланылады. Мұндай жағдайларда әлеуметтік философияны зерттеу объектілері санатына жататын мәселелердің ерекше тобы пайда болады. Әлеуметтік желілердің танымалдылығы философтар, педагогтар мен психологтар арасында қарама-қайшы пікірлердің белгілі бір диссонансын тудырады . Алайда, бұл құбылысты әлеуметтік интернет-желілердің А.Маслоу пирамидасына сәйкестігін  қарастырып, кеңейтілген объективті-виртуалды шындық жағдайында ондағы негізгі қажеттіліктерді жүзеге асырудың ерекшеліктерін ескере отырып түсіндіру керек. Физиологиялық қажеттіліктер дайын тамақ пен тамақ өнімдерін жеткізуді, коммуналдық қызметтерді төлеуді, тұрғын үйді жалға алуды және танысу мүмкіндіктерін ұйымдастыру аясында интернет – байланыс арқылы жүзеге асырылады. Қауіпсіздікке деген қажеттілік басқа адамдармен тәулік бойы тұрақты әлеуметтік қарым-қатынас жасау мүмкіндігімен қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ, әлеуметтік желілерде дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарынан асып түсетін бай ақпараттық мазмұн бар. Әлеуметтік желілер арқылы әлеуметтік интеграция адамның қызығушылықтарына сәйкес келетін, нақты өмірдің географиялық, әлеуметтік, қаржылық және басқа түрлерімен шектелмеген топтардағы өзара әрекеттесуі арқылы мүмкін болады. Мұндағы әлеуметтік желілер білімді құрылымдау және адамдар мен топтардың өзара әрекеттесуінің қайнар көзі ретінде әрекет етеді. Өзін-өзі тану әлеуметтік желілер контексінде пирамиданың барлық алдыңғы кезеңдерін біріктіреді. Адамның жеке профилін жобалау, тақырыптық қоғамдастықтар құру, әртүрлі тақырыптар бойынша жарияланымдар жасау, соның ішінде шығармашылық объектілері, сонымен қатар кері байланыс алу мүмкіндігі арқылы өзін білдіруге мүмкіндігі бар. Әлеуметтік интернет кеңістігіндегі адамның мүмкіндіктерін талдай отырып, жеке даму перспективасымен бірге әлеуметтік желінің адамға әсер етуінің деструктивті жағы да бар екенін ұмытпауымыз керек. Кез-келген әлеуметтік құбылыс сияқты, әлеуметтік желі адамға теріс әсер етуі мүмкін. Мұнда сіз біраз уақыт бұрын "өлім топтарынан" кешіктірудің себептері туралы көптеген мысалдар келтіре аласыз. Интернет-қауымдастықтар жеке тұлғаны психологиялық қорғау тетіктерінің құралы ретінде әрекет ете алады, оны нақты әлемдегі проблемалардан алыстатады, тәуелділікті тудырады, әлеуметтік моральдық-адамгершілік көзқарастарды қалыптастырады, теріс тәжірибені таратады. Алайда, дәл осындай тәуекелдер интернет желісінен тыс объективті шындықта да бар екенін атап өткен жөн. Әлеуметтік Интернет желісіндегі адам қызметінің ерекшелігі оның ақпараттық кеңдігінде, тірі әлеуметтік өзара әрекеттесу мүмкіндігінен бірнеше есе көп, бұл адамның жеке әлеуетін дамыту және іске асыру үшін де, деструктивті мінез-құлық көзі үшін де үлкен өріс жасайды. Әлеуметтік желілердің адам қажеттіліктерін қанағаттандыру құралы ретінде танымал болу көзін түсініп, олардағы жаңа әлеуметтік институтты қарастыра отырып, бұл құбылысты теріс бағалау мүмкін емес.

  Адам мен әлеуметтік желі адамның өзіне пайдалы ынтымақтастық негізінде өзара әрекеттеседі. Интернеттегі патологиялық өзара әрекеттесудің даму қаупі бар, бірақ ол қоғамнан тыс теріс әсер ету қаупімен пропорционалды түрде сәйкес келеді. Адам Желі ішіндегі байланыс үшін топтар мен контактілерді өздігінен таңдайды және әрқашан өшіру түймесін баса алады. Осыған байланысты, әлеуметтік желі – бұл адамның жеке әлеуетін дамыту және оның қажеттіліктерін жүзеге асырудың жаңа платформасы, қоғам үшін жаңа білім мен мүмкіндіктер бар, олардың бастысы шексіз әлеуметтік байланыстардың мүмкіндігі.

 

Данат Жанатаев, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті, философия ғылымдарының кандидаты

Бексолтанова Ботагөз, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің магистранты