Әлеуметтанудың философиялық проблемалары

Әлеуметтанудың философиялық проблемалары
жеке
блог

Философия мен әлеуметтану - бір-біріне жақын екі әлеуметтік-гуманитарлық ғылым. Негізінен, мұндай өзара іс-қимыл шын мәнінде орын алады, және, атап айтқанда, оның екі формасын «философия социологиясы» және «социология философиясы» сияқты бағыттармен белгілеуге болады. Философия әлеуметтануы философиялық білімнің генезисінің әлеуметтанушылық тамырын, әртүрлі философиялық мектептер мен ағымдардың тууы мен өлімін, өмірге әкелетін әлеуметтік себептерді, қандай да бір философиялық бағыттардың құлдырауы мен жойылуын, сондай-ақ жалпы әлеуметтік орта мен әлеуметтік жағдайлардың философияға әсерін зерттейді. «Философия әлеуметтануы» бойынша ең танымал еңбек американдық әлеуметтанушы Р. Коллинздің «Философия әлеуметтануы» деп аталатын жақсы танымал еңбегі болып табылады. Философия әлеуметтануының ерекше "философиялық-социологиялық" бағыт ретінде қалыптасуы үшін бұл жұмыстың сөзсіз маңызын атап көрсете отырып, жекелеген зерттеушілер "Философия әлеуметтануы социологиялық зерттеулердің дербес бағыты ретінде іс жүзінде әзірленбейді; бұл қазіргі уақытта философияның әлеуметтанушылар үшін әлеуметтік процестерді түсіндірудің құралы болмауынан туындап отыр. Оның әсері ішінара ғылым әлеуметтануымен, ішінара мәдениет әлеуметтануымен зерттеледі. Әлеуметтану философиясының қалыптасуы философияның әлеуметтік мәні қайтып оралатындығының белгісі болады ".

Ал біздің ойымызша, "социология философиясы" немен айналысуы тиіс? Әлеуметтану философиясы - әлеуметтік білімді қалыптастырудың негізгі алғышарттарын, оны негіздеу жолдарын, сондай-ақ әлеуметтік фактілердің, теориялар мен тұжырымдамалардың жалпыметодологиялық құндылығын зерттейтін пәнаралық бағыт. "Әлеуметтану философиясы" құрылымдық жағынан "әлеуметтанудың философиялық негіздері" және "әлеуметтанудың философиялық проблемалары" деп шартты түрде анықтауға болатын екі зерттеу бағытына бөлінеді. Әлеуметтанудың философиялық негіздері мынадай мәселелерге негізделген:

1) әлеуметтік білімді қалыптастырудың негізгі алғышарттары;

2) әлеуметтік білімді негіздеу жолдары;

3) әлеуметтік білімнің метатеоретикалық деңгейі (оның ішінде "әлеуметтану" деп аталатын);

4) "әлеуметтануды ақтау" (әлеуметтанудың әлеуметтік ғылым ретінде өмір сүруі қаншалықты ақталды?);

5) "әлеуметтік эпистемология" әлеуметтік эпистемологияның түрі ретінде;

6) әлеуметтік зерттеулер әдістерінің түрі ретінде "әлеуметтік зерттеулер әдістері".

Әлеуметтанудың философиялық проблемалары мынадай проблемаларды зерттеуге бағытталған:

1) әлеуметтік ғылымдардың проблемасы ретінде «әлеуметтанушылық» және «әлеуметтанушылық империализм»;

2) пәнаралық синтез (әлеуметтану - басқа ғылымдар);

3) «әлеуметтанушылық теория» жаһандық әлеуметтік теорияның түрі ретінде;

4) әлеуметтік фактілердің, теориялар мен тұжырымдамалардың жалпыметодологиялық құндылығы;

5) барлық әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар құрастыратын әлемнің жалпы суреті бөлінісінде «әлемнің әлеуметтанушылық көрінісі»;

6) әлеуметтану және «әлеуметтік» жалпы теориясы.

«Әлеуметтану философиясын» философиялық (немесе, дәлірек айтқанда, әлеуметтік-философиялық) білім аясында дамыту неге соншалықты маңызды?

Себебі, әлеуметтану мен философия (бірінші кезекте, әлеуметтік философия) бір-біріне көршілес екі ғылым ғана емес, бәсекелес екі әлеуметтік пән болып табылады: олардың пәндік өрістері өзара қиылысып қана қоймай, іс жүзінде бір-бірімен сәйкес келеді. Екі ғылым да қоғамның қандай да бір жеке, жеке саласын емес, жалпы қоғамды зерттейді, жаһандық социум бейнесін құрастырады, - рас, әр түрлі әдістермен және бір-бірінен өзгеше ракурстармен.

Осылайша, әлеуметтану философиясы болашағы зор және болашағы зор пәнаралық бағыт қана емес екенін көрсету керек. зерттеу, шын мәнінде, енді ғана басталады, бұл да арал талап етілетін ғылыми пән, оның әлеуетін іске асырмай, философия да, әлеуметтану да әрқашан "ғылыми толықсыздықтың кешенін" бастан кешіріп, қоғамның және қазіргі жаһандық сын-қатерлердің алдында өзінің өзін-өзі ақтауға артық күш-жігер мен қаражатты жұмсайтын болады.

 

Мырас Маржан

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистранты

Жанатаев Д.Ж. ф.ғ.к., доцент