Жарнама
Арнайы жобалар

Томас Сэмюель Кун философиясы

Томас Сэмюель Кун философиясы
жеке
блог

Әл-Фaраби aтындағы ҚaзҰУ прoфессoры, дoцент Жaнатаев Дaнат Жанaтайұлы

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 1-курс магистранты  Дүйсенбай Айкүміс

 

Томас Сэмюель Кун философиясы

Томас Сэмюель Кун  – американдық философ және ғылыми тарихшы, постпозитивтік ғылым философиясының басты өкілдерінің бірі. Негізгі шығармасы «Коперникиандық рефолюция», «Ғылыми революциялардың құрылымы», «Қара дене теориясы және кванттық үзіктілік»  және т.б.

Кун тұжырымдамасының маңызды ұғымы парадигма ұғымы болып табылады. Бұл ұғымның мазмұны анық емес, бірақ бірінші жақындауда парадигма белгілі бір уақыт кезеңінде барлық ғылыми қоғамдастықпен танылатын ғылыми жетістіктердің жиынтығы болып табылады деп айтуға болады. Жалпы айтқанда, парадигма бір немесе бірнеше іргелі теорияларды атауға болады, олар жалпыға бірдей мойындалған және қандай да бір уақыт ішінде ғылыми зерттеуді бағыттайды. Осындай парадигмалдық теориялардың мысалдары Аристотель физикасы, Птолемейдің геоцентрикалық жүйесі, Ньютон механикасы мен оптикасы, Лавуазье жануының оттекті теориясы, Максвелл электродинамикасы, Эйнштейннің салыстырмалылық теориясы, Бор атомының теориясы және т.б. болып табылады.

Парадигма түсінігін анықтау. Кун тәртіптік матрица ұғымын енгізді. Соңғысы үш негізгі түрдегі элементтерді қамтиды: символдық жалпылау немесе заңдар; модельдер мен онтологиялық интерпретациялар; проблемаларды шешу үлгілері. Онтологиялық интерпретация теория заңдары жататын мәндерді көрсетеді. Символдық қорытулар және олардың қабылданған онтологиялық интерпретациясы, егер ол белгілі бір тұжырымдарда анық көрсетілсе, парадигманың айқын метафизикалық элементін құрайды. Алайда, парадигмада проблемаларды шешудің мысалдары мен үлгілерінде және ғылыми нәтижелер алу тәсілдерінде жасырын айқын емес метафизика әлі де үлкен рөл атқарады.

Ғылыми берілген ұғымды талдай отырып, Кун адам ағзасына әсер ететін сыртқы стимулдар мен оның стимулдарға реакциясы болып табылатын сезімтал әсерлердің ара-жігін ажыратады. Деректер немесе фактілер ретінде сыртқы ынталандыру емес, сезімдік әсер етеді. Ғалым қандай да бір жағдайда қандай сезімдік әсер алады, демек, ол қандай фактіні анықтайды, оның тәрбиесімен, білім берумен, ол жұмыс істейтін парадигмамен анықталады. Студент үлгілермен және мысалдармен жаттықтыру маңызды, себебі болашақ ғалым әсер ететін ынталандыруларға жауап ретінде белгілі бір мәліметтерді қалыптастырып, құбылыстар ағымынан фактілерді бөліп алуды үйренеді. Бұл оқыту процесін анық тұжырымдалған Жалпы ережелер арқылы бағыттау қиын, өйткені деректерді қалыптастыруға қатысатын біздің тәжірибеміздің көп бөлігі ауызша білдірілмейді. Үлгілердің арсеналын меңгеру, символдық генерализация сияқты, студент өзінің кәсіби тобының мазмұнды жетістіктеріне қол жеткізе алатын процестің маңызды бөлігі болып табылады. Үлгісіз, ол топ күш пен өріс, элемент пен қосылыс, ядро мен клетка сияқты іргелі ұғымдар туралы білетін нәрселерді ешқашан зерттемейді.

Іс қандай да бір ғалымның жеке қабілеттерінде емес, аспаптардың дәлдігін арттыруда емес, жанама факторларды есепке алуда емес, парадигманың проблеманы шеше алмауда. Бұл мәселені Кун аномалия деп атайды. Парадигманың ең дамуы ауытқулар санының өсуіне әкеледі. Аспаптарды жетілдіру, бақылау мен өлшеулердің дәлдігін арттыру, концептуалды құралдардың қатаңдығы-осының барлығы парадигманың болжамдары мен бұрын байқалмаған және ұғынылған фактілер арасындағы айырмашылықтар енді парадигмаға жаңа теориялық болжамдарды енгізу есебінен проблемалар ретінде тіркеледі және түсініледі, оның дедуктивтік құрылымын бұзады, оны шашыраңқы  етеді.