Cіз қаншалықты кәрісіз?

Cіз қаншалықты кәрісіз?
жеке
блог

How old are you? - Сіз қаншалықты кәрісіз?

Ағылшын тілінде адамның жасын білу үшін қойылатын сұрақтың бірі осы. Бұл, әрине, сұрақтың сөзбе-сөз аудармасы, ал қазақшаға ‘’Жасың(ыз) қаншада?’’ деп аударылады. Жалпы қазақтың сөйлеу әдебінде адамның атын атап, оның жасын, әсіресе, үлкен не бейтаныс адамнан тікелей сұрамайды. Көбінесе жуықтап, шамалап қана айтады. Мысалы, қырықтың қырқасында, елуді еңсерген, пайғамбар жасына келген, т.б. Дегенмен, соңғы кездері шет тілін үйренудің ықпалы болар, кез-келген кісінің орынды-орынсыз атын атап, оған қоса қанша жаста екенін айтып не оны өзінен төте сұрап жатады. Өзге тілді үйренген жақсы, алайда тілімізге тән ерекшеліктерді ескеріп, оған құрметпен қарағанымыз жөн.

           Сандар

       Ағылшыншасы

    Транслитерациясы

              20

              30

              40

              50

              60

              70

              80

              90

            100

             twenty

             thirty

             forty

             fifty

             sixty

             seventy

             eighty

             ninety

       a / one hundred

            түуэнти

              сөти

             фоти

            фифти

            сиксти

            сэвнти

              ейти

            найнти

       э /уан хандрид