Қарт Каспийім!
жеке
блог

Қарт Каспийім!

Армысың, Қарт Каспийiм! Тағыда Мен.....Ия Мен.....Мен келдiм. Бәлкiм Менен жалыққан боларсың. "Осының-ақ, айтары бiтпейдi"- дерсiн. Менi тындарсын, не тындамассын... Мейлi, Мен бугiн Жагана тагы келдiм. Саган карап Мун шакпагалыда коп болды.... Жаным камыгып, iшiме сыймаган Шер мен Мун, Окпе мен Нала, Кек пен Ыза одан кала берсе, Сагыныш...Сагыныш Уы барi-барi Жанымды кинап бiттi. Алiм Курып-Таусылып барам. Iшiмнен Тынып, От болып-Лаулап барам. Тынысым тарылып. Омip мен Олiм бipге алдейлей бастагандай. Карангы капаста Жалгыз калдым. 

   Жо-Жок, Жалгыздык-деген Сен ойлагандай Жалгыздык емес. Шукip! Анам мен Бауырларым бар. ИН ША АЛЛАh...!

Тек сол жак тусым! Ия....ия сол Журек кургыр коншiмей, Жалгыздык куйiн кешiп жур...

Есiндеме, Карт Каспийiм! Ен алгаш, Омipдiн Таттi Кундерiнiн Ен Куанышты Сатiн Озiннiн жагалауында бастаган ем. 

 Ия....Ол кез Какaган Кыс 22-шi Кантар болатын. Толкындарын Адуынды Ор Адайдын Мiнезiндей Тулап жаткан. Жагалауын каншама рет каhарланып, Толкындарынды шулатса да, сол кун Маган, ягни Бiзге асер етпегендi....

Дегенмен, Сол кун, келмес Кундердiн етегiнде калып бара жаткан тарiздi. Кудды бip, куаты таусылатын Сагат, болмаса телефон тарiздiмiн.  Куатталып, келер Кунге Умiт....Сабыр.....Тозiм.... деп жол жалгайтын. Осылармен озiмдi алдап, куаттандырып келем.  

     Бipaк.....бipaк, Менде ендiгi Умiттiн де, Сабыр мен Тозiмнiнде куаты бiтiп, жогала бастаган тарiздi... 

Келер кунге, Сагыныш моншактарымен, Откеннiн Естелiктерiмен гана карауды шыгарыппын. Санадан канша ошipyге тырысып, талпынсамда болар емес. Жолы узак, Жiгерi берiк Жалгыздык атты Шырмалан Омip,  Менi озiмен ертiп, Сагыныш шынына байлап барады. Ендiгi Омipiм сонын гана етегiнде тарiздi. Ягни Жалгыздык атты Сагыныштын. 

       Карт Каспийiм! Озiннен аскан, Сырласым да, Мундасымда калмай барады. Жiгерiм курып, Умiтiмде бipте-бipте сонiп барат....  Тек Сен гана Жаныма демеу болатын... Тобем кокке жетiп, Куанган саттерiммен, Киелi Мундарыммен, Коз жасымнын Куасi Oзiнсiн Карт Каспийiм. 

Жагана келiп, Коз жасыма ерiк берiп, Агыл-Тегiл Жыласамда, Сен Менi айыптай корме, Отiнеееем... Ойткенi, Менiн - Сенен баска Сырласым да-Мундасым да, Сенерiм де-Жубанарым да жок.  Маган демеу болар Озiнсiн. Мен, Саган гана сенiп, Сенен гана Жаныма Жай табам. Сондыктан да, Менi Айыптап, Соге корме КАРТ КАСПИЙIM!.....

(Алтын Жолдыбай...