Іздеу

      1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      2-бап. Осы Заңның қолданылу аясы

      3-бап. Қазақстан Республикасының магистральдық құбыр туралы заңнамасы

      4-бап. Магистральдық құбыр саласындағы қызметтің негізгі қағидаттары

      2-тарау. МАГИСТРАЛЬДЫҚ ҚҰБЫР САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ


      5-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      6-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      7-бап. Магистральдық құбыр саласындағы өзге де мемлекеттік органдардың құзыреті

      8-бап. Қазақстан Республикасының магистральдық құбыр туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау

      9-бап. Магистральдық құбыр саласындағы қызметті лицензиялау

      10-бап. Ұлттық оператор

      3-тарау. МАГИСТРАЛЬДЫҚ ҚҰБЫР. МАГИСТРАЛЬДЫҚ ҚҰБЫР МҰҚТАЖДАРЫНА АРНАЛҒАН ЖЕРЛЕР


      11-бап. Магистральдық құбыр

      12-бап. Магистральдық құбырға меншік

      13-бап. Магистральдық құбыр мұқтаждарына арналған жерлер

      14-бап. Магистральдық құбырдың күзет аймағы

      4-тарау. МАГИСТРАЛЬДЫҚ ҚҰБЫРДЫ ЖОБАЛАУ, САЛУ, ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУДАН ШЫҒАРУ


      15-бап. Магистральдық құбырды жобалау, салу және пайдалану

      16-бап. Жаңадан салынатын магистральдық құбыр жобасына қатысуға мемлекеттің басым құқығын іске асыру тәртібі

      17-бап. Құбырды жұмыс істеп тұрған магистральдық құбырға жалғау

      18-бап. Жедел-диспетчерлік басқару

      19-бап. Магистральдық құбырды пайдаланудан шығару

      20-бап. Магистральдық құбырды жобалау және салу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету

      21-бап. Магистральдық құбырды пайдалану, консервациялау және жою кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету

      5-тарау. МАГИСТРАЛЬДЫҚ ҚҰБЫРДЫҢ МЕНШІК ИЕСІНІҢ ЖӘНЕ ОПЕРАТОРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ


      22-бап. Магистральдық құбырды өз бетінше пайдалануды жүзеге асыратын магистральдық құбырдың меншік иесінің құқықтары мен міндеттері

      23-бап. Операторлық қызметтерді көрсететін оператордың құқықтары мен міндеттері

      6-тарау. ӨНІМДІ МАГИСТРАЛЬДЫҚ ҚҰБЫРМЕН ТАСЫМАЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰСЫНУ


      24-бап. Өнімді магистральдық құбырмен тасымалдау жөніндегі қызметтерге қол жеткізу тәртібі

      25-бап. Өнімді магистральдық құбырмен тасымалдау жөніндегі қызметтерді ұсыну

      25-1-бап. Терминал меншік иелерінің өнімді сақтау, қабылдау және (немесе) тиеп-жөнелту бойынша қызметтер көрсетуі

      26-бап. Өнімді тасымалдау жөніндегі қызметтерді ұсынуға арналған

      шартты жасасудан бас тарту негіздері

      27-бап. Өнімді тасымалдау жөніндегі қызметтерді ұсынуға арналған шарттың орындалуын біржақты тәртіппен тоқтата тұру және оны біржақты тәртіппен бұзу негіздері

      28-бап. Өнімді магистральдық құбырмен тасымалдау жөніндегі қызметтерге ақы төлеу

      29-бап. Өнім сапасы банкі

      7-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР


      30-бап. Магистральдық құбыр саласындағы халықаралық ынтымақтастық

      31-бап. Қазақстан Республикасының магистральдық құбыр туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      32-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі