Іздеу

Хабарламалар нысандарын және Мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы, сондай-ақ хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 6 ақпанда № 10194 тіркелді.

?       "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 4) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау қағидалары;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны;

      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізе бастағаны туралы хабарламаның нысаны;

      4) осы бұйрыққа 3-1-қосымшаға сәйкес өзін-өзі реттейтін ұйымның қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны;

      5) осы бұйрыққа 3-2-қосымшаға сәйкес Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның І және ІІ қосымшаларына түрлері енгізілген жануарларды қолдан өсіру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      6) осы бұйрыққа 3-3-қосымшаға сәйкес энергетикалық сараптама жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      7) осы бұйрыққа 3-4-қосымшаға сәйкес микроқаржы ұйымының микрокредиттер беруі жөніндегі көрсетілетін қызметтердің бекітілгені туралы хабарламаның нысаны;

      8) осы бұйрыққа 3-5-қосымшаға сәйкес дара кәсіпкер ретінде қызметтің басталғаны туралы хабарлама;

      9) осы бұйрыққа 3-6-қосымшаға сәйкес бензин (авиациялықтан басқа), дизель отынын өндіру, бензинді (авиациялықтан басқа), дизель отынын көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама;

      10) осы бұйрыққа 3-7-қосымшаға сәйкес темекі өнімдерін көтерме саудада өткізу жөніндегі жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама;

      11) осы бұйрыққа 3-8-қосымшаға сәйкес ойын бизнесі қызметінің – жекелеген түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама;

      12) осы бұйрыққа 3-9-қосымшаға сәйкес ұтыссыз ойын автоматтарын, ойынға арналған жеке компьютерлерді, ойын жолдарын, карталарды, бильярд үстелдерін пайдалана отырып көрсетілетін қызметтер – жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама;

      13) осы бұйрыққа 3-10-қосымшаға сәйкес уәкілетті ұйымдардың қолма-қол шетелдік валютамен жасалатын айырбас операциялары және тауарлармен электрондық сауда – жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама нысаны;

      14) осы бұйрыққа 3-11-қосымшаға сәйкес радиоэлектрондық құралдарды пайдалануды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама нысаны;

      15) осы бұйрыққа 3-12-қосымшаға сәйкес жоғары жиілікті құрылғыны пайдалануды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама нысаны;

      16) осы бұйрыққа 3-13-қосымшаға сәйкес радиоәуесқойлық қызметке арналған радиоэлектрондық құралдарды пайдалануды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама нысаны;

      17) осы бұйрыққа 3-14-қосымшаға сәйкес телефон арнасының радиоұзартқышты пайдалануды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама нысаны;

      18) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың тізбесі бекітілсін

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.02.2018 № 83 (алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялануын;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы


      Ұлттық экономика министрі

Е. Досаев


Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына
1-қосымша

Мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау қағидалары

      Осы Қағидалар "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 11-бабының 4) тармақшасына сәйкес әзiрлендi және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау тәртібін белгілейді.

      1. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) қабылдайтын ұйым – хабарламалар қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

      2) соңғы қабылдаушы – қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлаған субъектілердің мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізетін мемлекеттік орган.

      2. Қабылдайтын ұйым өтініш берушілерге толтыру үшін хабарлама нысандарын тегін беруді қамтамасыз етеді.

      3. Хабарламаны қағаз тасығышта берген кезде:

      хабарлама тікелей қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасына беріледі;

      Заңның 46-бабының 5-тармағында белгіленген жағдайларда қажетті құжаттар хабарламаға қоса беріледі;

      қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасы хабарламаны толтырудың толықтығын және Заңда белгіленген қажетті құжаттардың бар болуын тексереді;

      қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасы тұлғаның хабарлама беруге өкілеттігін (сенімхаттың болуы) тексереді;

      қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасы хабарламаны тексереді және оны қабылдау немесе қабылдамау туралы шешімді тікелей орнында және өтініш берушінің хабарлама берген сәтінде қабылдайды.

      Хабарламаны электрондық нысанда жіберген кезде:

      хабарлама рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға жіберіледі;

      Заңның 46-бабының 5-тармағында белгіленген жағдайларда қажетті құжаттар хабарламаға қоса беріледі.

      Заңның 46-бабының 5-тармағына сәйкес хабарламада және (немесе) хабарламаға қоса берілетін құжаттарда қамтылған мәліметтердің анықтығы үшін өтініш беруші жауапты болады.

      Заңның 46-бабының 4-тармағына сәйкес егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, өтініш беруші тиісті хабарлама жіберілгеннен кейін қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра алады немесе оларды тоқтата алады.

      4. Хабарлама толық толтырылмағанда, осы Қағидалардың 3-тармағына сәйкес қажетті құжаттар ұсынылмағанда хабарлама қабылданбайды.

      5. Өтініш беруші хабарламаны қабылдамаумен келіспеген жағдайда хабарламаны берген орында және сол күні осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш беруші мен қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасының арасындағы келіспеушіліктер актісі (бұдан әрі - акт) жасалады. Акт хабарламаның көшірмесімен қоса екі данада жасалады және оған өтініш беруші мен қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасы қол қояды.

      Хабарламаның көшірмесімен қоса актінің бір данасы қабылдайтын ұйымда сақтауға қабылданады, ал актінің екінші данасы өтініш берушіде қалады және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен хабарламаның қабылданбағанына шағымдану үшін негіз болып табылады.

      6. Жеке тұлғаның заңды мекенжайы, заңды тұлғаның орналасқан жері, хабарламада көрсетілген қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыру мекенжайы, сондай-ақ хабарламада толтыру үшін сол туралы ақпарат міндетті болып табылатын тіркеу деректері өзгергені туралы хабарлама өзгеріс болған күннен бастап он жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 3-тармағында көрсетілген тәртіппен беріледі.

      7. Хабарлама электрондық немесе қағаз нысанда жіберіледі.

      8. Қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасы қағаз тасығыштағы хабарламаны қабылдаған жағдайда өтініш берушіге осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысандағы хабарламаны қабылдау туралы талон беріледі.

      9. Қабылдайтын ұйым қабылдаған хабарламалар өтініш беруші хабарламаны берген күні соңғы қабылдаушыға жіберіледі.

      10. Өтініш берушілердің өтініштері бойынша хабарламаны қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар өтініш берілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өтініш берушілерге рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізбесінен өтініш берушілердің жіберген хабарламалары туралы үзінді көшірмелер береді.


Мемлекеттік органдардың
хабарламаларды қабылдау қағидаларына
1-қосымша

      Нысан

Өтініш беруші мен қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасының арасындағы келіспеушіліктер актісі

      Осы акт 20__ жылғы " " ________ "____" сағ. "____" мин.

      (күні мен уақыты)

      _____________________________________________________________________

      (өтініш берушінің немесе сенім білдірген тұлғаның тегі, аты,

      әкесінің аты (болған жағдайда)

      мен _________________________________________________________________

      (қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты

      (болған жағдайда)

      арасында жасалды.

      Осы акт 20__ жылғы " " ________ "__" сағ. "___" мин.

      (хабарламаны беру күні мен уақыты)

      _____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,

      орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның

      бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға

      филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)/жеке

      тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке

      сәйкестендіру нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      (қызметтің/іс-қимылдың атауы)

      ______________________ бастағандығы (тоқтатқаны) туралы берілген

      хабарламаға жасалды.

      Қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасы мынадай ескертпелер берді*:

      1. Хабарлама толық толтырылмаған (нақты ескертпелермен бірге

      толтырылмаған жолдардың нөмірлері көрсетіледі)

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      2. Талап етілетін құжаттардың барлығы ұсынылмаған (ұсынылмаған

      құжаттар көрсетіледі):

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      * ескертпелер бар жолдар ғана толтырылады, қалғандары сызылып

      тасталады.

      Өтініш берушінің келіспеушіліктері:

      Мына мәселелер бойынша:

      1. __________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      2. __________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Қосымша: хабарламаның көшірмесі ____ парақта.

      Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бірден екі данада жасалды.

      Тараптардың қолдары: _____________________ _______________________


Мемлекеттік органдардың
хабарламаларды қабылдау қағидаларына
2-қосымша

      Нысан

Хабарламаны қабылдау туралы талон

      Осымен, _____________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,

      орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның

      бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға

      филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)/ жеке

      тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

      жеке сәйкестендіру нөмірі)

      бойынша қызметті жүзеге асыруды бастағаны

      ________________________ бойынша іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны

      __________________________________________ бойынша қызметті жүзеге

      (қызметтің немесе іс-қимылдың атауы)

      асыруды тоқтатқаны

      жеке тұлғаның заңды мекенжайының _____

      заңды тұлғаның орналасқан жері _____

      қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыру мекенжайының _____

      хабарламада көрсетілген деректердің _________________________________

      ________________________________________ өзгергені туралы хабарлайды

      (тиісті жолда Х белгісі қойылады)

      Соңғы қабылдаушының атауы ___________________________________________

      Қабылдайтын ұйымның атауы ___________________________________________

      Хабарламаны қабылдаған лауазымды тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты

      (болған жағдайда), қолы _____________________________________________

      20___ жылғы " " ____________

      (хабарламаны қабылдаған күні және уақыты)

      Мөр орны

      (қағаз тасығыштағы талон үшін)

      Хабарламаның тіркелген кіріс нөмірі


Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына 2-қосымша


Нысан

Қызметті немесе белгілі бір іс-қимылдарды жүзеге асыруды
бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама*

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.06.2016 № 232 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң күшіне енеді); өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің 29.05.2017 № 218 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      1. ____________________________________________________________

      (мемлекеттік органның толық атауы)

      2. Осымен _____________________________________________________

      (заңды тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,

      орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның

      бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға

      филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)/ жеке

      тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке

      сәйкестендіру нөмірі)

      ___________________________ бойынша қызметті жүзеге асыруды бастағаны

      ___________________________________ бойынша іс-қимылды жүзеге асыруды

      бастағаны ____________________________________ бойынша қызметті

      (қызметтің немесе іс-қимылдың атауы көрсетіледі)

      жүзеге асыруды тоқтатқаны

      жеке тұлғаның заңды мекенжайының ______________________________

      заңды тұлғаның орналасқан жері ________________________________

      қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыру мекенжайының __________

      хабарламада көрсетілген деректердің**__________________________

      _____________________________________ өзгергендігі туралы хабарлайды.

      (тиісті жолда Х белгісі қойылады)

      3. Заңды тұлғаның орналасқан жерінің мекенжайы/жеке тұлғаның

      заңдымекенжайы ______________________________________________________

      (шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, облысы,

      қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат

      (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      4. Электрондық пошта __________________________________________

      5. Телефондар _________________________________________________

      6. Факс _______________________________________________________

      7. Қызметті жүзеге асыру мекенжайы(лары) ______________________

      (пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені,

      көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

      8. Қосымша мәліметтер _________________________________________

      (Қазақстан Республикасының заңнамасында

      көзделген жағдайларда тиісті ақпарат көрсетіледі)

      9. Хабарламаға _______________________________________________

      ______________________________________________________ қоса беріледі.

      (құжаттар атауы және парақтар саны көрсетіледі)

      10. Қызметтің немесе белгілі бір іс-қимылдың жүзеге асырылуы

      _________________________ басталады.

      (уақыты мен мерзімі)

      11. Қызметтің немесе белгілі бір іс-қимылдың жүзеге асырылуы ______

      тоқтатылады (уақыты мен мерзімі)***

      Осы хабарламаны бере отырып, өтініш беруші мына төмендегілерді

      растайды:

      көрсетілген барлық деректер ресми болып табылады және оларға

      қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез

      келген ақпарат жолдануы мүмкін;

      өтініш берушіге мәлімделген қызметтің түрімен немесе

      жекелеген іс-қимылдармен айналысуға сот тыйым салмайды;

      қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келеді және

      жарамды болып табылады;

      өтініш беруші қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыруды

      бастағанға дейін одан әрі де орындау үшін міндетті Қазақстан

      Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді.

      12. Өтініш беруші _____________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Мөр орны (болған жағдайда) Берілген күні және уақыты

      20__ жылғы "__" ________ "___" сағ. "___" мин.

      13. Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда:

      Сенім білдірілген тұлға ____________________________ __________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

      _____________________________________________________________________

      Сенімхаттың күні және нөмірі

      Берілген күні және уақыты: 20__ жылғы "__" ______ "__" сағ. "__" мин.

      Ескертпе:

      *белгілі бір іс-қимылдар деп Заңға 3-қосымшада көзделген Хабарламалар тізбесінің (бұдан әрі - Тізбе) 3, 36, 39, 40, 42, 48, 54-тармақтарында көрсетілген іс-қимылдарды қоспағанда, Тізбеде көрсетілген іс-қимылдар түсініледі;

      **хабарламада көрсетілген тіркеу деректері өзгергенде толтырылады. Осы жолда заңды тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) бұрынғы толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда - шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;

      ***осы жол Қазақстан Республикасының заңдарында хабарлама беру кезінде қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыруды тоқтату уақыты мен күні туралы ақпаратты ұсыну белгіленген жағдайларда ғана толтырылады.


Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4
бұйрығына 3-қосымша

      Нысан

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.06.2016 № 232 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң күшіне енеді) бұйрығымен.

      Жаңа объектінің құрылысы бойынша:

      Бас мемлекеттiк құрылыс инспекторына (облыстың, республикалық

      маңызы бар қаланың, астананың)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Тапсырыс берушi (құрылыс салушы) ______________________________

      _____________________________________________________________________

      (жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды

      тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,

      елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

      және телефон нөмірі)

      Осымен ________________________________________________________

      (объектiнiң атауы және орналасқан жері)

      _____________________________________________________________________

      объектісінде құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы

      хабарлаймын.

      Құрылыстың басталуы 20__ жылғы "___" ______________

      Пайдалануға беру мерзiмi 20__ жылғы "___"__________

      Қаржыландыру көзі _________________________________

      Бұл ретте мынаны хабарлаймын:

      1. Жерге тиісті құқық беру туралы _____________________________

      _____________________________________________________________________

      (жергілікті атқарушы органның атауы)

      20__ "__" ___________ № _____ шешімі.

      2. Объектіні салуға арналған жобалық (жобалық-сметалық)

      құжаттаманы

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (жобалау ұйымының атауы, лицензияның №, берілген күні және санаты,

      жобалаудың сатылығы)

      _____________________________________________________________________

      әзірледі

      және _______________________________________________________ бекітті.

      (ұйымның атауы, бұйрықтың № және күні)

      3. 20___"____"_____________ № ____ ____________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (сараптаманың түрі, сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған

      жағдайда), телефоны, сарапшы аттестатының №, берілген күні және

      мамандануы, сараптаманы орындаған ұйымның атауы, пошталық

      мекенжайы және телефоны, аккредиттеу туралы куәліктің №, берілген

      күні (сараптаманы аккредиттелген ұйым орындаған жағдайда))

      сараптаманың оң қорытындысы берілді (сараптама жүргізу міндетті болған жағдайда).

      4. Объект _____________________________________________________

      (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты немесе үшінші – төмен)

      жауапкершілік деңгейіне жатады.

      5. Жобалық (жобалық-сметалық) құжаттаманың құрамында бекітілген

      құрылыстың нормативтік ұзақтығының мерзімі _________ ай.

      6. Жұмыстар мердігерлік тәсілмен ______________________________

      _____________________________________________________________________

      (құрылысты жүзеге асыратын ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны,

      лицензияның №, берілген күні және санаты)

      20__ "__"____________ №____ мердігерлік шарттың негізінде

      жүргізіледі.

      7. Сараптамалық сүйемелдеу режимінде (егер құрылысты

      кезең-кезеңмен жүргізу қарастырылған болса) құрылыстың тиісті

      кезеңдеріне арналған 20___ "___"______________ №_____ шешім берілді.

      8. Тапсырыс берушінің атынан жауапты тұлға ретінде ____________

      _____________________________________________________________________

      (оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)

      білімі бар __________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)

      20___ "___"______________ №_____ бұйрықпен тағайындалды.

      9. Бас мердігердің атынан құрылыс бойынша жауапты тұлға ретінде

      _____________________________________________________________________

      (оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)

      білімі және құрылыста ________ жыл еңбек өтілі, "Сейсмикаға төзiмдi

      құрылыс" (сейсмикалық аудандарда құрылыс жүргізілген жағдайда) курсы

      бойынша _____________________________________________________________

      (куәлік нөмірі, кім берген немесе ұзартқан)

      _________________________________________________ жарамды куәлiгi бар

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)

      20___ "___"______________ №_____ бұйрықпен тағайындалды.

      10. Авторлық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет)

      мыналар жүзеге асырады:

      1) 20___ "____" _________________ № ____ бұйрыққа сәйкес жобаны

      әзірлеушінің атынан _________________________________________________

      (ұйымның атауы, мекенжайы және телефоны,

      лицензияның №, берілген күні және санаты)

      ____________________________________________________________________;

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)

      2) 20___ "__"______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында

      аттестатталған сарапшысы(-лары) бар _________________________________

      _____________________________________________________________________

      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

      аттестатының №, берілген күні және мамандануы)

      ұйым _______________________________________________________________;

      (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)

      3) 20___ "___"______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы _____

      ____________________________________________________________________;

      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

      аттестатының №, берілген күні және мамандануы, мекенжайы және

      телефоны)

      11. Техникалық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру

      қажет) мыналар жүзеге асырады:

      1) өз штатында 20___ "___"______________ №_____ бұйрықпен

      тағайындалған аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ___________________

      _____________________________________________________________________

      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аккредиттеу

      туралы куәліктің №, берілген күні) (аккредиттеу туралы куәлік болған

      жағдайда))

      2) 20___ "___"______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында

      аттестатталған сарапшысы(-лары) бар _________________________________

      _____________________________________________________________________

      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аккредиттеу

      туралы куәліктің №, берілген күні) (аккредиттеу туралы куәлік болған

      жағдайда))

      _____________________________________________________________________

      ұйым _______________________________________________________________;

      (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)

      3) 20___ "___"______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы _____

      _____________________________________________________________________

      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының

      №, берілген күні және мамандануы, мекенжайы және телефоны)

      12. Осы хабарламада келтірілген мәліметтерге байланысты барлық

      өзгерістер туралы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау

      органдарына уақтылы хабарлауға міндеттенемін.

      13. Осы хабарламаны бере отырып мыналарды растаймын:

      1) көрсетілген барлық деректер ресми болып табылады және оларға

      қызметті немесе жекелеген іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша

      кез келген ақпарат жолдануы мүмкін;

      2) қоса берілген құжаттар шындыққа сәйкес келеді және жарамды

      болып табылады;

      3) құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру басталғанға дейін орындалуы міндетті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары

      сақталады.

      14. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асырғанда құрылыс

      нормаларын және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы

      заңнаманың талаптарын және бекітілген жобаны бұзғаны үшін Қазақстан

      Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес

      жауапкершілікке тартатыны туралы хабардармыз.

Тапсырыс беруші
(құрылыс салушы)
________________________________
 (тегі, аты, әкесінің аты
 (болған жағдайда), лауазымы)
ЖСК/БСН ________________________
(жеке және заңды тұлғалар үшін)
________________________________
 (қолы, күні)
 Мөр орны (болған жағдайда)


Бас мердігер
________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған
жағдайда), лауазымы)
ЖСК/БСН ________________________
(жеке және заңды тұлғалар үшін)
________________________________
 (қолы, күні)
 Мөр орны (болған жағдайда)

            Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда:

      сенімді тұлға _____________ ___________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Беру мерзімі: 20__ жылғы "__" ________

      Қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін)

      реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша:

      Бас мемлекеттiк құрылыс инспекторына (облыстың, республикалық

      маңызы бар қаланың, астананың)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Тапсырыс берушi (құрылыс салушы) ______________________________

      _____________________________________________________________________

      (жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды

      тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық мекенжайы және телефоны)

      Осымен ________________________________________________________

      (объектiнiң атауы және орналасқан жері)

      _____________________________________________________________________

      қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін)

      реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша

      құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлаймын.

      Құрылыстың басталуы 20_ жылғы "__" _____________

      Пайдалануға беру мерзiмi 20_ жылғы "__"_________

      Бұл ретте мынаны хабарлаймын:

      1. Сәулет және қала құрылысы саласында функцияларды жүзеге

      асыратын тиісті жергілікті атқарушы органның қолданыстағы

      ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта

      жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы __________________________________

      _____________________________________________________________________

      (жергілікті атқарушы органның атауы)

      20__ "__" ___________ № _____ шешімі.

      2. Өзгертілетін үй-жайға (ғимараттың бір бөлігіне) ____________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (құжаттардың атауы, құжаттарды берген органның атауы)

      ______________________________ 20___"____"_____________ № ____ меншік

      құқығын растайтын құжаттарды берді не _______________________________

      _____________________________________________________________________

      (нотариалды кеңсенің мекенжайы, растаған адамның тегі,

      аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      үй-жайдың немесе ғимараттың бір бөлігінің меншік иесінің (меншік

      иелерінің) оларды өзгертуге нотариалды куәландырылған жазбаша

      келісімі ____________________________________________________________

      3. Жерге тиісті құқық беру туралы (егер жоспарланып отырған

      өзгеріс қосымша жер учаскесін бөлуді (кесіп беруді) көздесе _________

      _____________________________________________________________________

      (жергілікті атқарушы органның атауы)

      20__ "__" ___________ № _____ шешімі.

      4. ____________________________________________________________

      (жергілікті атқарушы органның атауы)

      берген 20__ "__" ___________ № _____ сәулет-жоспарлау тапсырмасына

      сәйкес қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін)

      реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша жобалық

      (жобалау-сметалық) құжаттама ________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (жобалау ұйымының атауы, лицензияның №, берілген күні

      және санаты, жобалаудың сатылылығы)

      әзірленді және ___________________________________________ бекітілді.

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      және (немесе) бұйрықтың № және күні)

      5. 20___"____"_____________ № _________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (сараптаманың түрі, сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған

      жағдайда), телефоны және аттестаттың №, берілген күні және

      мамандануы, құрамында сараптаманы орындаған ұйымның атауы, пошталық

      мекенжайы және телефоны, аккредиттеу туралы куәліктің №, берілген

      күні (сараптаманы аккредиттелген ұйым орындаған жағдайда))

      6. Өзгертілетін үй-жайлармен (үйдің бөліктерімен) іргелес басқа

      үй-жайлардың (тұрғын үй бөліктерінің) иелерінің (егер үй-жайлардың

      (тұрғын үй бөліктерінің) жоспарланып отырған реконструкциясы (қайта

      жоспарлануы, қайта жабдықталуы) немесе үй-жайлардың шекараларын

      көшіруі олардың мүдделерін қозғаса) 20_ "__"_________________________

      _____________________________________________________________________

      (нотариалды кеңсенің мекенжайы, растаған адамның тегі, аты, әкесінің

      аты (болған жағдайда) нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі бар.

      7. Жұмыстар 20__ "___"______________ №____ мердігерлік шарттың

      негізінде ___________________________________________________________

      (құрылысты жүзеге асыратын ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны,

      лицензияның №, берілген күні және санаты)

      мердігерлік тәсілмен (мердігерлік ұйымды тартқан жағдайда)

      жүргізілетін болады.

      8. Тапсырыс берушінің атынан жауапты тұлға ретінде ____________

      _____________________________________________________________________

      (оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)

      білімі бар __________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)

      20__ "__" ___________ № _____ бұйрықпен тағайындалды (тағайындалған

      жағдайда).

      9. Бас мердігердің атынан реконструкциялау (қайта жоспарлау,

      қайта жабдықтау) бойынша 20__ "__" _______ № ____ бұйрықпен _________

      _____________________________________________________________________

      (оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)

      білімі бар және құрылыс саласында ______ жыл жұмыс өтілі бар,

      "Сейсмикалық құрылыс" курсы бойынша (сейсмикалық аудандарда құрылыс

      салған жағдайда) оқыған және ________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (куәліктің нөмірі, кім берді немесе ұзартты)

      жарамды куәлігі бар жауапты тұлға ___________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

      лауазымы) тағайындалды (тағайындалған жағдайда).

      10. Авторлық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет)

      мыналар жүзеге асырады:

      1) 20___ "___"______________ №_____ бұйрыққа сәйкес жобаны

      әзірлеушінің атынан _________________________________________________

      (ұйымның атауы, мекенжайы және телефоны, лицензияның №,

      берілген күні және санаты)

      ____________________________________________________________________;

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)

      2) 20___ "___"______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында

      аттестатталған сарапшысы(-лары) бар -________________________________

      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

      аттестаттың №, берілген күні және мамандануы)

      _____________________________________________________________________

      ұйым _______________________________________________________________;

      (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)

      3) 20___ "___"______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы _____

      ____________________________________________________________________;

      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттың №,

      берілген күні және мамандануы, мекенжайы және телефоны)

      11. Техникалық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет) мыналар жүзеге асырады:

      1) өз штатында 20___ "___"______________ №_____ бұйрықпен

      тағайындалған аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ___________________

      _____________________________________________________________________

      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аккредиттеу

      туралы куәліктің №, берілген күні) (аккредиттеу туралы куәлік болған

      жағдайда))

      2) 20___ "___"______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында

      аттестатталған сарапшысы(-лары) бар _________________________________

      _____________________________________________________________________

      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аккредиттеу

      туралы куәліктің №, берілген күні) (аккредиттеу туралы куәлік болған

      жағдайда))

      _____________________________________________________________________

      ұйым _______________________________________________________________;

      (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)

      3) 20___ "___"______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы _____

      ____________________________________________________________________.

      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттың

      №, берілген күні және мамандануы, мекенжайы және телефоны)

      12. Осы хабарламада келтірілген мәліметтерге байланысты барлық

      өзгерістер туралы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау

      органдарына уақтылы хабарлауға міндеттенемін.

      13. Осы хабарламаны бере отырып мыналарды растаймын:

      1) көрсетілген барлық деректер ресми болып табылады және оларға

      қызметті немесе жекелеген іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша

      кез келген ақпарат жолдануы мүмкін;

      2) қоса берілген құжаттар шындыққа сәйкес келеді және жарамды

      болып табылады;

      3) құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру басталғанға дейін

      орындалуы міндетті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары

      сақталады.

      14. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асырғанда құрылыс

      нормаларын және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы

      заңнаманың талаптарын және бекітілген жобаны бұзғаны үшін Қазақстан

      Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес

      жауапкершілікке тартатыны туралы хабардармыз.

Тапсырыс беруші

(құрылыс салушы)

______________________________

(тегі, аты, әкесінің аты

(болған жағдайда), лауазымы)

ЖСК/БСН ______________________

(жеке және заңды тұлғалар

үшін)

______________________________

(қолы, күні)

Мөр орны (болған жағдайда)


Бас мердігер

 (мердігерлік ұйымды тартқан

жағдайда)

_______________________________

 (тегі, аты, әкесінің аты

(болған жағдайда), лауазымы)

ЖСК/БСН _______________________

(жеке және заңды тұлғалар

үшін)

_______________________________

(қолы, күні)

Мөр орны (болған жағдайда)

            Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда:

      сенімді тұлға _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Берілген күні:

      20__ жылғы "___" ________


Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына
3-1-қосымша

      Нысан

Өзін-өзі реттейтін ұйымдардың қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

      Ескерту. Бұйрық 3-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 27.01.2016 № 32 (15.05.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. ____________________________________________________________

      (мемлекеттік органның толық атауы)

      2. Осымен______________________________________________________

      (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі немесе жеке

      тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), салық

      төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (бар болған жағдайда)

      мыналар:

      өзін-өзі реттейтін ұйымдардың қызметті бастағаны_______________

      өзін-өзі реттейтін ұйымдардың қызметті тоқтатқаны туралы

      _______________________________________________________________

      мыналардың:

      заңды тұлғаның орналасқан жерінің _____________________________

      жеке тұлғаның заңды мекенжайының ______________________________

      қызметті іске асыру мекенжайының ______________________________

      (тиісті жолда Х белгісі қойылады)

      хабарламада көрсетілген деректердің* __________________________

      _______________________________________________________________

      ___________________________________ өзгеруі туралы хабарлайды.

      3. Заңды тұлғаның орналасқан жерінің мекенжайы немесе жеке

      тұлғаның заңды мекенжайы

      _____________________________________________________________________

      (пошта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көше атауы,

      үй/ғимарат (стационарлық үй-жай) нөмірі)

      4. Интернет-ресурс мекенжайы (бар болған жағдайда)_____________

      5. Электрондық пошта___________________________________________

      Ескерту:

      * Хабарламада көрсетілген тіркеу деректері өзгерген кезде

      толтырылады. Осы жолда заңды тұлғаның бұрынғы толық атауы,

      бизнес-сәйкестендіру нөмірі немесе жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің

      аты (бар болған жағдайда), салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (бар

      болған жағдайда) көрсетіледі.

      6. Телефондар ________________________________________________

      7. Факс ______________________________________________________

      8. Көрсетілетін қызметті жүзеге асыру мекенжайы(лары) ________

      (пошта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көше атауы,

      үй/ғимарат (стационарлық үй-жай) нөмірі)

      9. Кәсіпкерлік немесе кәсіптік қызмет субъектілерінің өзін-өзі

      реттейтін ұйымға мүшелігі (қатысуы) туралы мәліметтер:

      ерікті _______________________________________________________

      міндетті _____________________________________________________

      (тиісті жолда Х белгісі қойылады)

      10. Өзін-өзі реттеуге берілген мемлекеттік функцияның атауы

      ______________________________________________________________

      11. Коммерциялық емес ұйымның мүшелері (қатысушылары):

      1. ___________________________________________________________

      2. ___________________________________________________________

      (жеке тұлға үшін салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (бар

      болған жағдайда) және оның заңды мекенжайы, сондай-ақ заңды тұлға

      үшін ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны, бизнес-сәйкестендіру нөмірі

      және орналасу орны көрсетіле отырып, коммерциялық емес ұйымның әрбір

      мүшесінің (қатысушысының) толық атауы көрсетіледі)

      12. Қосымша мәліметтер _______________________________________

      (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда

      кәсіпкерлік және кәсіптік қызмет субъектілерін өзін-өзі реттеумен

      байланысты қоғамдық қатынастарды реттейтін ақпарат көрсетіледі)

      13. Хабарламаға:

      қызметті бастау үшін:

      құрылтай шартының көшірмесі __________________________________

      өндірілген тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер)

      нарығында өндірілген көлемнің жартысынан артығының болуын растайтын

      құжаттар, сондай-ақ бір ғана ӨРҰ болуы көзделген кәсіпкерлік қызмет

      саласында ӨРҰ қызметінің басталғаны туралы хабарлама жолданған

      жағдайда, нақты салада кәсіпкерлік субъектілерінің жалпы санынан

      үштен кем емес санының болуын растайтын құжаттар ___________________

      қызметті тоқтату үшін:

      ӨРҰ мүшелерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының ӨРҰ қайта

      ұйымдастыру немесе жою туралы шешімдерінің көшірмесі _______________

      _______________________________________________________ заңды күшіне

      (құжаттар атауы мен парақтар саны көрсетіледі)

      енген сот шешімінің көшірмесі қоса беріледі.

      14. Қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру ____

      басталады (уақыты және күні)

      15. Қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру ____

      тоқтатылады (уақыты және күні)**

      Осы өтінімді бере отырып, өтінім беруші төмендегілерді

      растайды:

      барлық көрсетілген деректер ресми болып табылады және қызметті

      немесе іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша оларға кез келген

      ақпарат бағыттала алады;

      Ескерту:

      ** бұл жол егер Қазақстан Республикасының заңдарында хабарлама

      беру кезінде қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыруды тоқтату уақыты

      және күні туралы ақпарат ұсыну белгіленген жағдайда ғана толтырылады.

      барлық қоса берілген құжаттар түпнұсқаларға сәйкес келеді және

      жарамды болып табылады;

      өтінім беруші қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыруды бастағанға

      дейін және одан кейін орындау үшін міндетті болып табылатын Қазақстан

      Республикасы заңнамасының кәсіпкерлік және кәсіптік қызмет

      субъектілерін өзін-өзі реттеумен байланысты қоғамдық қатынастарды

      реттейтін талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді.

      Аталған хабарламаны бере отырып, өтінім беруші ӨРҰ қызметті

      жүзеге асыруды бастағаны туралы қабылданған хабарлама туралы үзінді

      көшірме алғаннан кейін екі ай ішінде реттеуші мемлекеттік органға

      мүліктік жауапкершілікті қамтамасыз ету тәсілдері, мынадай

      құжаттардың:

      Заңда көзделген мәліметтерді қамтитын ӨРҰ жарғысының;

      уәкілетті және реттеуші мемлекеттік органмен келісілген, ӨРҰ

      мүшелерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында бекітілген ӨРҰ

      қағидалары мен стандарттарының;

      коммерциялық емес ұйымның өздері өндірген тауарлар (жұмыстар,

      көрсетілетін қызметтер) тұтынушылары және басқа адамдар алдындағы

      мүліктік жауапкершілігін қамтамасыз етудің бір немесе бірнеше

      тәсілінің болуын растайтын құжаттардың;

      кәсіпкерлік қызмет саласында міндетті мүшелікке (қатысуға)

      негізделген ӨРҰ қызметті бастағаны туралы хабарлама жолданған

      жағдайда, Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының

      ӨРҰ қағидаларына және стандарттарына берген қорытындысының

      көшірмелерін қоса бере отырып, ӨРҰ мүшелерінің (қатысушыларының)

      міндетті жарналарының түрлері және көлемі туралы мәліметтерді ұсынуға

      міндеттенеді.

      16. Өтінім беруші ____________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Мөр орны (бар болған жағдайда)

      Беру күні және уақыты: 20__ жылғы "___" _______ "__" сағат "__"

      минут.

      17. Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда:

      Сенім білдірілген тұлға______________________________ _______

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

      ____________________________________________________________________

      Сенімхат нөмірі және күні

      Беру күні және уақыты: 20_жылғы "_"____ "__" сағат "__" минут.


Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4
бұйрығына 3-2-қосымша

      Нысан

Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның І және ІІ қосымшаларына түрлері енгізілген жануарларды қолдан өсіру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

      Ескерту. Бұйрық 3-2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.06.2016 № 232 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң күшіне енеді) бұйрығымен.

      1._____________________________________________________________

      (мемлекеттік органның толық атауы)

      2. Осымен _____________________________________________________

      (заңды тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық

      атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, шетелдік заңда тұлға филиалының

      немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі - заңды тұлғаның

      бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда/толық тегі, аты,

      әкесінің аты (болған жағдайда) жеке тұлғаның, жеке сәйкестендіру

      нөмірі)

      __________________________________ жөніндегі қызметті жүзеге асырудың

      басталғаны

      __________________________________ жөніндегі қызметті жүзеге асырудың

      тоқтатылғаны (қызметтің атауы көрсетіледі) туралы хабарлайды.

      3. Заңды тұлғаның орналасқан мекенжайы/жеке тұлғаның бизнес

      сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда заңды мекенжайы

      _____________________________________________________________________

      (пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше

      атауы, үй/ғимарат (станционарлық үй-жай) нөмірі

      4. Электрондық пошта __________________________________________

      5. Телефондар _________________________________________________

      6. Факс _______________________________________________________

      7. Қызметті жүзеге асыру мекенжайы(лары)_______________________

      (пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше

      атауы, үй/ғимарат (станционарлық үй-жай) нөмірі

Жануарлар түрлерінің атауы

Жануарлар түрлерінің саны, жасы және жынысы (жынысы – жыныс мүшелері жетілген балықтар үшін)

Қосымша Жабайы флора мен фаунаның құрып кету қаупі төнген түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенция             8. Әкімшілік органның шеттен әкелуге берілген рұқсатының нөмірі

      және күні (жануарлар импорты жағдайында)_____________________________

      9. Ауланған жері жөніндегі анықтаманың нөмірі және күні

      (балықтар немесе өзге су жануарларының табиғи-отандық шығу тегі

      жағдайында)

      _____________________________________________________________________

      10. Бұрынғы иесінің әкімшілік органдағы нөмірі және тіркелген

      күні (Қазақстан Республикасы аумағында еріксіз өсірілген

      жануарларды сатып алу жағдайында)

      _____________________________________________________________________

      11. Жануарлар әлемін пайдалануға берілген рұқсаттың нөмірі және

      күні (Қазақстан Республикасы аумағында табиғи ортадан айыру

      жағдайындағы жердегі жануарлар мен құстардың түрлері үшін)

      _____________________________________________________________________

      12. Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының нөмірі және күні

      (Конвенцияның I және II қосымшасына енгізілген Қазақстан Республикасы

      аумағындағы жануарлар түрлерін табиғи ортадан айыру

      жағдайында)__________________________________________________________

      13. Хабарламаға сатып алу-сату шарты немесе сыйлыққа беру шарты

      қоса тіркелген (жануарларды сатып алу жағдайында):

      ______________________________________(құжаттың атауы және парақ саны

      көрсетіледі)

      14. Қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асыру ______

      басталады (уақыты және күні)

      15. Қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асыру

      ________________ тоқтатылады (уақыты және күні)

      Осы хабарламаны бере отырып, өтініш беруші төменде

      айтылғандарды куәландырады:

      барлық көрсетілген деректер ресми болып табылады және оларға

      қызметті немесе әрекеттерді жүзеге асыру мәселелері жөнінде кез

      келген ақпарат жіберілуі мүмкін;

      өтініш берушіге сотпен мәлімделген қызмет түрімен немесе жеке

      әрекеттермен айналысуға тыйым салынбайды;

      қоса берілетін барлық құжаттар шындыққа сәйкес келеді және

      жарамды болып табылады;

      өтініш беруші қызметті жүзеге асыруды бастағанға дейін немесе

      одан кейінгі әрекеттерді орындауға міндетті болатын, Қазақстан

      Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді.

      16. Өтініш беруші _____________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Мөр орны (болған жағдайда)

      Берілген күні және уақыты: "__"____20__жылы "__" сағат "_" мин

      17. Сенімхат бойынша тұлға хабарлама берген жағдайда:

      Сенімді тұлға _________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

      _____________________________________________________________________

      Сенімхат нөмірі және күні

      Берілген күні және уақыты: "___" _________20__ жылы

      "___" сағат "___" мин


Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4
бұйрығына 3-3-қосымша

      Нысан

Энергетикалық сараптама жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

      Ескерту. Бұйрық 3-3-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.06.2016 № 232 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң күшіне енеді) бұйрығымен.

      1._____________________________________________________________

      (мемлекеттік органның толық атауы)

      2. Осымен _____________________________________________________

      (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      Төмендегілер жөнінде хабарлайды:

      _____санаты бойынша энергетикалық сараптама жүргізуге арналған

      қызметті жүзеге асырудың басталғаны туралы хабарлайды.

      _____бойынша энергетикалық сараптама жүргізуге арналған

      қызметті жүзеге асырудың тоқтатылғаны туралы хабарлайды.

      _____ хабарламасында толтыру үшін олардың ақпараттары міндетті

      болып табылатын атаудың, заңды мекенжайдың, тіркеу деректерінің

      өзгертілгені туралы хабарлайды.

      Хабарламада көрсетілген деректер туралы хабарлайды

      (Сәйкес жолы толтырылады)______________________________________

      _____________________________________________________________________

      ** Хабарламада көрсетілген деректер өзгерген кезде толтырылады.

      3. Заңды тұлғаның орналасқан мекен-жайы________________________

      (пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше

      атауы, үй/ғимарат (станционарлық үй-жай) нөмірі

      4. Электрондық пошта __________________________________________

      5. Телефондар__________________________________________________

      6. Факс _______________________________________________________

      7. Сарапшылар деректері:

      Т.А.Ә. Мамандығы (диплом сериясы және нөмірі) Осы Талаптардың

      2-тармағының 2) тармақшасына сәйкес электр энергетикасы саласында

      жұмыс тәжірибесінің болуы

      Иә/Жоқ

      Иә/Жоқ

      8. Мәлімделген сарапшылардың энергетикалық сараптама жүргізу

      кезінде электр қауіпсіздігі бойынша топпен (IV және топтан жоғары)

      электр қондырғыларындағы жұмыс нормаларымен қағидаларын білуін

      тексеру хаттамаларының бар екенін растаймын.

      9. Осы хабарламада келтірілгендермен байланысты барлық

      өзгерістер туралы, уәкілетті органға уақтылы хабарлауға

      міндеттенемін.

      10. Қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асыру

      _________ басталады.

      (күні)

      Осы хабарламаны бере отырып, заңды тұлға төменде айтылғандарды

      куәландырады:

      барлық көрсетілген деректер ресми болып табылады және оларға

      қызметті немесе әрекеттерді жүзеге асыру мәселелері жөнінде кез

      келген ақпарат жіберілуі мүмкін;

      заңды тұлғаға сотпен мәлімделген қызмет түрімен немесе жеке әрекеттермен айналысуға тыйым салынбайды;

      қоса берілген барлық құжаттар шындыққа сәйкес келеді және

      жарамды болып табылады;

      заңды тұлға қызметті жүзеге асыруды бастағанға дейін немесе

      бұдан кейінгі әрекеттерді орындауға міндетті болатын, Қазақстан

      Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді.

      11. Өтініш беруші ___________ _________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Мөр орны (болған жағдайда) Берілген күні және уақыты: "___"


Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4
бұйрығына 3-4-қосымша

      Нысан

Микроқаржы ұйымының микрокредиттер беруі жөніндегі көрсетілетін қызметтердің бекітілгені туралы хабарлама

      Ескерту. Бұйрық 3-4-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.06.2016 № 232 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң күшіне енеді) бұйрығымен.

      1. Микроқаржы ұйымының атауы

      _____________________________________________________________________

      2. Микроқаржы ұйымының орналасқан мекенжайы, телефондары

      _____________________________________________________________________

      3. Микроқаржы ұйымының микроқаржы ұйымдары тізіліміне

      енгізілген күні _____________________________________________________

      4. Микроқаржы ұйымының бизнес-сәйкестендіру нөмірі ____________

      5. Хабарламаға қоса беріледі: _________________________________

      (құжаттардың атауы және парақ саны көрсетіледі)

      6. __________________ осы хабарламамен,

      (микроқаржы ұйымының атауы)

      микрокредиттер беру жөніндегі қызметтерді бекітуге уәкілетті

      _____________________________________________________________________

      (микрокредиттің атауы)

      орган бекіткен _____________________,

      (микроқаржы ұйымының атауы)

      Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес

      келетінін растайды.

      Микроқаржы ұйымының уәкілетті тұлғасы:

      ____________________ _______________________ ________________________

      (лауазымы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

      "_____" ______________ 20____ жыл


Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына 3-5-қосымша

Дара кәсіпкер ретінде қызметтің басталғаны туралы хабарлама

      Ескерту. Бұйрық 3-5-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 29.05.2017 № 218 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.02.2018 № 83 (алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

                                          Ескерту:

      * 9-тармақ келесі жағдайларда толтырылады:

      бірлескен дара кәсіпкерлікті тіркеу (бірлескен кәсіпкерліктің барлық қатысушыларының атынан жазылған сенімхат);

      егер өтініш беруші кәмелеттік жасқа толмаса (заңды өкілдерінің келісімі, ал осындайкелісім болмаған жағдайда – неке кию туралы куәліктің көшірмесі немесе қамқорлық жәнеқамқоршылық органдарының шешімі немесе кәмелетке толмағанды әрекетке толық қабілеттідеп жариялау туралы соттың шешімі).


Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына 3-6-қосымша


Нысан

Бензин (авиациялықтан басқа), дизель отынын өндіру, бензинді (авиациялықтан басқа), дизель отынын көтерме және (немесе) бөлшек сауда арқылы өткізу жөніндегі жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

      Ескерту. Бұйрық 3-6-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 29.05.2017 № 218 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. ________________________________________________________________________

      (мемлекеттік кірістер органының атауы)

      2. Осымен_________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (Салық төлеушінің (салық агентінің) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын

      куәландыратын кұжатта көрсетілсе) немесе атауы)

      сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)___________________________________________________

      жөніндегі жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті

      бастағаны

      жөніндегі жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті

      тоқтатқаны

      хабарламада көрсетiлген салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты

      объектілернің туралы мәлiметтер өзгергені туралы хабарлайды

      3. Қызметтің түрі

      өндіру

      мұнай өнімдері базаларынан (резервуарлардан) көтерме және (немесе) бөлшек саудада

      өткізу

      автожанармай құю станциясыларынан бөлшек саудада өткізу

      4. Мұнай өнімінің түрі:

      бензин (авиациялықтан басқа)

      дизель отыны

      ________________________________________________________________________________

      Ұсынылған қосымшалар: хабарламаға қосымша

      ________________________________________________________________________________

      5. Объектінің орналасқан орны:

      облыс __________________________________________________________________________

      қала (аудан) _____________________________________________________________________

      село (ауыл)______________________________________________________________________

      көше (шағын аудан) ______________________________________________________________

      ғимараттың нөмірі ________________________________________________________________

      автожанармай құю станциясының атауы______________________________________________

      мұнай өнімдері базасының атауы____________________________________________________

      мұнай өнімдерін өндірушiнің атауы__________________________________________________

      (мұнай жеткізуші толтырады)

      6.Мұнай жеткізушінің мұнай өнімдерін өндірушімен жасаған мұнай өңдеу Шарты

      бойынша

      Мұнай жеткізушінің мұнай өнімдерін өндірушімен жасаған мұнай өңдеу шартында

      көрсетілген мәліметтер:

      1) шарттың нөмірі________________________________________________________________

      2) шарт жасасу күні 20__ жылғы "___" __________

      3) шарттың қолданыс мерзімі 20__ жылғы "___" _________ бастап 20__ жылғы "___"

      _________ дейін

      Мұнай өнімдерін өндірушімен мұнайды және (немесе) газ конденсатын өңдеу шартында

      немесе шарттың қосымшасында (ерекшелікте) көрсетілген мәліметтер: