ХХІІ ғасырға хат
жеке
блог

ХХІІ ғасырға хатОсымен бітеді дәуір,
Дейді ғой көсемдер мына.
Болса да бұ ақпар ауыр,
Ақпарға қаққам жоқ сына!!!

ХХІ. Мен туған ғасыр,
Өсірді, өндірді өлең.
ХХІІ мен күткен ғасыр,
Құрметті күтемін сенен.

Тірілдім бүгінде өліп,
Жанарым суалған жылға.
Ақынның Талайын көріп,
Айналып барамын құлға.

ХХІІ. Мен күткен ғасыр,
Бүгін аш, құшақты маған!
Ойларды ең ізгі асыл,
Сендегі ошақта жағам!

Ақындар қаулаған білем,
Бүгіннен іздеген енші.
Жырыммен қою да, күрең,
Ертеңнен табамын емші!

2013. Мен күткен бір жыл,
«Жоқ қылад» ғалымды ертең.
Сол кезде мен жазған бұл жыр,
Ғасырға аттанад еркем!

Масаңдау ойымның зарын,
Бағамдар, әр қалай әркім.
Жырымның қуатын, нәрін,
Жазады жас ұрпақ, халқым!

ХХІІ. Мен күткен ғасыр,
Танытад талайдың атын,
Бұл жырды жазыпты... АСЫЛ,
№1 АҚЫН!!!

Табиғат АБАИЛДАЕВ