12
жеке
блог

12

Он екіде бір гүлі ашылмаған-деген сөзді қалай түсінугу болады????