Туган кун тилектери...
жеке
блог

Туган кун тилектери...

Туган кун тилектери: 1жас пен 1сынып барганша улкен азамат бол дейди ар жыл сайын))) 1сынып пен 11 сынып араларында окуда озат бол дейди))) 18 бен 22жас арасы дипломды кызылга битируге ари белгили маман иесси бол дейди ар жыл сайын, ал 23 тен бастап ар кимнин тилер тилеги кашан уйленгенше бир басын екеу болсын дейди кунтизбеге карап отсам мен сол жаска келиппин... кыздардын кулагына алтын сырга бугиннен бастам маган жар анама келин издейін)))