******
жеке
блог

******

Қыздың қатаңдығы мен талап қойғыштығы бар жерде жігіт нағыз еркек болып шығады.