• 453.22
  • 503.11
  • 4.95

Тілдік деңгейді анықтаудағы компьютерлік бағдарламалардың ролі

Тілдік деңгейді анықтаудағы компьютерлік бағдарламалардың ролі
жеке
блог

Кез-келген нақты тіл әртүрлі аспектілерге, аймақтарға, оның құрылымының деңгейлеріне ие. Тіл туралы ғылымды дамытудың екі мың жылдық тәжірибесі бізді бұған сендіреді. Тіл деңгейлері сөздіктердегі әртүрлі тілдердің материалдарында бірнеше рет сипатталған. Қандай да бір тілді меңгеруші, білуші адам осы тілде қалай сөйлеуге болатын және болмайтынын анықтай алуы керек. Бұл білім мен дағдылар "тілді меңгеру" деп аталатын шеберліктің негізін құрайды.

Тілді үйренуші айтылу нормаларын, грамматика ережелерін, пайдалану ережелерін жақсы біле алғанымен, бір ойды білдіру үшін әртүрлі тілдік құралдарды қолданғанымен, әр түрлі тілдік қателіктерде керемет инстинктке ие болғанымен, бірақ сонымен қатар осы сөйлеу қоғамы үшін қалыпты коммуникативті мінез-құлықтың қажетті дағдыларына ие бола алмауы, лингвистикалық білім мен қабілеттерді нақты сөйлеу жағдайында шебер қолдана алмауы мүмкін.
Сонымен, «тілді меңгеру деңгейі» – бұл адамның қандай да бір тілді қаншалықты жақсы игергендігінің көрсеткіші. Тілді меңгеру деңгейі тілдік қабілеттерді көрсететін рецептивті және экспрессивті тілдік дағдылар, синтаксис, лексика, семантика және басқа да тілдік қабілеттерді көрсететін салалар тұрғысынан өлшенеді. Тілді меңгерудің төрт саласы бар: оқу, жазу, сөйлеу және тыңдау.

Соңғы елу-алпыс жылдағы экономикадағы елеулі өзгерістер Еуропа елдерінде постиндустриалды қоғамның қалыптасуына әкелді, онда ақпарат өндірістік ресурсқа айналды. Сондықтан 20 ғасыр компьютерлерді қоғамның барлық салаларына, соның ішінде оның сапасы мен тиімділігін арттыру мақсатында білім беру саласына енгізу ғасыры болды. Заманауи ақпараттық-компьютерлік технологиялар әр түрлі ақпаратты сақтауға, өңдеуге және талдауға ғана емес, сонымен қатар әртүрлі ақпарат түрлеріне тез қол жеткізуге, тәуелсіз дамуға, шексіз коммуникативті байланыстар орнатуға және т. б мүмкіндік береді. Сондықтан да ақпараттық-компьютерлік технологияларды енгізу мемлекеттік деңгейде білім беру мен тәрбие саласындағы маңызды міндеттердің біріне айналды. Қазіргі уақытта білім беру мекемелері осы міндетті табысты іске асыру үшін барлық қажеттіліктермен ( планшеттер, электрондық оқулықтар, интерактивті тақталар) қамтамасыз етіледі.

Шет тілдерін оқыту процесін жетілдіру мен жеңілдетудің ең тиімді жолдарының бірі білім беру жүйесінде компьютерлік және интернет-технологияларды пайдалану болып табылады.
Білім берудің компьютерлік-ақпараттық моделі шет тілдерін дәстүрлі оқыту әдістемесінің жүйесінен заманауи ақпараттық қоғамның ашық білім беру жүйесіне өтпелі кезең түрі деуге де болады. Ақпараттық технологияларды маманды кәсіби даярлау үдерісіне енгізудің негізі ақпараттандыру үдерісі болып саналады. Бұл дегеніміз мынандай компьютерлерлік технологияларды қолдану негізінде жүзеге асады: виртуалды кітапханаларды, бағдарламалық қамтамасыз етуді үйрететін құралдарды құру (электрондық кітапханалар, электрондық оқулықтар, сөздіктер), жоғары оқу орындары мен мектептердің, мультимедиялық бағдарламалардың, виртуалды пікірталас клубтарының, консультациялық орталықтардың, ЖОО-лар мен мектептердің оқу-ақпараттық орталарының ақпараттық дерекқорларын құру, сонымен қатар, әр түрлі оқу орындарына арналған білім беру курстарының барлық каталогтарын қамтитын дерекқорлар құру. Қазіргі компьютерлік құралдар оқытушы, жаттықтырушы сонымен қатар бақылаушы сияқты жаңа компьютерлік бағдарламалар жасауға мүмкіндік береді. Мұндай бағдарламалар арнайы оқу мақсатымен құрылады және шет тілін үйренудегі өзіндік және үй тапсырмаларын орындау процесінде кеңінен қолданылады.

Ағылшын тілін меңгеру үшін білім алушыларға арналған сабақтарда келесідей компьютерлік оқыту бағдарламалары ұсынылуы мүмкін: «Triple play plus in English», «English on holidays», «English Gold», «Репетитор», «Ағылшын тілінің 11 сабағы», «English Discoveries», «Professor Higgins», «Reward», «Talk to Me!», «Ағылшын тілі. Кемелдікке жол», «Learn to Speak English», «Hello, America!», «Bridge to English», «English for communication», «Сөйлейтін оксфорд сөздігі», «English Puzzle», «Үш тәсілде ағылшын тілі» және тағы басқалары.