Ғылым мен діннің арақатынасы

Ғылым мен діннің арақатынасы
жеке
блог

Мақала

Жанатаев Д.Ж.
ҚР еңбек сіңірген қайраткері, доцент
Садуакас Ш.Н. ҚазҰУ,
Филология факультетінің 1-курс магистранты

Ғылым мен дін мәдениеттің іргелі салалары, бір-бірімен өзара әрекеттесетін дүниетаным түрлері. Ұзақ уақыт бойы ғылым мен діннің арақатынасын түсіну олардың диаметральді қарама-қарсы, бір-бірін жоққа шығаратын құбылыстар ретінде түсіндірілуіне дейін төмендеді. Сенім мен білімнің арақатынасы мәселесі дінді ғылымның дамуымен бірге жойылуға жақын білімнің ең төменгі түрі ретінде бағалау шеңберінде шешілді. Кейінірек дін мен ғылыми білім адамның рухани іс-әрекетінің әртүрлі және заңды формалары ретінде қарастырыла бастады. Кез келген қоғамда, кез келген мемлекетте, мейлі ол дамыған капиталистік ел болсын, үшінші әлем мемлекеті болсын, бала тәрбиесінде көп жағдайда ата-анасы оларға дін туралы ең аз білім береді. Сонымен қатар, көбінесе ата-аналардың өздері белгілі бір сенімнің негізі мен құрылымын түсінбейді, бұл қоғамда жай ғана қабылданған, сіз бір нәрсеге сенуіңіз керек. Бұл үлгі бірнеше ұрпақ бойына байқалды. Діни білімнің бұл ең аз мөлшері оның адамдарға нені жеткізгісі келетінін, діннің оларға нені үйреткісі келетінін терең түсінбеуді тудырады.
Көптеген ғалымдар ғылым мен діннің байланысы туралы сұрақтарды қарастырды. Мысалы, философия ғылымдарының докторы, профессор Д.М.Угриновичтің кітабында дін психологиясының түйінді мәселелері қарастырылған. Үлкен көлемдегі фактілік материалдарды пайдалана отырып, автор идеалистік және теологиялық концепцияларды зерттеп отырған мәселелерді ғылыми, материалистік тұрғыдан түсінуге қарсы қоя отырып, сыни тұрғыдан талдайды. Д.М.Угринович американдық психолог М.Изердің зерттеуіне сілтеме жасап, балаларға жасалатын діни ықпал олардың көптеген практикалық мәселелерді шешуге дұрыс көзқараспен тәрбиелеуге кедергі болатынын дәлелдеді. Неміс философы Карл Маркс дінге «халыққа апиын» деген бейнелі анықтама берген [3]. Маркс заманында апиын негізінен медицинада анестетик ретінде қолданылғанын есте ұстаған жөн. Яғни, дін адамгершілікке жатпайтын қоғамдағы әлеуметтік болмыстың азабын азайтады. Орыс ғылымында оның көрнекті министрлерінің көпшілігі сенім мен білімге бөлінбеді, ғылым мен дінге қарсы болмады, керісінше, олардың толықтырушы маңыздылығын растады. Бұл Ломоносов, Менделеев, Бутлеров, Пирогов, Павлов, Павел Флоренский, Лука Войно-Ясенецкий және т.б.
Ресей ғылым академиясының корреспондент-мүшесі, Биология институтының нейрогенетика және даму генетикасы зертханасының меңгерушісі Л.И.Корочкин «Сенім мен білім туралы» мақаласында сенім мен білімнің сансыз жіппен байланысып, бір-бірімен байланысы бар екенін және олардың бір-бірімен байланысы бар екенін жазады. шартты түрде қоспағанда, бір-бірінен әрең ажыратылады [2].
Әдетте, иман мен білімге қатысты даулар осы ұғымдарды анықтаудағы дәлсіздіктерден және одан туындайтын түсінбеушіліктерден туындайды. Сондықтан ең алдымен иман мен білімнің нені түсіну керектігін қарастырайық. Сенім – бұл олардың ақиқаттығын эксперименттік дәлелдеусіз кәдімгідей қабылданған постулаттар жүйесі. [4] Білім – тәжірибенің сенімді және қайталанатын дәлелдері болған жағдайда қабылданған, тәжірибеден шығарылған және соңында тәжірибеде тексерілген постулаттар жүйесі. [4]
Дін иманнан, ғылым білімнен өседі. Иманды білімге, дінді ғылымға қарсы қою әдеті. Бұл дұрыс емес, бұл үшін жеткілікті негіздер жоқ, өйткені Пол Фейерабенд айтарлықтай сенімді түрде жазған [1]. Сенімде білімнің элементтері болатыны сияқты, білім де имансыз болмайды.
Ғаламның ең үлкен сырын әшкерелегендей аспан денелерінің қозғалыс заңдылықтарын ашқан Ньютон ғылым мен діннің бірізділігін дәлелдейтін факторлардың бірі. Кейінірек ғалымдар ілімін дінді теріске шығару үшін пайдаланған Дарвин өзінің жануарлар түрлері мен адамның шығу тегі туралы ілімі дінге қайшы келеді деп ойлап қана қойған жоқ, керісінше, өмір бойы шынайы сенуші болып қала берді. Эйнштейн сияқты басқа ғалымдар, олар өте діндар болмаса да, ғылыми сауаттылығын ескере отырып, әлемнің қаншалықты күрделі екенін, қаншалықты шексіз әдемі екенін, адамның пайда болуына қаншама керемет оқиғалар әкелгенін көрді.
Осылайша, сіз ғылым мен дін қайшы келмейді деген қорытынды жасаңыз. Біріншіден, дін – дүниетаным, ал ғылым – білім жүйесі және оны қосымша алу әдістері. Екіншіден, дін мен ғылымның зерттейтін пәндері әртүрлі болғандықтан. Дін мен ғылымның арақатынасы туралы пікірталас аясында ғылымның көмегімен теріске шығаратын ғалымдар ғана емес, өздері түсінбейтін діни таным мағынасын толықтай объективті емес. Сондай-ақ, дінді қорғаушылар да біржақтылық танытып, барлық ғылымның қандай да бір дәлелденбеген, сенімге негізделген постулаттарға негізделгенін және жалпы, мүмкін, дұрыс емес білім жүйесі екенін көрсетуге тырысады.

Қолданылған әдебиеттер:
1. Гараджа В. И. Религиеведение. М., 2010
2. Корочкин,Л.И. статья «О вере и знании»
3. Маркс К. Критика гегелевской философии права //Маркс К. Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Т.1.
4. Угринович Д. М. — Психология религии