Жарнама
Арнайы жобалар

Кванттық теорияның философиясы

Кванттық теорияның философиясы
жеке
блог

Резерфорд ұсынған атомның планетарлық моделі Фарадей-Максвеллдің классикалық электродинамикасы тұрғысынан тұрақсыз болып шықты. Фарадейдің электромагнетизм саласындағы идеялары мен ашылуларына математикалық тұрғыдан толық форма берген Максвелл теңдеулері  осылайша XIX ғасырда Ньютон рөлін ойнаған, Галилео сияқты үзіліссіздік принципіне негізделген.

Бір нәрсені өзгерту керек болды! Егер 1900 жылы Макс Планк сәулеленудің кванттық теориясын тұжырымдамаса, физиктер планетарлық модельден бас тартуы мүмкін еді, оған сәйкес энергия үздіксіз емес, бөлек бөліктерде немесе кванттарда беріледі. 1911 жылға қарай, яғни Резерфорд өзінің әйгілі эксперименттерін жүргізген кезде, оның негізінде атомның планетарлық моделі тұжырымдалған кезде, Планк идеясы физикада мол жеміс әкелді, өйткені оның негізінде абсолют қара дененің спектрі және фотоэффект сияқты жұмбақ болып көрінетін құбылыстар түсіндірілді. Резерфордтың шәкірті Нильс Бор кванттық теорияның жетістіктерінен шабыт алып, оны атомның планетарлық моделіне қолдануға шешім қабылдады. Осылайша кванттық механика пайда болды.

Кванттық механика бір кездері Галилей, Декарт және Ньютон тұжырымдайтын классикалық механиканың барлық негізгі принциптерінен бас тартты. Біріншіден, кванттық механика жаңа еуропалық ғылым мен философия үшін өте маңызды үзіліссіздік принципін жойды. Соңғысына келетін болсақ, ол үшін Лейбниц негіз ретінде қарастыратын үзіліссіздік принципінен бас тарту схоластика үшін материя мен форма тұжырымдамаларынан бас тарту сияқты жойқын болды. Диалектикалық материализм толығымен жаңа еуропалық философияның принциптеріне, соның ішінде Гегельдің бағалаған үздіксіздік принципіне негізделгендіктен, 1920 жылдардағы кванттық теория кеңес философтарының мұқият және жалпы дұшпандық назарын аударды. Генетика мен салыстырмалылық теориясына ұқсас жағдай болды.

"Марксизм туы астында" журналында М.Планктың сөйлеген сөздерінің мәтіндері жарияланды. Планк Берлин университетінің студенттері алдында1913 жылы және Нобель комитетінің алдында 1920, содан кейін марксистік ұстанымдардан осы сөздерге баға берілді. "Марксизм туы астында" журналында жарияланған алғашқы №1, 1925 жылы М.Планктың сөздері "физикалық білімнің жаңа жолдары" деп аталды.

М.Планк "үлкен жалпы физикалық принциптерді" тұжырымдайды және олардың қайсысы өзгермегенін және қайсысы XIX - XX ғасырдың басында болған ашылулар аясында шайқалғанын көрсетеді. М. Планк "мызғымас" қатарына:1) энергияның сақталу заңы; 2) Импульстің сақталу заңы; 3) ең аз әсер ету принципі; 4) термодинамиканың үш қағидасы кірді. М.Планк теріске шығарылған принциптердің қатарына 1) Химиялық атомдардың өзгермейтіндігін; 2) кеңістік пен уақыттың өзара тәуелсіздігін; 3) барлық динамикалық процестердің үздіксіздігін жатқызды.

Жоғарыда айтылған теріске шығарылған принциптердің біріншісіне қатысты М.Планк "Қазіргі химиялық атомдар Демокрит атомдарынан алыс"деген мағыналы сөз тіркесін айтты. Планктың сөзінде теріске шығарылған үшінші қағидаттарға қатысты мыналар айтылды: "жоғарыда аталған ережелердің үшінші бөлігі барлық динамикалық процестердің үздіксіздігіне қатысты, бұрын Аристотельге сүйене отырып, белгілі догмаға шоғырланған барлық физикалық теориялардың сөзсіз алғышарты:" Natura non facit saltus " табиғат секірулер жасамайды.

Әрине, М.Планктың бұл сөздері "марксизм туының астында" журналында диалектикалық материализм тұрғысынан түсіндірілді. Сол кездегі марксистік идеологтардың бірі, белгілі биолог К. А. Тимирязевтің ұлы Аркадий Тимирязев М. Планктың ұстанымы туралы осылай айтқан:

"Диалектикалық әдісті басшылыққа ала отырып, біз әлі жетіспейтінімізді бірден айта аламыз: егер көптеген фактілер тіпті буржуазиялық әлемнің ең сақ ойшылдарын "табиғат секіріс жасамайды" деген алалаушылықтан бас тартуға мәжбүр етсе және "табиғат секірулер жасайды, сонымен қатар өте таңқаларлық алуан" деп мәлімдесе, онда атомдар әлемінде біз әлі күнге дейін байқайтын секірулерге әкелетін үздіксіз процестер, дайындық процестері бізге белгісіз, ал Диалектикалық процесте кез-келген секіру алдыңғы үздіксіз дамуды болжайды".

Осылайша, А. Тимирязев физикаға кванттық теорияны жасаушылар батыл түрде бас тартқан үздіксіздік принципін қайтадан енгізуді ұсынады. А. Тимирязевтің                 М. Планктың қойылымына берген реакциясынан марксистер кванттық теорияның пайда болуын абайлап қабылдағанын және оны "табиғат диалектикасының"тағы бір иллюстрациясы ретінде тарту үшін жетіспейтін нәрсені бірден көрсетуге асыққанын көруге болады.

Үздіксіздік принципінен бас тарту кванттық теория марксистік философтарға ұсынған жалғыз тосынсый емес. 1927 жылы неміс физигі Вернер Гейзенберг белгісіздік принципін тұжырымдады, бұл бөлшектің координаты мен жылдамдығы туралы біліміміздің дәлдігінің шегін көрсетіп, траектория тұжырымдамасынан бас тартуға әкелді. Шамамен сол уақытта австриялық физик Э. Шредингер кванттық объектінің кеңістіктегі және уақыттағы орнын сипаттайтын толқындық функция ұғымын енгізді, осылайша траекторияның бұрынғы тұжырымдамасын алмастырды.

 

 

Автор: Чахалов Аслан Айдынович, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің физика-техникалық факультетінің магистранты.

Жетекші: Жанатаев Данат Жанатаевич, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің философия кафедрасының доценті,философия ғылымдарының кандидаты.