Философиядағы материализм

Философиядағы материализм
жеке
блог

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің профессоры, доцент Жанатаев Данат Жанатайұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің 1-курс магистранты Жайлыбаев Исламбек Талғатұлы

 

Философиядағы материализм

Материализм (лат.) Теориялық мағынада «материяны» барлық шындықтың түпкі негізі ретінде қарастыратын метафизикалық реализм, ол ұзартылған қатты масса немесе бос кеңістікпен (молекулалар, атомдар) бөлінген шашыраңқы бөлшектердің жиынтығы болсын дегенді білдіреді. ) ... Реализм ретінде материализм нигилизм мен идеализмнен шындықтың болжанған нақты негізінің материалдық қасиетін қабылдауымен, спиритизмнен және дуализмнен – сезінумен ұғынылатын құбылыстардың осы (материалдық) негізінің өз бетінше сезімдік түрде түсінілмейтіндігімен және позитивизмнен, соңғысы сенсорлық құбылыстарды түпкілікті факт деп санайды. Материализм мағынасында материя табиғи түрде мәңгілік және жойылмайтын болып саналады; оның жанында ештеңе жоқ, керісінше, барлық (тіпті психикалық) құбылыстар оған тәуелді (оның түрленуі немесе әрекеті ретінде) және сондықтан өтпелі (жан – мидың бұзылуымен бірге кететін «церебральды құбылыс». ).

Ежелгі және жаңа дәуірдегі материализм көптеген ізбасарларын тапты; мұның себебі сыртқы (денелік) объектілерге тән айқындық пен тұрақтылықта жатыр, соның нәтижесінде біз оларға біздің I.-нің өткінші және көбінесе мүлде байқалмайтын психикалық күйлерінен жоғары шындықты жатқызуға бейімбіз. ерекше нәзік зат. Ақырында, бұған материализм барлық шындықты қысқартуға ұмтылатын негізгі элементтердің (ұзарту, қозғалыс, пішін және т.б.) көрінуі де, оның дүниетанымының бірлігі, жүйелілігі және толықтығы да ықпал етеді, бұл ең қарапайым және қарапайым. монизмнің түсінуге ең қолайлы түрі. Материяның жанында және оның сыртында ештеңе жоқ болғандықтан және оның өзі барлық жерде мәні бойынша біртекті болғандықтан, материализм тұрғысынан дүние жабық тұтастық болып табылады, мұнда барлық ерекшеліктер жалпы қажеттілік заңына бағынады.

Бұл формальды артықшылықтар дүниені бірлік ретінде түсіндіру қажеттілігінен туындаған материализмнің ойлау тоқтаған алғашқы жүйелердің бірі болғанын түсіндіреді; олар оған, әсіресе, табиғаттан тыс күштердің басып кіруі арқылы табиғи тәртіпті бұзатын табиғаттан тыс құбылыстармен де, тән мен жанды (табиғат пен рухты) мүлдем басқа және тек сырттай біріккен құбылыстар деп есептейтін дуализммен де салыстырғанда белгілі бір күш берді. Сонымен қатар, ол көптеген алыпсатарлық жүйелердің абстрактілі ұғымдарынан өз болжамдарының қарапайымдылығы мен айқындылығымен жақсы ерекшеленеді.

 

 

Бірақ, екінші жағынан, оның кемшіліктері де анық. Біріншіден, материализм материалдық, сыртқы дүниенің бар екендігі туралы біздің сезімдеріміз бен идеяларымыз арқылы ғана білуімізбен шектелмейді және осылайша материяның ақиқаттығын мына жағдайда ғана тануға болады. сананың шындығын (және жалпы ішкі, рухани болмыстың шындығын) тану. Одан әрі ол материяның психикалық күйлер мен процестерді қалай жасайтынын түсіндіре алмайды, өйткені материалдық элементтердің өзара әрекетінен біз тек сыртқы (физикалық), бірақ ішкі (психикалық) құбылыстарды шығара аламыз. Демек, материализм не рухани құбылыстар әлемін толығымен жоққа шығаруы керек, не сезіну қабілетін материяның бастапқы (түсініксіз) қасиеті ретінде тануы керек, яғни ол өзінің бастапқы нүктесін тастап, гилозоизмге айналуы керек. Сондықтан, барлық материалистік жүйелердің жалпы кемшілігі, әдетте, олар тек физикалық табиғатты қарастырумен шектеледі және әлем бейнесіне жеке адамның және бүкіл адамзаттың рухани өмірін тек интеллектуалдық, моральдық және эстетикалық тәртіпке тән құбылыстармен қоса алмайды. оның.

Практикалық мағынада материализм рухани (моральдық және эстетикалық) құндылықтарды мойындамайтын, тек сыртқы (материалдық) құндылықтарды немесе, ең болмағанда, соңғысын бұрынғысынан салыстыруға келмейтін жоғары бағалайтын ойлау түрін білдіреді. Міндетті орындаумен байланысты ішкі қанағаттануды жоққа шығара отырып, ол моральдық жағынан еріксіз гедонизмге әкеледі; материалдық байлыққа ие болуды өмірдің түпкі мақсаты ретінде қарастыра отырып - тегіс маммонизм. Бірақ практикалық материализмді теориялық материализмнің салдары деп санау дұрыс болмас еді, өйткені болашақ өмірге деген үмітсіз және одан күтілетін марапаттар мен жазалар болмаса да, теориялық материализм, кез келген жағдайда, адамның ұмтыла алатынын жоққа шығармайды. практикалық идеалдар, бұл абстрактілі этика және жеке адамдардың нақты өмірі дәлелдейді.

Теориялық материализмнің тарихына келетін болсақ, ол Левкипп пен Демокриттің атомдық жүйелерінде, Лукреций Римге көшірген Эпикур атомизмінде және қазіргі заманда материализмді жандандырған Гассендиде, ағылшын Гоббстарында, Француз энциклопедистері (Дидро, Гольбах, д'Аламбер, Гельвеций және Ла Метри). Ақырында, Шеллингтің натурфилософиясы мен гегельдік жүйе құлағаннан кейін, ол неміс философтары (Фейербах, Штраус) және табиғаттанушылар (Вохт, Молешот және Бюхнер) арасында оларға қарсы реакция ретінде пайда болады. Материализмнің ең дәйекті экспозициясын ежелгі Лукреций («Заттардың табиғаты туралы» поэмасы) 18 ғасырда берген. Гольбах «Табиғат жүйесінде» және соңғы уақытта Людвиг Бюхнер «Материя мен күште».