Қашықтықтан білім беру технологиялары- әлемдік тенденция

Қашықтықтан білім беру технологиялары- әлемдік тенденция
жеке
блог

Қазіргі уақытта қашықтықтан оқыту әлемнің көптеген елдерінде білім беру келбетін өзгерте отырып, білім беру мен ақпараттық мәдениеттің жаһандық құбылысына айналды. Қашықтықтан оқыту мектеп оқушыларына жағымды әсер етеді, өйткені өзін-өзі ұйымдастыру, компьютерлік технологиялармен өзара әрекеттесу және тапсырмаларды өз бетінше орындау арқылы оқушының шығармашылық және интеллектуалдық әлеуетін арттырады, ал алынған компьютерлік дағдылар мен қашықтықтан оқып білу студенттерге одан әрі әлеуметтенуге көмектеседі. Қашықтықтан оқыту ақпараттық кеңістікті де, білім берудің ақпараттық өрісін де кеңейте отырып, жаңа мүмкіндіктер ашады, сонымен қатар экономикалық жағынан тиімді.

Заманауи адамға эрудитті және жан-жақты болу үшін үнемі жаңа нәрсені үйрену қажет, сонымен қатар өз саласының ізденімпаз маманы болуы керек. Қазіргі кезде білім алуды түрлі ақпарат көздерінен, компьютер мен интернеттен алу оңай.

Қашықтықтан білім беру - адамның білім мен ақпаратқа деген құқықтарын жүзеге асыруға арналған үздіксіз білім беру жүйесінің бір түрі. Қашықтықтан білім беру жетекші университеттердің, академиялардың, институттардың, әр түрлі өндірістердің ғылыми және білім беру әлеуетін неғұрлым белсенді пайдалану арқасында мектеп оқушыларына, студенттерге, азаматтық және әскери мамандарға, республиканың кез-келген аймақтарында және шетелдерде жұмыс жасауда тең мүмкіндіктер беруге мүмкіндік береді. 

Қазіргі кездегі білім, оның сапасы білім беру үдерісін сапалы жаңа деңгейге көшіруге мүмкіндік беретін оқытудың инновациялық технологияларын енгізуге байланысты. Тиісінше, оқушының рөлі өзгереді - ол оқу процесінің белсенді қатысушысына айналады.

Сонымен, қашықтықтан оқыту технологияларының жиынтығына негізделген, олардың әрқайсысы қазіргі заманғы кәсіби білім беруді дамыту үшін өте маңызды рөл атқарады. Бұл қашықтықтан оқытудың жалпыға қол жетімді болуынан көрінеді, яғни білім алғысы келетін, бірақ қандай-да бір себептермен білім беру ұйымдарына бара алмайтын адамдар еш кедергісіз оқи алады. Сондай-ақ, оқытудың осы формасының арқасында сізге белгілі бір уақытта сабаққа қатысудың қажеті жоқ, студент уақытты, орынды және қарқынды таңдай алады.

Коронавирустық пандемия мектептерде де, университеттерде де, қашықтықтан оқыту бағытында күндізгі оқудан бас тартуға тура келетін орта мектептерде де оқу процесіне өзіндік түзетулер енгізді. Көптеген оқу орындары өздерінің оқу орындарында Moodle, ZOOM, Microsoft TEAMS және т.с.с. қашықтан оқытудың автоматтандырылған жүйелерін қолдана отырып, электронды оқытуды қолданғанына қарамастан, пандемия кезінде оларды кеңінен қолдануға дайын болмады. Қашықтықтан оқыту форматына күрт көшу және білім беру ұйымының барлық студенттерін осы процеске қосу нәтижесінде коммуникация, білім беру, ұйымдастырушылық және техникалық қиындықтарды қамтитын осы білім беру формасының барлық проблемаларын тудырды.

Жоғарыда айтылғандардың барлығынан мен мынандай қорытынды жасай аламын: қашықтықтан оқыту қазіргі уақытта, белгілі бір деңгейде, классикалық аналогы сияқты күшті және әлсіз жақтары бар білім алу процесінің дамуының келесі сатысы, оны жүзеге асыру кезінде ескеру қажет. Осылайша, коронавирустық пандемия кезінде қашықтықтан оқыту дәстүрлі білім беру формасына қарағанда өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсетті және оның тиімділігі туралы бұрыннан болған пікірталастар күшейе түсті. Қашықтықтан білім беруді дамытудың әлемдік тенденция екенін ескеру қажет, осыған байланысты студенттер мен оқытушылар арасындағы тығыз байланысты қамтитын дәстүрлі формалармен бірге қашықтықтан оқыту формаларын қолданудың жаңа әдістері туралы ойлану қажет.