жеке
блог

ҒЫЛЫМ ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ ЖАЛПЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ҒЫЛЫМ ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ ЖАЛПЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Қазіргі өркениетте ғылым ерекше рөл атқарады. Батыстың және Шығысың дамыған елдерінде жетекшілік еткен ХХ ғасырдың технологиялық прогресі ғылыми қолдану негізінде жаңа өмір сапасында жетістіктерге жетті. Ғылым өндіріс саласында ғана төңкеріс жасамайды, сонымен қатар адам қызметінің көптеген басқа салаларына әсер етеді,оларды реттейді, олардың құралдары мен әдістерін жүзеге асырады.

Ғылымды өндіріске бағытталған қызмет ретінде қарастыру жаңа білім, тарихи өзгергіштікті ескеру маңызды ғылыми қызметтің өзі. Үлгілерді талдау арқылы ғылым философиясы ғылыми білімді дамыту үшін ғылымның тарихилығы ескерілуі керек. Оның барысында даму тек жаңа білімді жинақтап қана қоймайды әлем туралы бұрыннан қалыптасқан идеялар қалпына келтіріледі..

Ғылыми білім дамуының жалпы заңдылықтарын анықтау, ғылым философиясы әр түрлі тарих материалына негізделуі керек нақты ғылымдар. Ол белгілі бір гипотезалар мен модельдер жасайды білімдерін дамыту, оларды тиісті тарихи материал бойынша сынау. Мұның бәрі ғылым философиясының тарихи және ғылыми байланысын анықтайды зерттеу. Ғылым философиясы әрқашан құрылымды талдауға бет бұрды және нақты ғылыми пәндерді білу динамикасы. Бірақ сонымен бірге ол әртүрлі ғылыми пәндерді салыстыруға, анықтауға бағытталған олардың дамуының жалпы заңдылықтары.

Ғылымның философиялық мәселелері тақырыбы көп жағдайда дамыды философиялық жүйелер және әсіресе қазіргі заман философиясында белсенді (Ф. Бэкон, Р.Декарт, Г.В. Лейбниц, Д.Дидро, И.Кант, Г.В.Ф. Гегель, И.Г. Фихте), ғылым философиясын ерекше етіп жобалаудың алғышарттарын жасаған философиялық білім саласы.

ХІХ ғасырдың ортасында бұл дизайн салыстырмалы түрде кешенді сатысында ғылым мен философияның дамуы орын алды. (В.Вьюэллдің еңбектері, Дж.Ст. Милл, О. Конт, Г. Спенсер). Сол кезеңде «Ғылым философиясы» термині қолданылды Оны алғаш рет неміс философы Э. Дюринг негізінде білім логикасын дамыту міндетін қойған ғылымның жетістіктері туралы. Дюринг бұл мәселені шеше алмаса да, оның жұмыс көптеген сындар туғызды (соның ішінде жағынан) Марксистер: Ф.Энгельс тіпті «Анти-Дюринг» кітабын жазды), бірақ терминнің өзі өнімді болып шықты. Кейіннен көптеген ғылым философтары бұл терминді Дюрингтің еңбектерімен байланыстырмай қолданды.

Ғылым философиясы - жалпы зерттейтін философия саласы қарастырылған ғылыми білімнің заңдылықтары мен тенденциялары тарихи өзгеретін әлеуметтік-мәдени орта. Философия пәні ғылым - бұл ғылыми білімнің жұмыс істеуінің жалпы заңдылықтары, білімнің тууын, берілуін, оның ғылыми өлшемдерін және тексеру мүмкіндігі. Ғылым философиясының объектісі ретінде ғылымды зерттеу болып табылады ерекше әлеуметтік шындық.

Ғылым философиясында үш негізгі деңгейді бөліп қарастырған жөн: 1. жалпы ғылым философиясы; 2. жеке салалардың философиясы және ғылыми білім түрлері (жаратылыстану, математика, гуманитарлық ғылымдар, техникалық және технологиялық білім); 3. жеке ғылымдар философиясы және пәндер (механика, астрономия, тарих, әлеуметтану және т.б.).

Ғылым философиясының негізгі бөлімдері: ғылымның онтологиясы, ғылымның гносеологиясы, ғылымның логикасы мен әдіснамасы, аксиология (құндылық компонент) ғылым, ғылымның жалпы әлеуметтануы, философиялық мәселелер ғылыми қызметті экономикалық және құқықтық реттеу, ғылыми-техникалық саясат пен ғылымды басқарудың философиялық мәселелері. Ғылым философиясының функциялары: 1) ғылымның онтологиялық негіздерін дамыту; 2) ғылыми қызметтің гносеологиялық базасын қалыптастыру; 3) ғылымның логикалық және әдіснамалық негіздерін дамыту; 4) өндіріс және ғылыми рационалдылықтың моделін құру; 5) ғылыми мәселелерді қамту шығармашылық; 6) жүйелік тәсілді қолдану мүмкіндіктерін ашып көрсету ғылыми-зерттеу жұмысындағы синергетика; 7) ғылым тілін талдау; 8) стратегиялық ғылым доктринасын жасау; 9) жіктемені әзірлеу ғылымдар; 10) ғылым мен қоғам арасындағы байланысты нақтылау; 11) проблеманы қамту ғылымның тиімділігі; 12) ғылым мен саясат арасындағы байланысты нақтылау; 13) ғылым мен діннің өзара байланысын қамту; 14) ғылымды қорытындылау аксиологиялық негіздер; 15) ғылым этикасының мәселелерін ашып көрсету; 16) талдау ғылымның эстетикалық мәселелері; 17) ғылымның әлеуметтік мақсатын бағалау.

Аяулым АНЕРБАЙ

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, қазақ филологиясының магистранты,

Данат ЖАНАТАЕВ

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры, доцентЖұлдызды блогтар