Хореография
жеке
блог

Хореография

Хореография-бул би онери!Хореографияга балет,модерн,гимнастика,хип-хоб,аэробика т.б барлыгы киреди,себеби ол кимыл,адеми де асерли кимыл.Бул салада жургениме 17 жыл болыпты........Кеше гана шет елдетип,елимиздин намысын коргап,коржынымызга алтыннын косылганына куанып журген жасоспирим бала едик,енди мине,казир сол саланы уйретушимин ягни хореографпын=))Уакыттын калай отип кеткенине,калай тез осип калганыма але де тан каламын................Кейде сол балалык шагымды катты сагынамын,жылап та аламын сагынганнан.Бойында талант болса,оны еш жасыра алмайсын,жасырайын десен де ози ак  шыгып,кете береди=)))Мен озиме туйгеним,кыз баланы жастйынан би саласы болсын,гимнастика саласына болсын кыз баланы балау керек,мейли ол хореограф,чемпион болмай ак койсын,бирак болашакта озине пайдасы тиетинине мен сенимдимин!Маган тагы да омир берилсе,мен осы омиримди дал осылай кайталайтын едим=))БИ-ол менин омирим,ол менин гумырым!!!